Thermalert® 4.0: bezkontaktních teploměry pro průmysl

Thermalert® 4.0: bezkontaktních teploměry pro průmysl

Fluke Process Instruments uvádí novou řadu bezkontaktních teploměrů Thermalert 4.0 pro měření teploty od–40 °C do 2 250 °C v průmyslovém prostředí. Tyto inteligentní teploměry jsou moderní měřicí přístroje, které plně využívají aktuální technologické možnosti senzoriky a elektroniky, a tak mohou být bez kompromisů zařazeny do automatizačních systémů soudobých výrobních procesů.

Variabilita

Řada Thermalert 4.0 zahrnuje 13 modelů s různými spektrálními odezvami a optickými charakteristikami. Modely LT pokrývají měřicí aplikace obecných nízkoteplotních měření, modely G5 a G7 jsou určeny pro měření povrchové teploty skla, modely P3 a P7 umožňují měření teploty plastových fólií, modely MT slouží pro měření teploty žáruvzdorných materiálů a zpracování kovů plamenem a vysokoteplotní modely HT najdou uplatnění při indukčním kalení a v dalších technologiích tepelných úprav kovů. Ke každému optickému rozlišení je vhodná některá varianta krátké nebo dlouhé ohniskové vzdálenosti. Většina modelů má vestavěné laserové zaměřování.

Thermalert

LT

G5

G7

P3

P7

MT

HT

Měřicí rozsah

–40 až
1 000°C

250 až
2 250°C

300 až 900°C

25 až 450°C

10 až 360°C

200 až
2 250°C

500 až 2000°C

Spektrální pásmo

8 až 14 µm

5 µm

7,9 µm

3,43 µm

7,9 µm

3,9 µm

2,2 µm

Optické rozlišení

až 70:1

až 70:1

až 70:1

20:1

33:1

až 70:1

60:1

Typické aplikace

Obecná nízkoteplotní měření materiálů

Povrchová teplota skla

Velmi tenké tažené sklo

Extruze plastů (PE, PP, PS atd.)

Výroba plastů (PET, PA, PVC atd.)

Žáru-vzdorné materiály, kalení plame-nem, pájení atd.

Tepelné zpracování kovů, indukční kalení atd.

Odolnost

Řada Thermalert 4.0 je konstruována tak, aby samotný přístroj byl použitelný v širokém spektru průmyslových výrob bez dalších ochranných prvků. Tělo přístroje je vyrobeno z nerezové oceli a jeho provedení je charakterizováno odolností IP65 proti působení prachu a vody. Odolnost proti vlivu okolní teploty je do 85 °C bez vnějšího chlazení. To přináší výhodu v čistých technologiích, protože nehrozí jejich kontaminace případným únikem chladicího média. Dalším ochranným prvkem je krycí okénko optiky s nerezovým rámečkem a plastovou výplní. Díky použití polyetylenové fólie okénka, která zaručuje hygienickou i mechanickou bezpečnost, je možné teploměr Thermalert 4.0 nasadit v potravinářských i farmaceutických výrobách.

Pokud je třeba dosáhnout vyšší teplotní odolnosti, je k dispozici chladicí plášť, který zaručí provozuschopnost do 120 °C při vzduchovém a do 180 °C při vodním chlazení. Při vyšších nárocích je pak možné Thermalert 4.0 instalovat do standardního termopláště, který zaručí funkci do 315 °C okolní teploty.

Systém

Bezkontaktní teploměry řady Thermalert 4.0 umožňují variabilní mechanickou i elektrickou instalaci. Základní upevnění centrální maticí je kompatibilní se všemi předchozími modely Thermalert, dalšími doplňky jsou pevný a nastavitelný držák, zaměřovací a ochranné trubice a pravoúhlé okénko pro změnu zaměřovacího směru.

Elektrická konektivita je dána volbou výstupu měřicího signálu a komunikačního rozhraní. Základní provedení Thermalert 4.0 podporuje dvouvodičovou smyčku se společným napájením a analogovým proudovým výstupem. Další provedení umožňuje propojení šestipólovou svorkovnicí, která poskytuje proudový a napěťový výstup a rozhraní RS485. Pokud je požadována rychlá výměna teploměrné hlavice, může být svorkovnice nahrazena šroubovacím konektorem. Signálové výstupy a digitální rozhraní jsou galvanicky oddělené, proto je snadná a bezpečná konektivita do navazujících zařízení. Všechna provedení Thermalert 4.0 mají také rozhraní USB, které za podpory systémového programu DataTempMultidrop slouží pro vzdálenou konfiguraci, monitorování, provozní kalibraci a aktualizaci firmware teploměru.

Vysoce variabilní bezkontaktní teploměry Thermalert 4.0jsou novinkou od výrobce Fluke, který vychází ze svých 150 let zkušeností v oblasti aplikací průmyslových měření. Řada teploměrůThermalert4.0 je navržena pro nasazení v nejnáročnějších podmínkách výrobních provozůpotravinářského, plastikářského, sklářského a strojírenského průmyslu. Podpora technologie plug& play a výkonný systémový program DataTempMultidrop plně zajišťují potřeby monitorování výrobních procesů v širokém spektru průmyslových odvětví v souladu s vizí automatizovaných výrob.

TSI System

TSI System působí již léta jako obchodně technologická společnost zaměřená na široké spektrum moderních měřicích a zkušebních technologií. Spolupracuje s průmyslovými podniky, s jejich výrobními a vývojovými provozy, s organizacemi pro údržbu výrobních prostředků, výzkumnými laboratořemi a s univerzitními pracovišti.

www.tsisystem.cz