Čapkova hra RUR na konferenci ROBOTY 2021 netradičně roboticky

Foto z videa prologu R.U.R. s roboty LEGO (Team R.U.R Gymnázium Jeseník) Foto z videa prologu R.U.R. s roboty LEGO (Team R.U.R Gymnázium Jeseník)

Konference ROBOTY 2021, proběhla tradičně v měsíci lednu, konkrétně v dnech 26. až 28. ledna. Neproběhla však tradičně v Brně, ale ve virtuálním prostoru mezinárodní počítačové sítě Internet s ohledem na omezení, která vyplývají z probíhající karantény epidemie, způsobené virem COVID19. Přesto ale tradičně i osmý ročník konference představil opět řadu novinek v bohatém programu z oblasti nejen o technické konstrukci robotů, ale v přednáškách a diskuzích poukázal na problémy se zaváděním robotů a jejich dopady do finanční, obchodní a sociální problematiky. Konkrétní program byl připraven s využitím osvědčených akcí: přednášky, odborné diskuze, workshopy, B2B setkání, firemní prezentace, vše prostřednictvím on-line videokonferencí a počítačové sítě. Proto je mohli účastníci konference zvládnout prostřednictvím obrazovek svých počítačů doslova z libovolného místa naší planety včetně domova.

V loňském roce na konferenci ROBOTY 2020 připomněli pořadatelé účastníkům při zahajovacím ceremoniálu a pak i někteří řečníci ve svých přednáškách, 100. výročí vzniku slova robot, protože český spisovatel Karel Čapek dopsal svoji divadelní hru RUR, ve které poprvé použil toto slovo, před sto lety v roce 1920. Kolibří výtisk textu této hry si účastníci odnesli z konference na památku.

Karel Čapek předal text hry v závěru roku 1920 Národnímu divadlu v Praze, které ji zařadilo ihned do svého repertoáru. Jak se můžeme např. ze stránek wikipedie dovědět, původní termín světové premiéry hry RUR byl operativně odložen na 25. ledna 1921. Královéhradecký ochotnický soubor Klicpera, který měl hru premiérovat krátce po Národním divadle, se o odložení nedozvěděl. Takže se světová premiéra této hry se odehrála 2. ledna 1921 na prknech divadelní scény v Hradci Králové. Následně pak divadelní hru zařadily do svého repertoáru všechny světové divadelní scény, a protože překladatelé použili slovo „robot“ bez překladu, rozšířilo se toto slovní označení lidmi vyrobených bytostí po celém světě.

Jestliže 100. výročí vzniku slova robot, bylo organizátory připomenuto na loňské konferenci ROBOTY, tradičně – v přímo v přednáškách a klasicky vytištěnou publikací, pak na letošní konferenci organizátoři připomněli sto let prvotního rozšíření tohoto slova po celém světě netradičně rovněž v digitální on-line formě.

Pořadatelé, prostřednictvím stránek virtuálního stánku TMI na konferenci, zprostředkovali účastníkům jednak video prologu divadelní hry RUR, a dále odkázali na hru RUR prezentovanou ve formě digitálního komixu.

Prolog divadelní hry RUR byl „hrán“ roboty, sestavenými ze stavebnice LEGO žáky robotického kroužku gymnázia v Jeseníku, který vede Mgr. Roman Chasák (https://www.gymjes.cz/tym-r-u-r). Tým si dal do svého jména i jméno této divadelní hry (R.U.R. = Rainbow Universal Robots). Tým jako první na světě, zinscenoval divadelní hru, kterou hrají jen samotní roboti a to již dubnu roku 2015! Použil pro tento účel právě Čapkovu divadelní hru RUR. S touto hrou vystupoval tým na festivalu Cafe Neu Romance v Praze, na velvyslanectví USA v ČR, festivalu ve švédském Göteborgu a na Týdnu vědy, který pořádala Akademie věd ČR a takto ji představil při tomto 100. výročí její premiéry i účastníkům konference. Zájemci se mohou na výše uvedených stránkách týmu seznámit s jeho bohatými aktivitami a úspěchy. Video prologu hry RUR, hraného roboty LEGO si lze prohlédnout zde:

Změny, které přinášejí současné digitální technologie, se ve srovnání s minulým obdobím nepromítají jen v technické oblasti. Mají i psychologicky-sociální dopad, což dokazují i změny v sociálním chování příslušníků současných generací. Proto i klasická prezentace různých obrazů, hudby, knih a jiných uměleckých artefaktů je (a musí) být prováděna jinak. Na toto téma zpracovala svoji bakalářskou práci Mgr. Markéta Fajová, která ukázala, jak prostřednictvím prostředků současných typografických programů lze vytvořit digitální text souboru PDF a jako příklad ve své závěrečné práci použila prezentaci Čapkovy hry RUR. Prostřednictvím odkazu na její práci se mohli s autorčiným dílem seznámit účastníci konference ROBOTY 21. Podobu této prezentace i jiné příklady, např. počítačem vytvořených návrhů technického designu (poznamenejme, využitelného i pro oblast designu robotických systémů), si mohou zájemci prohlédnout na jejích stránkách.

Tradičně na konferencích ROBOTY prezentovali svoje robotické výrobky nebo příslušenství k robotům firmy, které tyto výrobky vyráběly. Samozřejmě totéž prováděli i zástupci z oblasti výzkumu a vývoje, reprezentované ponejvíce pracovníky našich, ale i zahraničních vysokých škol.

Netradiční zařazení jednak roboty hrané divadelní hry RUR, jednak publikace typu komiks s tématem hry RUR na letošní konferenci ukazují, že oblast robotiky zasahuje i do oblasti výuky mladé generace, která dovede už i tuto novou oblast také dobře zvládat. Ostatně kvalitní problematika výuky robotizace a ostatních digitálních technologií, jako nutná podmínka pro úspěšné zvládnutí národního programu Průmysl 4.0, byla vzpomenuta i v závěrečné diskuzi konference, kde na ni shodně upozornili šéfredaktor časopisu Control Engineering Lukáš Smelík, šéfredaktor časopisu AUTOMA Petr Bartošík, spolu s Radimem Adamem z časopisu AUTOMA.

Autorem textu je doc. Branislav Lacko z VUT Brno, FSI Ústav automatizace a informatiky, člen Českomoravské společnosti pro automatizaci.

Control Engineering Česko

Control Engineering Česko je přední časopis o průmyslové automatizaci. Je vydáván v licenci amerického Control Engineering, které poskytuje novinky z této oblasti více než 60 let.

www.controlengcesko.com