Ak vás práca baví, dokážete robiť veľké zmeny – či ste muž, alebo žena

Ak vás práca baví, dokážete robiť veľké zmeny – či ste muž, alebo žena

Nedílnou součástí oblasti údržby je otázka bezpečnosti, obzvláště v kriticky významných provozech. Jaké výzvy obnáší pozice specialistky spolehlivosti lidského činitele v jaderné elektrárně, objasňuje rozhovor se slovenskou odbornicí Ľubicou Knoblochovou.

Co vás přivedlo k oboru průmyslu (údržby)? Co formovalo Váš vztah k technice?

Náhoda. Pred šiestimi rokmi som pracovala na útvare prípravy personálu. Zabezpečovala som rôzne vzdelávacie aktivity pre zamestnancov jadrovej elektrárne. V Slovenských elektrárňach sa vtedy začal zavádzať nový projekt – Program spoľahlivosti ľudského činiteľa. Bolo mi ponúknuté participovať v tomto projekte. Bolo to niečo nové pre všetkých zamestnancov a táto problematika ma oslovila a zaujala. Súčasťou projektu bolo aj školenie z nástrojov na prevenciu ľudských chýb všetkých zamestnancov. Lektorovala som veľkú časť týchto školení. Asi po pol roku som sa zúčastnila výberového konania na pozíciu koordinátor spoľahlivosti ľudského činiteľa na útvare údržby. Výberové konanie dopadlo pre mňa úspešne a začala som pracovať na útvare údržby v elektrárni Bohunice.

Nedílnou součástí výkonu pracovní pozice je i vzdělání. Setkala jste se během studií „mužského oboru“ s odlišným přístupem ze strany kolegů či pedagogů?

Tu je to také netradičné, neobvyklé.

Po ukončení gymnázia som študovala na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Čo je teda veľmi ale veľmi ďaleko od techniky a údržby.

V našej firme je ale povinnosťou, ak ste na pozícii s vplyvom na jadrovú bezpečnosť, absolvovať školenie v mojom prípade II. kategórie na školiacom a výcvikovom stredisku VUJE Trnava. Namiesto do práce chodíte do školy, absolvujete niekoľko prednášok a následne musíte úspešné vykonať testy, skúšky, napísať a obhájiť záverečnú prácu. Je to úzko špecializované na jadrové zariadenia. Vtedy som trochu pocítila rozdiel, ak niekto ma základy technického charakteru a niekto nie. Jadrová technológia je ojedinelá a výnimočná. Mala som, ale šťastie že som mala výborných učiteľov a tiež super „spolužiakov“, ktorí mi moje otázky zodpovedali, poprípade dodatočne vysvetlili. Pozitívny prístup zo strany kolegov a spolužiakov som zažila aj počas ročného postgraduálneho štúdiá na katedre jadrovej fyziky v Bratislave. Najlepšou školou je ale prax. A tú získate, len ak pracujete s otvorenými očami a ušami.

Existuje ještě podle Vás vůbec nějaké striktní dělení „mužských“ či „ženských“ oborů v průmyslu, nebo se rozdíly postupně stírají? A má cenu vůbec oba světy oddělovat?

Počas môjho pôsobenia som sa stretla aj so ženami čisto technicky orientovanými. Na katedre jadrovej fyziky, na seminároch, jedna bývalá kolegyňa bola prvá vedúca reaktorového bloku (VRB) na Slovensku apod. Dovtedy pozíciu VRB vykonávali len muži.

Moja pozícia si vyžaduje veľmi veľkú dávku psychológie, pedagogiky, logiky a tiež aj techniky. Všetko sa musí skĺbiť… Ak mi niečo nie je detailne technicky jasné, nechám si to vysvetliť, alebo vyhľadám kolegu, ktorý na danom poste pracuje. Preto si myslím, že tieto dva svety sa dajú skĺbiť a určite v správnej miere ich treba prepojiť.

Setkáváte se ve své praxi často s ženami na podobné pozici?

Áno, už mám kolegyne, ktoré vykonávajú podobnú pozíciu. Ale na útvare údržby som sama špecialistka. Takže na mojom útvare spolupracujem na 98 % s mužmi.

Jaké vlastnosti jsou podle Vás hlavní předností žen v průmyslu či údržbě?

Možno so mnou nebudú muži súhlasiť, ale ja si myslím, že práve ta často spomínaná ženská logika. Napríklad pri riešení analýz s vplyvom ľudského faktora sa kolegom niekedy vidia veci a súvislosti inak ako mne. My ženy si budeme donekonečna klásť otázku prečo? A po jej siedmom opakovaní a premýšľaní o daných súvislostiach sa mi otvorí resp. ukáže nové vnímanie problému, nová cesta kadiaľ môžeme isť a riešiť udalosti. Snažíme sa riešiť udalosti s vplyvom ľudského činiteľa nie zo strany obžaloby kolegov, ale zo strany predchádzania podobných udalostí. Preto si musíme budovať hlavne dôveru a otvorenú komunikáciu.

Setkala jste se ve své pracovní pozici s nějakými překážkami, které by souvisely s tím, že jste dáma? S kterými by se na stejné pozici muž nejspíš nesetkal?

Ani nie. Mala som to šťastie – vďaka Bohu, že som prišla na útvar údržby a môj vtedajší manažér bol veľmi ústretový. Otvorený ku komunikácii, inteligentný a tolerantný. Podal mi vždy pomocnú roku pri zvládaní možnože tých horších situácii. Takže skoro každý problém som dokázala preklenúť.

Jaké jsou Vaše zkušenosti s komunikací s muži na takovém postu?

Musím si vždy uvedomiť, pokiaľ idem do dialógu s mužmi–odborníkmi mať vytýčený ciel, kam sa chcem uberať. Moje argumenty musia byt doložené faktami, musia byt jasné, logické a jednoznačné.

