Automation Fair at Home: Budoucnost průmyslové automatizace

Automation Fair at Home: Budoucnost průmyslové automatizace

Tento rok nás postavil před výzvy, se kterými „jsme se dosud nesetkali“, pronesl 16. listopadu Blake Moret, CEO a předseda představenstva společnosti Rockwell Automation, v úvodu virtuálního veletrhu Automation Fair At Home pořádaného Rockwell Automation z centrály této společnosti v Milwaukee. „Dal nám však také příležitosti posílit naši odolnost, agilitu a udržitelnost.“ Tématem letošní konference bylo „Váš další krok“.

„Podělíme se s vámi, co čeká společnost Rockwell Automation, a doufáme, že vám naše poznatky pomohou při plánování vašeho dalšího kroku,“ uvedl Moret. „Po celou dobu tohoto období změn jsme se stále drželi stejné strategie: přivést koncept Connected Enterprise k životu a využít k tomu našich 117 let zkušeností s řešením problémů zákazníků.“

Společnost Roche například potřebovala upravit tři závody tak, aby mohly vyrábět sady pro testování na onemocnění COVID. Odborníci na strojírenství ze společnosti Rockwell Automation začali s Roche úzce spolupracovat a pomocí MES systému PharmaSuite „pomohli světu zotavit se“ z nedostatku testovacích sad, jak vysvětlil Moret. Rockwell Automation dále pomohla společnosti Johnson & Johnson vytvořit pomocí mobilních robotů bezpečné prostory ve výrobním provozu a zajistit tak dodržování fyzického odstupu.

„K tomu využíváme úžasné technologie, partnery a akvizice,“ uvedl Moret. „Moje oblíbená je společnost Kalypso.“ Kalypso vznikla v roce 2004 s cílem urychlit digitální transformaci, protože věřila, že s lepšími softwarovými produkty lze dosáhnout lepších obchodních výsledků. „Jako společnost koncernu Rockwell Automation pracuje na urychlení inovací a maximalizaci produktivity,“ řekl Moret.

Společnost Rockwell Automation koupila také italskou firmu ASEM, která poskytuje průmyslové počítače a konstruktéry strojů napříč Evropou, zejména však v Itálii a Německu. „Dále jsme větším množstvím objednávek a novými technologiemi rozšířili a prohloubili naše partnerství s PTC,“ uvedl Moret.

Společnost prodloužila a rozšířila své pětileté partnerství s firmou Microsoft o původní cloudová řešení, která umožňují shromažďování dat a zvýšení produktivity na základě získaných informací. Uživatelé softwaru RSLogix 5000 a Studio 5000 Logix mohou spojit soubory z různých verzí, různých virtuálních strojů nebo z jednoho obrovského disku. Uživatelé mohou zpracovávat jakékoli soubory, dokonce i všechny najednou, čímž ušetří čas a zvýší efektivitu (dostupné v roce 2021).

„Náš ekosystém partnerů je tím nejlepším v tomto odvětví,“ uvedl Moret. „S ohledem na naše technologie a odborné znalosti v této oblasti jsme nejlépe připraveni zhodnotit konvergenci informačních a provozních technologií (IT/OT) u našich zákazníků.“

Výsledkem je posílená odolnost s nižším počtem možných bodů selhání a lepší sledovatelnost, možnost vzdáleného provozu a monitorování, flexibilita, řízení pohybu, software a udržitelnost. „V popředí naší pozornosti i pozornosti našich zákazníků je udržitelnost, včetně závazku zajistit uhlíkovou neutralitu, vyšší energetickou úspornost a posílení recyklace a obnovitelných zdrojů.“

Kromě toho, že zákazníci očekávají pozitivní obchodní výsledky a návratnost investic, také „slibujeme rozšířit lidské možnosti. Využíváme představivost lidí a spojujeme ji s potenciálem technologií, abychom světu pomohli lépe fungovat a zotavit se.“ Moret tento týden přivítal další účastníky sekce Bold Conversations, kteří nám o činnostech společnosti prozradí více. „Všichni tak máme příležitost dozvědět se, co nás čeká.“

Dodavatelský řetězec a další

Tyto poznatky vycházejí do značné míry z dopadů pandemie onemocnění COVID na výrobní dodavatelský řetězec. „Náročné makroekonomické podmínky nás nutí přehodnotit priority, posílit odolnost a zmírnit riziko neplánovaných přerušení,“ řekl Ernest Nicolas, senior viceprezident společnosti Rockwell Automation pro integrované dodavatelské řetězce. Nicolas poznatky Rockwell Automation a způsob, jakým je využívá na pomoc zákazníkům, podrobně rozebírá v doprovodném článku „Integrovaný dodavatelský řetězec zmírňuje příznaky COVID“ („Integrated supply chain eases COVID symptoms“).

