Termokamery InfraTec – skutečně profesionální systémy „Made in Germany“

Termokamery InfraTec – skutečně profesionální systémy „Made in Germany“

Společnost TMV SS, spol. s r. o., představuje na českém a slovenském trhu novinky z oblasti termokamer nejen pro prediktivní údržbu. Tyto profesionální termokamery jsou z produkce německé společnosti InfraTec.

InfraTec, sídlící v nedalekých Drážďanech, se zabývá veškerou měřicí technikou v oblasti infračerveného snímání pro většinu aplikací vyžadujících infračervenou techniku, od termokamer pro oblast údržby, přes špičková řešení pro oblast vědy a výzkumu až po dodání a zprovoznění kompletních infračervených systémů na klíč.

Právě díky rozsáhlým zkušenostem mohli vývojoví pracovníci společnosti InfraTec implementovat velmi zajímavé funkce i do termokamer, které jsou určeny primárně pro aplikace běžné v prediktivní údržbě.

Ruční termokamera InfraTec HD nabízí v současné době nejvyšší dostupné rozlišení bolometrického detektoru 1024 × 768 pixelů. Tato termokamera může být navíc dovybavena zabudovaným optomechanickým rozkladem obrazu Microscan, díky němuž se zvýší výsledné rozlišení až na 2048 × 1536 pixelů. Optomechanický rozklad je celosvětově jediné řešení schopné navýšit rozlišení termogramu na základě skutečně změřených hodnot (i v případě umístění kamery na stativ), zatímco jiná řešení umožňují při pevném umístění pouze teoretický dopočet a interpolaci hodnot, což jsou naprosto nevhodné metody pro tento druh aplikací. Výhradně optický rozklad umožňuje spolehlivé měření časových charakteristik vývoje teploty v oblastech nebo bodech termogramu. Toto řešení současně vyniká špičkovou spolehlivostí zaručující dlouhodobý provoz bez závad. Tato unikátní funkce MicroScan spolu s vynikající teplotní citlivostí až 20 mK zajistí termogramy s nejlepším možným zobrazením. Komfort a efektivitu obsluhy navíc zvýší velký, přehledný displej a hledáček s dioptrickou korekcí. Na těle termokamery jsou manuální tlačítka, jejichž funkci lze individuálně nastavit a uložit do paměti termokamery. Každý uživatel tak jednoduše přizpůsobí termokameru svým požadavkům. Zároveň je již standardem kamer InfraTec zabudovaný mikrofon a reproduktor pro vytvoření audio komentáře přímo při měření. Termokamera umožňuje snímat rychlostí až 240 Hz a záznamy lze jednoduše ukládat na SD kartu. Termokameru je možné dovybavit příslušenstvím ve formě převodníku měřené teploty na napěťovou úroveň, rychlonabíječi baterií, kabely a samozřejmě velkým množstvím objektivů. Při měření jednotlivých součástek se lze s vhodným objektivem dostat na velikost hrany plochy, kterou zabere jeden pixel, což je 17 µm. Mikroskopická rozlišení jsou nejčastěji potřeba v R&D a při kontrolách již existujících prvků pro DPS.  V kombinaci s vysokou snímací frekvencí až 240 Hz a vysokou citlivostí 20 mK zajistí výbornou viditelnost i těch nejrychlejších a nejmenších teplotních projevů.

Pro aplikace v automatizaci, jež vyžadují snímání infračervenou kamerou, nabízí společnost TMV SS, spol. s r. o., stacionární kamery InfraTec řady HD a HDx. Tyto odolné termokamery, určené do průmyslových provozů s rozlišením detektoru od 640 × 480 px až po 1024 × 768 px a s možností optomechanického navýšení obrazu až na 2048 × 1536 pixelů, mohou být dodány včetně zvýšené třídy krytí až IP67. Není tedy nutné vkládat termokameru do dalších ochranných krytů. Samozřejmostí jsou vysoce odolné LEMO konektory, široká paleta možných rozhraní, včetně rychlého GigE Vision, popř. WLAN. Kamera umožňuje využívat pokročilé funkce, jako jsou např. trigerování pomocí externích vstupů, nastavení automatických digitálních/analogových alarmů teploty atd. Stejně jako přenosná termokamera InfraTec HD(x) umožňuje i stacionární InfraTec HD(x) head připojení externího převodníku teplota/napětí. Teplotní rozsah termokamery je od –40 až do +2000 °C.

