TMV SS – Megger – Novinky v oblasti testování prvků rozvodné sítě

SVERKER 900 SVERKER 900

Společnost TMV SS dlouhodobě spolupracuje s předními světovými společnostmi zabývajícími se přístroji pro testování a diagnostiku elektrických prvků. Megger nezakládá jen na tradici, ale přináší pravidelně novinky v oblasti špičkových řešení.

SVERKER 900

SVERKER 900 je zařízení pro třífázové testování ochran, kterým firma Megger v době vydání přesně vyplnila mezeru v produktové řadě mezi jednofázový testerem SVERKER 750/780 a vysoce výkonným systémem pro testování ochran FREJA. Systém SVERKER 900 je určen pro trojfázové testování ochran, včetně binární signalizace. SVERKER 900 je schopný testovat ochrany napěťové, proudové, frekvenční, výkonové, ochrany fázového úhlu, atp. S přístrojem je tedy možné testovat jak třífázové, tak i jednofázové ochrany, současně s tím je možno provádět širokou škálu primárních zkoušek. Díky tomu, že jednotlivé generátory je možno zapojovat jak paralelně, tak i do série, je možno generovat až 1x105A nebo 1x900V, popřípadě 3x35A nebo 4x300V. Všechny 3 proudy i 4 napětí mohou být individuálně definovány, co se týče hodnoty amplitudy, fázového úhlu a frekvence. SVERKER také nabízí sadu softwarových nástrojů pro testování předporuchových a poruchových stavů, testování kolene magnetizační křivky PTP, nástroj pro simulování sekvencí a vytváření „ramp“. Součástí je i modu pro testování distančních ochran. 

Vlastnosti a výhody:

 • S přístrojem je tedy možné testovat jak třífázové, tak i jednofázové ochrany, současně s tím je možno provádět širokou škálu primárních zkoušek.
 • Díky tomu, že jednotlivé generátory je možno zapojovat jak paralelně, tak i do série, je možno generovat až 1x105A nebo 1x900V, popřípadě 3x35A nebo 4x300V. Všechny 3 proudy i 4 napětí mohou být individuálně definovány, co se týče hodnoty amplitudy, fázového úhlu a frekvence.
 • SVERKER také nabízí sadu softwarových nástrojů pro testování předporuchových a poruchových stavů, testování kolene magnetizační křivky PTP, nástroj pro simulování sekvencí a vytváření „ramp“.
 • Pro napájení ochrany je jeden z napěťových zdrojů možno konvertovat do zdroje napájecí
 • Sverker 900 je vysoce univerzální přístroj určený nejen pro diagnostiku ochran, ale například pro obecné testování rozváděčů, testování komunikace se systémy SCADA či aplikace jako je testování buzení velkých strojů

FREJA 500

Nejnovější přírůstek do rodiny testerů třífázových ochran. Jednotka FREJA500 je novou generací kompaktního a přitom vysoce výkonného systému pro testování elektrických ochran. Vyznačuje se nejenom vysokým výkonem, ale i velmi jednoduchým a intuitivním ovládáním, buď pomocí uživatelského rozhraní, či externího PC softwaru a je určena pro testování všech druh ochran, včetně přepěťových a podpěťových ochran, distančních / impedančních ochran, tepelných ochran, nadproudových/zemních ochran, frekvenčních, rozdílových i synchronizačních ochran, atp. FREJA 500 také podporuje možnost testování ve stále více se rozrůstajícím prostředí IEC 61850. 

F500FREJA 500

Celkem jsou tedy k dispozici až 4 napěťové a 6 proudových kanálů současně, přičemž napěťové kanály je možné převést na proudové a získat tak možnost generovat až 9 výstupních proudů. Maximální velikost generovaného proudu je 60 A do max. výkonu 300 VA pro jeden proudový generátor. Jednotlivé kanály je možno různě konfigurovat, proudové zapojovat paralelně pro zvětšení proudů a napěťové sériově pro zvýšení napětí. Samotná napěťový kanál dokáže poskytnout tři výstupní napětí v rozsahu 0-300V a to do výkonu 150 VA. Samozřejmostí je také přítomnost zabudovaného modulu s možností generování napětí v rozsahu 10-300V DC, pro odnapájení ochrany, nebo AC v případě potřeby referenčního napětí.

FREJA 500 není jednoúčelovým přístrojem specializovaným pouze na jeden typ nebo značku ochran, ale komplexním a univerzálním nástrojem, který uspokojí beze zbytku i náročné experty.

