CEITEC: Nebráníme se ani výzvám v podobě měření při extrémních teplotách

CEITEC: Nebráníme se ani výzvám v podobě měření při extrémních teplotách

K rozhovoru jsme tentokrát přizvali Michaelu Škaroupkovou, obchodní a marketingovou manažerku laboratoře pro rentgenovou počítačovou tomografii.

Vědecko‑výzkumné centrum CEITEC (Středoevropský technologický institut, pozn. red.) je výsledkem společného projektu brněnských vysokých škol a výzkumných ústavů. V roce 2011 vzniklo v Brně moderní vědecko‑výzkumné centrum evropských rozměrů. Jeho unikátnost, minimálně v rámci České republiky, spočívá mimo jiné v tom, že se podařilo v rámci jednoho institutu propojit biology, lékaře, chemiky, techniky, fyziky, veterináře a další odborníky. Cílem při vzniku centra byla interdisciplinarita a s ní spojené komplexnější řešení R & D projektů. V rozsáhlém komplexu vědeckých pracovišť má své místo rovněž výzkum plastů.

Asi nejvíce je v současné době spojován CEITEC s plasty v rámci projektu, jenž se věnuje výzkumu jejich chování v Antarktidě. Podílí se na tom nějakým způsobem rovněž vaše laboratoř?
Tento projekt je nám samozřejmě znám, spolupracují na něm kolegové z oboru degradace polymerů. Ti se přímo specializují na chování polymerů v extrémních podmínkách. Naše laboratoř se v oblasti výzkumu plastů podílí spíše na vývoji nových polymerů tvrzených např. kevlarovými vlákny nebo kovovými nanočásticemi. Na druhé straně spolupracujeme na vývoji účelových plastových výrobků přímo pro průmysl.

Bez skrupulí se přiznám, že pro laika mohou být (a jsou) vědecká prostředí a projekty trochu velkou neznámou. Na čem všem v CEITEC pracujete v souvislosti s plasty?
CEITEC je největší multidisciplinární centrum v České republice, jež zaštiťuje obrovské množství vědních oborů. Odpovím proto jen za naši CT laboratoř, která provádí nedestruktivní expertízy zaměřené na vnitřní strukturu plastových materiálů. Zjišťujeme porozitu dle speciálních norem, porovnáváme reálné výrobky s návrhovými (tzv. CAD) modely, měříme tloušťky vnitřních stěn a provádíme analýzu orientace vláken u vlákny tvrzených polymerů. Pro tyto účely se pyšníme statutem testovací laboratoře akreditované dle ČSN ISO 17025.

Sama jste odbornice na rentgenovou počítačovou tomografii. Tu mám spojenu především s medicínou. Jak je využívána při výzkumu plastů?
U této otázky bych chtěla především zdůraznit, že na rozdíl od lékařského CT se v průmyslové tomografii otáčí sám skenovaný vzorek, to spousta lidí neví; dosažené rozlišení je pak řádově lepší. Dalším rozdílem je intenzita záření a délka měření, což nám umožňuje prozařovat i hustší materiály, jako je ocel. To se hodí například i při skenování složitějších plastových sestav obsahujících ocelové zálisky nebo již přidané kovové součásti. Využití je různé, jak již bylo zmíněno, společným jmenovatelem je však nedestruktivní nahlédnutí do vnitřní struktury objektu, ať už mluvíme o pacientovi, nebo plastovém dílu.

Jakým hardwarovým a softwarovým vybavením vůbec laboratoř disponuje pro práci s polymery?
Vzhledem k tomu, že jsme vědecká a akademická půda, snažíme se být co nejvíce inovativní a mít to nejmodernější vybavení současnosti. I z těchto důvodů spolupracujeme s předními světovými výrobci CT systémů a vlastníme spoustu softwarových licencí pro zpracování a analýzu dat. Jsme aplikační laboratoří japonské firmy Rigaku a testovací laboratoří firmy General Electric, u kterých se podílíme na vývoji a testování nových měřicích nástrojů. Spolupracujeme také s firmou Thermo Fisher Scientific na metrologické charakterizaci CT přístrojů. Ze softwarů bych ráda zmínila VGStudio MAX a Avizo.

Řešíte i projekty pro firmy tzv. na zakázku? Pokud ano, s čím se na vás výrobci plastů zpravidla obracejí?
Spolupráce s průmyslem je hlavní náplní naší činnosti. Zadání bývají různá, někdy je cílem pouze vizualizovat svar nebo vytvořit 3D model (tzv. STL), jindy hodnotíme porozitu, provádíme stoprocentní inspekci rozměrů nebo hledáme příčiny netěsností. Nebráníme se ani výzvám v podobě měření při extrémních teplotách, což je dle mého názoru naprosto unikátní. U komplexnějších otázek nám navíc zázemí univerzity umožňuje analyzovat výrobky napříč různými obory a po této nedestruktivní zkoušce často navazujeme chemickými analýzami nebo elektronovou mikroskopií.

ceitec 2 zarovka

Velkým trendem v plastikářském průmyslu je aktuálně integrace simulace vstřikování do řízení vstřikovacího stroje. Zabýváte se i těmito technologiemi?
Toto bohužel není aplikace pro tomografii. Z aktuálních trendů mohu alespoň zmínit korekci vstřikovacích forem pomocí CT dat. Jde o novinku, kterou teď různí výrobci tomografických softwarů začínají implementovat a slibují velkou úsporu času i financí při výrobě nových forem.

Jakými konkrétními výsledky, jež souvisejí s výrobou a chováním plastů a lze je aplikovat do praxe, se může vaše laboratoř pochlubit?
Výsledky jednotlivých analýz či dlouhodobých projektů s našimi průmyslovými partnery pochopitelně zveřejňovat nemůžeme s ohledem na dohody o mlčenlivosti. Mohu však říci, že jim pomáháme ušetřit nemalé náklady při řešení problémů.

Vítězslav Fejfar

Vítězslav Fejfar je editor ve společnosti Trade Media International (vydavatel časopisů Contorl Engineering Česko a Řízení a údržba průmyslového podniku). Zaměřuje se na rozhovory, reportáže a příběhy z průmyslových firem. 

www.trademedia.cz