Workmonitor: Sledování efektivity výroby z peněz na údržbu

Obrázek 1: Snímací modul Workmonitor Obrázek 1: Snímací modul Workmonitor

Systém Workmonitor je určen k okamžitému a přehlednému zobrazení stavu výrobních strojů, ke sledování jejich běhu a k počítání jejich pracovních cyklů. Je tedy nástrojem určeným pro zvýšení efektivity výroby a k minimalizaci prostojů.

Jak to funguje

U každého stroje je umístěn malý monitorovací modul Workmonitor (obrázek 1); ten má tři vstupy a podle typu stroje snímá monitorované veličiny. Obvykle se monitorují:

  • pracovní cykly,
  • běh stroje,
  • porucha (nebo jiná důležitá veličina).

Tyto veličiny posílá modul Workmonitor po Ethernetu (počítačové síti) na firemní server.  Zde jsou data archivována a distribuována ke klientům, tedy k vedoucím pracovníkům výroby a manažerům. Data jsou aktualizována každou minutu.

Přehledné zobrazení

Každý pracovník, pro něhož jsou data z výroby zajímavá, má na svém poutači program Workmonitor. Může jej mít individuálně nastaven, tedy vidí jen stroje, veličiny a statistiky, které ho zajímají. Nastavení není složité; uživatel si ze seznamu jednoduše vybere stroje či jejich skupiny, směny nebo časová období.

obr2Obrázek 2: Základní okno programu ukazuje přehledně aktuální stav

Základní okno programu je na obrázku 2. Ukazuje přehledně aktuální stav vybraných strojů. V okně je graficky znázorněn průběh pracovního procesu po hodinách a začátky směn. Ve sloupečku Celkem je souhrnné zobrazení a vyhodnocení za vybraný časový úsek. Kliknutím na buňku v tabulce lze přejít na detailní zobrazení. Pomocí tlačítek hod. a den lze prohlížet data po hodinách, dnech nebo směnách. Hodinový detail je na obrázku 3.

obr3Obrázek 3: Hodinový detail práce stroje

Analýza a export dat

Složitější analýzy dat nebo například pravidelný export vybraných dat a jejich zasílání vedoucím pracovníkům jsou možné v části Filtr. Oblíbenou funkcí této části je export do programu Excelu. Nastavené filtry si lze uložit a vytvářet pak jedním stiskem tlačítka požadované sestavy.

Zapojení a instalace

Modul Workmonitor je vhodné umístit do rozváděče monitorovaného stroje, například na lištu DIN. Vstupy Workmonitoru se propojí s výstupy řídicího systému nebo s relé, jež stroj ovládají. Konkrétní zapojení záleží na typu stroje, není ale složité a obvykle to snadno dokáže každý zkušenější pracovník údržby. Z druhé strany se modul Workmonitor zapojí do počítačové sítě (Ethernetu). Ani to není nijak složité, je to stejné jako připojit do sítě počítač.

Systém je levný a vyzkoušení zadarmo

Líbí se vám popsaný systém Workmonitor? Pak není nic jednoduššího než si zdarma zapůjčit modul Workmonitor a vše vyzkoušet. Pro pokusy lze systém nainstalovat jednoduše na jakýkoli počítač. Základní program je zdarma, platí se pouze jednotky Workmonitor. Pokud je třeba do programu doplnit specifické funkce (přehledy, propojení s podnikovým ERP systémem, sledování neobvyklých strojů), je to řešeno individuální nabídkou.

Neváhejte si tedy Workmonitor vyzkoušet, technici společnosti Papouch jsou připraveni poradit vám s jeho aplikací.

Papouch

Papouch s.r.o. vyvíjí a vyrábí produkty pro průmyslovou elektroniku, datové komunikace a měřicí techniku. Specializuje se na zakázkový vývoj a výrobu elektronických systémů - je systémovým integrátorem.

www.papouch.com