Jak se Vám dařilo vybudovat si ve své pozici autoritu? Jak například zvládáte převážně mužský pracovní kolektiv?

Snažila som sa vybudovať autoritu na logických argumentoch a na dôvere. Ak Vám budú ľudia dôverovať, začnú Vám viacej otvorene rozprávať o problémoch o udalostiach či pracovných úlohách.

Autoritu si musím budovať stále. Ako sa hovorí, nezaspať na vavrínoch. (smích)

No a pracovať v prevažne mužskom kolektíve? Beriem to už ako fakt. Niekedy som si myslela, že to bude veľmi ťažké a hlavne iné. Ale či mužský, alebo ženský kolektív – dôležité je, ako sa Vám v tomto tíme spolupracuje.

Spomínam si na tie prvé situácie, kedy som mala viest prvé rozhovory so zamestnancami, ktorí boli priami aktéri alebo účastníci udalosti s ľudských faktorom. Oblasť údržby je široko spektrálna, pracujú tu rôzne profesie: elektrikári, údržbári reaktora, armaturisti, diagnostici, pracovníci technickej kontroly alebo pracovníci točivých systémov atď. Je jasné že nemôžem byť odborníkom vo všetkých oblastiach a detailoch. Kolegovia–muži boli ale pri rozhovoroch vždy otvorení a ústretoví. Dokonca tak, že pokiaľ sme riešili udalosti, tak jednotlivé komponenty po detailoch vysvetlili, priniesli mi niekedy technické výkresy komponentov, popisy, postupy a presne a technicky vysvetlili všetko, čo potrebovali. Väčšinou sa počas spolupráce na údržbe stretávam s pozitívnou reakciou.

Měla jste někdy období, kdy jste s prací v oboru chtěla skončit a věnovat se něčemu zcela odlišnému?

Moja terajšia práca ma veľmi baví a napĺňa. Keď som nastupovala na tuto pozíciu, dala som si predsavzatie, že budem pracovať tak, aby všetci okolo boli spokojní s mojou prácou. To je ale utópia. Vždy sa stretnete s rôznymi osobnostnými typmi. Niekedy ma kopec vecí mrzí, ale treba sa vždy postaviť a pokračovať. Situácie sú vždy riešiteľné...

Co máte na své práci ráda? Co konkrétně Vám dokáže udělat velkou radost?

Jednoznačne, že moja práca nie je všedná ani nudná. Stále sa niečo nové môžem naučiť a vždy ma poteší aj ten najmenší úspech. Asi som skôr optimista a aj neúspech beriem ako výzvu, kde sa môžem ešte zlepšiť alebo napredovať. Program spoľahlivosti ľudského činiteľa bol v jadrových elektrárňach SE, a. s., zavedený ako jedna zo súčastí Iniciatívy Excelentnej Výkonnosti v roku 2011. Cieľom iniciatívy bolo zvýšenie spoľahlivosti, ľudí i zariadení. Program spoľahlivosti ľudského činiteľa je zameraný na prevenciu ľudskej chyby. V jadrových elektrárňach sa riadi podľa najlepšej praxe spracovanej v návodoch asociácie združujúcej jadrových prevádzkovateľov (WANO – Excellence in Human Performance, 2002). Po piatich rokoch už vidíme prvé malé zmeny a mini úspechy. A to je pre mňa jedna z vecí, ktoré mi dokážu urobiť radosť.

Nyní dovolte krátký pohled do budoucna… Jaký je podle Vašeho názoru výhled do budoucích let? Bude se v průmyslu nebo údržbě objevovat stále více žen? Mají podle Vás smysl „direktivní politická nařízení“ (nejrůznější kvóty a nařízení o obsazování pozic z řad žen), nebo kudy podle Vašeho názoru vede cesta?

Direktívne riadenie či v údržbe alebo iné nariadenia neschvaľujem. Aspoň nie v takomto ponímaní. Jednoznačne je stále ťažšie uplatnenie žien v priemysle v porovnaní s mužmi. Nechcem vyznieť feministicky, ale faktom je, že na vedúcich pozíciách v údržbe je málo žien. Nemusí to však znamenať, že za to môžu práve muži. Údržba je oblasť bližšia mužskej problematike. S tým súvisí vykonávanie manuálnej práce, alebo celkovo technické zameranie, ktoré s týmto súvisí. Niekedy sú situácie, kedy pociťujem určitú nadradenosť, ktorá ale nesúvisí z rôznosťami pohlaví, ale skôr s osobnostnými a povahovými črtami jednotlivých ľudí.

Ak Vás práca baví, dokážete robiť veľké zmeny – či ste muž, alebo žena.

Děkuji za rozhovor!

 

Ľubica Knoblochová

Ľubica Knoblochová pracuje jako specialistka spolehlivosti lidského činitele v jaderné elektrárně Jaslovské Bohunice na Slovensku. Na této pozici působí již pět let, v jaderné elektrárně však celkově pracuje již 19 let. Ve volném čase ráda sáhne po dobré knize, věnuje se rodině, k dalším zájmům pak patří cestování, organizace a řízení mimoškolních aktivit pro děti, folklór, hudba a další. Životní motto Ľubice Knoblochové shrnuje citát Lva Nikolajeviče Tolstého: „Všichni si myslí, že změní svět, ale nikdo nepřemýšlí, jak by změnil sebe“.

 

 

Řízení a údržba průmyslového podniku

Časopis Řízení a údržba průmyslového podniku již přes 10 let patří mezi neodmyslitelný zdroj informací v oblasti průmyslové údržby a diagnostiky. Část obsahu je z pera licenčních autorů Plant Engineering z USA.

www.udrzbapodniku.cz