Vítězslav Fejfar

Vítězslav Fejfar

Vítězslav Fejfar je editor ve společnosti Trade Media International (vydavatel časopisů Contorl Engineering Česko a Řízení a údržba průmyslového podniku). Zaměřuje se na rozhovory, reportáže a příběhy z průmyslových firem. 

Mezi návštěvníky letošní konference Digitální výroba 2020 byl rovněž Neil Yang ze společnosti Huawei. Využili jsme tedy příležitost a využili jeho přítomnosti ke krátkému rozhovoru o aktuální situaci a vývoji průmyslových 5G sítí nejen v České republice.

Do této jedné věty by se daly shrnout závěry letošního Fóra údržby 2020. Informacemi nabitý celodenní program se v letošním roce kvůli vládním nařízením nemohl konat formou tradiční konference. Organizátoři ze společnosti Trade Media International proto nachystali neotřelý formát celé akce. Všechny přednášky i živé diskuze se odehrály ve virtuálním studiu; nutno dodat, že přes počáteční dětské nemoci spojené s živým vysíláním, tento formát celé akci nesmírně slušel.

V podzimním vydání se tradičně věnujeme tématu bezpečnosti v průmyslu. Ať už na stránkách časopisů nebo v rámci stejně nazvané konference. Společné setkání nám sice v letošním roce zhatila protiepidemiologická opatření, ale to neznamená, že bychom na toto důležité téma zanevřeli. I v tomto segmentu jde totiž vývoj neuvěřitelně rychle kupředu. Důkazem je další z nových českých firem, která se bezpečností průmyslového prostředí intenzivně zabývá a vyvíjí svá řešení. Nejen o průmyslových bezpečnostních systémech s využitím umělé inteligence, ale i o překážkách v jejich implementaci do reálných provozů jsme si tentokrát povídali s Vítem Rašovským, jednatelem společnosti Invanta, s. r. o.

Bilancovat s posledním letošním vydáním časopisu Řízení a údržba průmyslového podniku uplynulý rok by se pravděpodobně minulo účinkem. Všichni, kteří ho přežili ve zdraví, se nejspíše upínají k roku následujícímu s přáním, aby se vše vrátilo do starých kolejí. Predikovat v současné situaci cokoli je velmi obtížné, neřkuli přímo nemožné. Jednou z mála jistot, které zatím máme a které se čím dál jasněji projevují nejen ve výrobních provozech, je fakt, že se po Novém roce probudíme do stejného marasmu, do nějž jsme spadli na začátku roku předchozího.

Nad tradičními přístupy ke zvyšování efektivity v průmyslu pomocí optimalizace procesů a štíhlé výroby začíná dominovat digitalizace. Nové technologie umožňují dosahovat řádově vyšší produktivity, flexibility a spolehlivosti při vývoji a výrobě stále komplexnějších produktů. O přínosech digitalizace je přesvědčen i František Podzimek, vedoucí oddělení pro digitální podnik společnosti Siemens, kterého jsme v rámci konference Digitální výroba 2020 požádali o krátký rozhovor.

O brněnské laboratoři CEITEC jsme zhruba před rokem na našich stránkách čtenáře informovali v souvislosti s průmyslovou tomografií při výzkumu plastů. Tentokrát se zaměříme na konkrétní spolupráci s průmyslovými podniky a způsoby, kterými se brněnští vědci snaží nejen v oboru plastikářství, ale i farmacie zvýšit přidanou hodnotu českých výrobců. O rozhovor jsme opět požádali Michaelu Škaroupkovou, obchodní a marketingovou manažerku laboratoře pro rentgenovou počítačovou tomografii.

Predikovat v současné situaci jakýkoli vývoj se často rovná věštění z křišťálové koule. Pokud jde o směr, kterým se bude ubírat český průmysl v následujícím roce, můžeme zanechat věšteckých metod a využít první Analýzy českého průmyslu 2020, která vznikla díky iniciativě Národního centra Průmyslu 4.0 a jeho partnerů a mapuje nejen situaci českého průmyslu v roce 2020, ale především predikuje jeho vývoj pro příští období. 

Nejen o úsporách, ale i strategických investicích do moderních technologií, které je následně generují, se ve čtvrtek 24. září živě diskutovalo v ostravském hotelu Vista v rámci semináře Úspory v průmyslu 2020. Je až neuvěřitelné, že se společnosti Trade Media International podařilo v současné nelehké době a při dodržení všech hygienických nařízení zorganizovat již třetí živé setkání zájemců o moderní technologie a jejich aplikace do výrobních podniků.

Osmý ročník tradiční podzimní konference Potraviny a farmacie na poslední chvíli musel změnit svou formu z „živého“ setkání v brněnském hotelu Avanti na on-line vysílání. Důvodem byla především zpřísněná opatření zaměstnanců v potravinářských provozech, kteří se kvůli sílící druhé vlně pandemie covid-19 nemohli z preventivních důvodů konference účastnit osobně. I přes všechny překážky se nakonec organizátorům ze společnosti Trade Media International podařilo dát dohromady celodenní webinář, který byl konferenci důstojnou náhradou a nabídnul představení trendů, které v současné době diktují trendy v modernizaci farmaceutických a potravinářských provozů.

Společnost MERZ připravila ve spolupráci s vydavatelstvím Trade Media International velmi zajímavý webinář, který měl za úkol jediné - nahlédnout pod pokličku realizace podnikového MES systému v praxi. Program, který během 90 minut poskytl náhled do kuchyně konkrétních výrobních závodů svůj účel nejspíše splnil, o čemž svědčila nejen jeho sledovanost, ale i celá řada otázek, na které sledující během vysílání hledali s prezentujícími uspokojivé odpovědi.