„Je nezbytně nutné, aby software posílil propojení a agilitu,“ vysvětluje Chris Nardecchia, senior viceprezident společnosti Rockwell Automation pro software a řízení. Platforma Connected Enterprise je užitečným nástrojem a „společnost Rockwell Automation spolupracuje se zákazníky na vytváření plánů bez ohledu na výchozí bod,“ říká Nardecchia, „kdy při přenosu informací ze závodu na okraj sítě a do cloudu využívá odborné znalosti v oblasti řízení, systémy MES, IoT a rozšířenou realitu zároveň.“

Tessa Myersová, viceprezidentka společnosti Rockwell Automation pro produktové řízení, uvedla, že k vytvoření propojeného podniku musí mít zákazníci k dispozici moderní infrastrukturu. Poukázala na významné nové produkty, jako je nový řídicí systém 5480 a procesní řízení vysokorychlostních, řídicích a edge aplikací a aplikací pro integraci IT a OT.

Myersová vysvětlila, že z hlediska propojení, integrace a kontroly těchto řídicích systémů je „náš nový systém PlantPAx 5.0 s otevřenou a zabezpečenou architekturou obrovským skokem kupředu“. Software FactoryTalk nabízí i nadále „zjednodušenou a rozšířitelnou sadu nástrojů a aplikací ke zvýšení produktivity. Na začátku roku 2021 bude k dispozici jako nový cloudový software, služba (SaaS), který se s využitím našeho partnerství se společností Microsoft zaměří na všechny fáze životního cyklu projektu... Jednoduché a spolehlivé datové prostředí.“

Navrhování je v kontextu životního cyklu projektu týmovou prací, proto tento nástroj nabízí bezpečné cloudové prostředí s předem připravenými objekty a definovaným pracovním postupem. Ve fázi navrhování zahájí strojírenský technik digitální vlákno, které na začátku ušetří 30–50 %.

Pro ředitele závodu přináší systém FactoryTalk InnovationSuite mnoho nových možností. Tzv. edge-to-cloud prostředí podporuje upozornění týkající se výroby, bezpečnosti a údržby. Uživatelé mají přístup k podrobnostem o metrikách celkové efektivnosti zařízení a výroby v reálném čase a mohou izolovat nedostatečně výkonná aktiva a identifikovat příležitosti ke zlepšení. Viceprezident pro provoz může sledovat výkonnost závodu odkudkoli na světě. V minulosti bylo získání takovéhoto globálního pohledu obtížné, nyní však mohou využít tento nástroj a čerpat výhody z činností, které dříve nebyly možné.

Základ konceptu Connected Enterprise tvoří inteligentní zařízení, která poskytují funkce a informace pomáhající omezit neplánované odstávky a zvýšit výrobní kapacitu a produktivitu, vysvětlil Fran Wlodarczyk, senior viceprezident společnosti Rockwell Automation pro inteligentní zařízení. Například výrobce pneumatik využívá k detekci přijíždějící pneumatiky fotoelektrické zařízení. Senzor se může ušpinit a zaclonit. Nyní může výrobce dostat upozornění, když se to stane, aby se senzor mohl vyčistit, než dojde k poruše. 

Prezentace technologií a LifecycleIQ

V centrále v Milwaukee vznikl nový prostor, kde je možné si prohlédnout prezentaci produktů a technologií v oblasti snímání, bezpečnosti, průmyslového řízení a řízení výkonu a pohybu. V prostorách E-House jsou k vidění zařízení pro řízení motorů a energetické soustavy, v prostorách Plantwide Process Control najdete nový systém PlantPAX 5.0 a v prostorách Kinetix/Motion Control je vystaven systém 5100 pro malé a střední stroje. Najdete zde také část věnovanou škálovatelným systémům multidisciplinárního řízení a část týkající se bezpečnosti – kritického prvku flexibilní výroby. V této oblasti je společnost Rockwell Automation největším dodavatelem služeb, senzorů a integrovaných řešení na světě.

„Služby LifecycleIQ v tomto roce rozšířily možnosti, jak s námi zákazníci mohou komunikovat, a to rychleji, chytřeji, s vyšší agilitou, ať už se týká inovací a navrhování nebo provozu a údržby, kdy vám na základě analýzy dat poskytneme praktické informace a zprostředkujeme spolupráci s odborníky v konkrétním odvětví,“ řekl Frank Kulaszewicz, senior viceprezident pro služby v oblasti životního cyklu. „Společnost Rockwell Automation vám jako důvěryhodný partner může poradit s kybernetickou bezpečností, aby váš fyzický i digitální majetek zůstal v bezpečí.“

Rockwell Automation

Tým Rockwell Automation se věnuje zefektivnění a ziskovosti výrobních procesů. Spolupracuje partnery, systémovými integrátory, výrobci strojů a zařízení, aby přinesli řešení, které bude nejvíce vyhovovat požadavkům trhu. Nabízí širokou škálu produktů a služeb, které pomohou při získání konkurenčních výhod na globálních trzích. Budoucnost se skrývá v propojení všech dílčích prvků v rámci celého podniku a k tomu má napomoct řešení Connected Enterprise.

www.rockwellautomation.com/cs_CZ