Zatočte s rámusem. Extech SL130 poslouchá za vás

Zatočte s rámusem. Extech SL130 poslouchá za vás

O tichu se říká, že má jednu úžasnou vlastnost: dokáže léčit. Co když ale podmínky, kterým jsme každodenně vystavováni, přirozené relaxaci zase tolik nepřejí? Kdy se již máme začít bránit? A dá se vůbec přesně určit, jak moc budou naše uši namáhány?

Jedno pořádné měření

Přístroj SL130 značky Extech takové požadavky rád vyslyší. Co by to také bylo za hlukoměr, který svému okolí neumí pečlivě naslouchat! Řečí čísel vždy zprostředkuje aktuální informace a s časovým razítkem je nepřetržitě vyhodnocuje i z pohledu nastaveného limitu. Vedle názorného sloupcového diagramu výrobce nabízí též nastavitelnou dvoubarevnou indikaci s velkými svítivými diodami. Zřetelné varování musí s trochou nadsázky zburcovat i hluchého.

Digitální hlukoměry mívají různé podoby a jako multifunkce prozkoumají dokonce i osvětlení nebo rychlost proudění vzduchu. Zařízení typu „Sound Level Alert“ SL130 však svou pozornost netříští mezi více veličin. Neposlouží nám proto ani jako doplňkový teploměr či měřidlo vlhkosti. Bude je možné jednoduše připevnit na stěnu, přišroubovat ke stojanu, postavit samozřejmě na stůl a třeba vzít i do rukou. Díky neobyčejně velkému displeji lze základní údaje odečítat na obrovské vzdálenosti, případně si pomocí výstupního konektoru pro externí signalizaci prodloužit dosah ještě více.

Se standardy ANSI a IEC

Odhlédneme-li od gumové podložky pro lepší stabilitu, a také pěnové ochrany mikrofonu, dostaneme se k dominantní bílé barvě celého přístroje. Plastové tělo SL130 je pevné a díky šesti přiznaným křížovým šroubům na zadní straně zařízení nikde nic nevrže. Čelnímu panelu vévodí multifunkční LCD displej o rozměrech bezmála 12 × 8 cm následovaný blokem čtyř výstražných LED. Tady už zbývá místo jen pro gumové tlačítko resetující maximální změřené hodnoty a přepínač mezi režimy vypnuto – zapnuto – automatický provoz. Automatika zde přitom zajistí pravidelnou činnost v předem nastaveném čase.

První sadu voličů najdete na pravém boku. Umožňují zde přizpůsobit funkce alarmu (Low / High), stejně jako vlastnosti dvoubarevné signalizace. Následovány jsou dvojicí konektorů – výstupem pro vnější výstrahu a napájecí zdířkou. Potřebných 9 V obstará přibalený, univerzální síťový adaptér podporující různé druhy zásuvek. Rozhodnout se každopádně můžete i pro bateriové napájení. Počítejte však s těžko uvěřitelnými osmi články typu AA, zákazem signalizace prostřednictvím LED a zejména výdrží, která při nepřetržité činnosti hlukoměru dosahuje zhruba 240 hodin. To by mohlo v praxi odpovídat 30 směnám. Výrobce si taková omezení uvědomuje a oba konektory proto v bateriovém prostoru po odklopení víčka zprostředkuje ještě jednou. A na stejné, odvrácené straně přístroje nyní rovněž ukončujeme výčet ovládacích prvků zmínkou o přepínači rozsahů, tlačítcích pro nastavení času, limitů a také odezvy v časové nebo kmitočtové oblasti, příp. drobném otvoru sloužícímu ke kalibracím.

Rozlišuje desetinu decibelu

Po jednoduchém odklopení obou nožiček, které zde pracují v tandemu a pro lepší stabilitu mohou být i zafixovány, je hlukoměr SL130 připraven stanout v mírném záklonu přímo na stole. Při manipulaci v rukou a častém přenášení však bude zapotřebí zvýšené opatrnosti. Hladké tělo přístroje nemá s výjimkou své základny žádné protiskluzové plochy a může proto snadno upadnout. Zranitelné jsou také oba boční přepínače. Pokud ale vyklopíte nožičky o 180 stupňů, mohly by k lepšímu úchopu pomoci alespoň otvory, které oba podpůrné díly původně ukrývaly. Z pohledu ergonomie má tedy výrobce co dohánět. Pochvala každopádně směřuje k mikrofonu. V rovině kolmé na LCD jej bude možné polohovat v rozsahu ± 90 stupňů a využívat přitom pěti stabilních bodů, zatímco v provozu si po jeho odšroubování a vytažení z konektoru dokážete dále pomoci s volitelným kabelovým prodloužením. Tady již bude kalibrace na místě.

„Výkladní skříní“ hlukoměru Extech SL130 se stává obrovský displej, který u hlavního výstupu upoutá nejen velikostí číslic, ale také sloupcovým ukazatelem. Hromadu doplňkových informací však mohl výrobce zprostředkovat přehledněji a třeba i s volitelným podsvícením pro ještě lepší čitelnost. Pozor si rovněž dávejte na výpadky elektřiny doprovázené zavádějící změnou času, nebo i ztrátou některých dat. Nastavit jednotlivé parametry není složité a ani příliš zdlouhavé. Pokud se ale primárně spoléháte na barevnou indikaci, raději si předem ověřte, zda náhodou nedošlo k resetu prahové úrovně.

Ticho je blahodárné a osvěžující. Mělo by se ale jednou kvůli nadlimitním expozicím hluku stát trvalou a nedílnou součástí našich životů? Určitě ne. Dopřejte proto sluchu bezpečnostním požadavkům a začněte konat. Nejlépe ještě dnes.

www.conrad.cz

Conrad Electronic

Conrad Electronic byl založen v roce 1923 a jednalo se o ryze rodinný podnik po čtyři generace. V roce 1946 společnost přesunula svou centrálu z Berlína do Hirschau, kde je dodnes. Conrad se za dobu své existence změnil – z malého zásilkového obchůdku se součástkami až k jednomu z hlavních obchodů s elektronikou a technikou v Evropě.

https://www.conrad.cz/