Vlastnosti a výhody:

 • Plně automatizované testování pomocí softwaru FREJA Win a RMTS
 • Možnost samostatného použití bez PC, ovládání pomocí dotykové obrazovky s vysokým rozlišením (v přístroji běží SW, který je identický s PC verzí)
 • Vysoký výstupní výkon – až 60A / 300VA rms na fázi
 • Poskytuje možnost generování až 9 proudů pro testování transformátorových ochran a rozdílových ochran přípojnic
 • Schopnost testování ochran také v prostředí IEC 61850
 • Testování ochran měřících pomocí Rogowskiho cívek / senzorů a napěťových děličů
 • Široký rozsah testovacích modulů již v základní dodávce včetně velkého množství knihoven pro jednotlivé ochrany.
 • Vysoké výkonu a špičková funkčnost

Oba přístroje je možno bezplatně vyzkoušet u Vás. Budete překvapeni funkčností, příjemným ovládání a rozsahem jednotlivých aplikací.

SPI 225 – primární tester

SPI 225 je primárním proudovým zdrojem určeným pro testování velkými proudy pro prvky jako jsou primární spouště, nadproudové ochrany a další aplikace vyžadující nejen velké hodnoty, ale též spolehlivost a intuitivní ovládání.

SPISPI 225 – primární tester

Přístroj je schopen generovat až 2.000 A, případně je možno spojovat tři tyto přístroje do sestavy umožňující testování 3f prvků,

Vlastnosti a výhody:

 • Plně automatizované testování pomocí softwaru SPI nebo manuelně
 • Ovládání pomocí PS nebo interface STVI
 • Velké proudy až 2 kA
 • Široký rozsah implementovaných charakteristik
 • Možnost 3f zapojení
 • Generování bez počátečního DC offset způsobujícího falešné zapůsobení
 • Robustní a odolné provedení

TORKEL 900

Na začátku tohoto roku přestavila firma Megger novinku TORKEL 900, novou generaci zátěžových jednotek pro testování baterií, který tak nahrazuje stávající výkonné spolehlivé testery Torkel 820/840.

Torkel nové generace prošel velmi významnými změnami jak po technické, tak i vizuální stránce a znovu udává směr na poli bateriových testerů. Výkonová charakteristika testeru byla výrazně vylepšena, což při zachování maximálního zatížení 15kW znamená pokrytí širšího spektra baterií. Torkel 900 je schopen testovat baterie na napěťové hladině 7,5V – 500V V závislosti na modelu) a to maximálním vybíjecím proudem až 220A . Standardem je v tomto případě vysoká přesnost měření s max. chybou ±(0,5% +0,2A) a možnost zatěžování testovaného objektu konstantním proudem, výkonem a odporem, či vytváření uživatelem definovaných výkonových a proudových profilů.

T900TORKEL 900

Další velkou změnou je, že nyní je systém a všechny jeho funkce ovládán kompletně přes zabudovanou dotykovou obrazovku o úhlopříčce 7“. Pro testování tedy není potřeba ovládacího PC, naměřené výsledky jsou ukládány do paměti přístroje a je možné je později vyexportovat pomocí USB portu.

K Torkelu 900 je vybaven výstupy pro externí doměřování proudu a napětí, 9V DC výstupem pro napájení externího ampérmetru a také výstupem pro spínání alarmu. Samozřejmostí je zachování kompatibility s externími zátěžovými jednotkami TXL pro dosažení vyšších vybíjecích proudů, a také s jednotkami BVM.

Vlastnosti a výhody:

 • Vybíjecí výkon 15kW, rozsahu napětí 7,5V – 500V, vybíjecí proud až 220A
 • Rychlé vytváření reportů
 • Maximální bezpečnost uživatele
 • Jednoduše rozšířitelné o externí zátěžové jednotky TXL
 • Integrované ovládání monitoringu napětí na jednotlivých článcích řetězce pomocí systému BVM

www.tmvss.cz

TMV SS

Společnost TMV SS poskytuje kvalitní služby v oblasti energetiky a průmyslu. Nabízíme kalibrace, adjustace, posouzení stavu, diagnostiky závad a mnohé další. Kalibrace, bazar, servis. Prodej měřících přístrojů. Servis měřících přístrojů. Termovize, termokamery.

www.tmvss.cz