V oblasti R&D lze také využít zcela odlišný typ termografických kamer. Díky svým vlastnostem zajišťují v R&D sektoru nezastupitelnou roli při analýze nejen teplotních projevů. Jedná se o fotonové kamery, jejichž detektor pracuje na principu PN přechodu. Pro funkčnost detektoru musí být chlazen styrlingovým chladičem na cca –195 °C. Tento princip garantuje extrémní citlivost termografických kamer pod 20 mK (standardně lepší než 15 mK), zároveň zajišťuje přesné kvantitativní měření v rychlostech až tisíců snímků za sekundu. Samotné rozlišení termografických kamer může dosahovat až 1920 × 1536 pixelů, přičemž s vhodným mikroskopickým objektivem lze měřit detaily o velikosti 1,3 µm. Tyto kamery následně nabízejí možnost synchronizace s externími zdroji, které s využitím pokročilého softwaru a náročných matematických funkcí mohou dosahovat teplotní citlivosti až na úrovni jednotek mK.

Příklad aplikace: Inspekce vysokonapěťových rozvodných sítí

Pro kontrolu vysokonapěťových rozvodných sítí se primárně využívá termografických kamer s vysokým rozlišením z důvodu měření z větších vzdáleností. To zajišťuje pokrytí oblasti zájmu dostatečným počtem pixelů. Pro měření může společnost TMV SS nabídnout drony s připevněnou termografickou kamerou. Tyto drony jsou obvykle ovládány dvěma operatéry, kdy jeden se věnuje řízení samotného dronu a druhý pracuje s termografickou kamerou. Další možností je využít komplexního zařízení, které obsahuje společně s termografickou kamerou i viditelnou kameru. Celý tento systém je připevněn na vrtulník, z něhož je následně kontrolováno oteplení na jednotlivých částech vedení. Nejčastěji se v těchto případech používá stacionární termografická kamera řady HD s rozlišením 1024 × 768 pixelů s vhodným objektivem.

Příklad aplikace: Automatické testovací řešení Active-LIT

Active-LIT je automatická bezkontaktní kontrola polovodičových součástek při výrobních procesech. Nehomogenní rozložení teploty a lokální ztrátu energie lze měřit lock-in termografií. To je dosaženo velice krátkými měřicími časy, excitačním zdrojem, který dodává vzorkům energii, a termografickou kamerou.

Zdroj napájení je při těchto procesech časován synchronizačním modulem. Díky tomu se rozlišovací schopnost kamery dostává na mK až µK. Nejmenší defekty, jako jsou zkraty, závady způsobené oxidací, tranzistory, závady diod na DPS plochách a integrovaných obvodech, můžou být jednoduše zobrazeny s přesným určením X a Y pozice. Zároveň lze analyzovat vícevrstvé struktury a multičipové moduly v ose Z pouhým změněním excitační lock-in frekvence.

Společnost TMV SS je schopna nabídnout měřicí techniku dle požadavků zákazníka na konkrétní aplikaci. Samozřejmostí je předvedení techniky vyškolenými odborníky u vás či na smluveném místě. Po zakoupení kamery probíhá zaškolení uživatelů ve vlastním školicím středisku, u zákazníka či v terénu; poskytujeme též stálou zákaznickou podporu a uživatelský hot-line. Společně s tímto organizujeme akreditovaná školení a zprostředkováváme i kontakty se špičkami v oboru. Mezi další služby patří záruční a pozáruční servis, kalibrace nebo např. možnost zapůjčení náhradního přístroje po dobu opravy apod.

www.tmvss.cz

TMV SS

Společnost TMV SS poskytuje kvalitní služby v oblasti energetiky a průmyslu. Nabízíme kalibrace, adjustace, posouzení stavu, diagnostiky závad a mnohé další. Kalibrace, bazar, servis. Prodej měřících přístrojů. Servis měřících přístrojů. Termovize, termokamery.

www.tmvss.cz