Českou iniciativu Průmysl 4.0 považuji, na rozdíl od Industrie 4.0, za naprostou blamáž českého průmyslu

Českou iniciativu Průmysl 4.0 považuji, na rozdíl od Industrie 4.0, za naprostou blamáž českého průmyslu

O současných možnostech moderní automatizace, o novinkách, ale i o vnímání implementace fenoménu Průmysl 4.0 byl náš rozhovor s Ing. Vlastimilem Braunem, jednatelem Compas automatizace, spol. s r. o.

Společnost Compas automatizace oslaví v příštím roce třicet let na trhu. Firma je od roku 1995 Siemens Partner divize Automatizace a od roku 2008 je vývojářským partnerem Microsoftu. Jak se tato spolupráce projevuje ve vaší současné praxi?

Spolupráce s oběma našimi strategickými partnery se projevuje velmi pozitivně na rozvoji skupiny Compas, především realizačních firem Compas automatizace a Compas robotika. Kvalita všech partnerů je již ověřena dlouhou spoluprací, takže můžeme říci, že funguje. Klíčové přínosy spolupráce se Siemens jsou dodávky komponentů automatizace, např. řídicích systémů pro Compas aplikace automatizace diskrétních i procesních technologií, ale i pohonové techniky, HMI i dalších automatizačních komponent TIA Siemens.

Co se týče spolupráce s Microsoftem, využíváme v prvé řadě vývojové IT prostředí pro vývoj našeho MES/MOM systému COMES, který slouží k operativnímu řízení výroby, logistiky a údržby.

V rámci partnerství se společností Microsoft využíváme i nové technologické trendy jejích produktů v cloudu, např. MS DYN CRM, MS Office, MS Project a další MS technologie pro podporu komunikace se zákazníky, tvorbu dokumentů, řízení projektů aj. V posledních letech MS významně modernizuje svá portfolia SW balíků s cílem integrovat je do jednotného prostředí datového skladu a poskytovaných služeb. Věříme, že implementací tohoto velmi pokrokového trendu IT služeb Microsoft dále podpoříme pružnost a kvalitu služeb Compasu poskytovaných našim klientům, kteří je očekávají, protože patří mezi významné české i světové společnosti především v odvětvích automotive, strojírenství, farmacie a potravinářství.

Automatizace výroby, řízení jakosti, traceabilita. To jsou některé z možností, které nabízíte v oblasti potravinářství a farmacie. Můžete představit produkty a řešení, které v těchto oblastech nabízíte? Základem všeho bude nejspíše výrobní informační systém COMES.

Ano, máme vyvinuty veškeré funkce pro operativní řízení výroby a automatizaci technologií v rozsahu mezinárodních standardů. Snažíme se však především usnadňovat práci našim zákazníkům, kteří z různých důvodů v minulosti implementovali mnoho SW balíků s dílčí funkčností, což je stav, který je nutné pro jejich úspěšný rozvoj opustit. Proto byla vždy základem našeho více než 15letého vývoje Compas řešení myšlenka systémové integrace. Tedy, aby naši zákazníci mohli přistupovat k operativnímu řízení výroby jednotně a odkudkoli, s jednotným uživatelským rozhraním a s jednotným úložištěm dat, které využívají všechny výrobní a automatizační funkce. Jádrem řešení je skutečně IT – MES/MOM systém COMES. Díky spolupráci s našimi zákazníky, uplatnění jejich výrobního know‑how a rovněž díky preferenci moderních webových IT technologií je systém COMES již od r. 2003 vyvíjen pro snadné, avšak funkčně sofistikované nasazení v řízení výroby továren.

Kompletní instalace systému COMES integrovaného s řídicími systémy umožňuje plnou digitalizaci procesů řízení výroby, kterou některé firmy zaměňují za řešení ve vizi Průmyslu 4. 0. To však není správné tvrzení, protože myšlenky Průmyslu 4.0 jdou mnohem dále, tedy k inteligentní výrobě.

Co si může zákazník představit pod pojmem „digitální továrna Compas“?

Compas dodává a vyvíjí dvě její podoby – digitální továrnu a tzv. chytrou digitální továrnu. Digitální továrna COMPAS je hotové řešení pro plnou digitalizaci procesů operativního řízení výroby, logistiky a údržby. Řešení implementujeme ve dvou verzích – pro diskrétní/sériovou výrobu a procesní/dávkovou výrobu. Naši digitální továrnu si můžeme představit jako digitální nervový systém továrny. Jeho hlavou jsou uživatelé, resp. jejich pokyny a parametrizace řízení výrobních procesů, krkem je systém COMES, který realizuje výrobní strategii stanovenou a řízenou uživateli. COMES může pracovat plně automaticky, poloautomaticky ve spolupráci s uživateli, stejně jako vykonávat přímé povely uživatelů. Příkladem může být detailní plánování výroby, které pracuje s plně automatickými algoritmy rozvrhování, poloautomaticky nebo na základě ručního rozvrhu výrobních zakázek na výrobní zařízení v reálném čase.

Ovšem digitální továrna Compas je mnohem více než pouhé IT prostředí. Přínosem je plná integrace úrovně automatizace, tedy přímé řízení a parametrování výrobních operací (MO) v reálném čase (pokyn operátorovi,
stroji, chapadlu robota aj.), a to podle specifikace MO dané specifikací výrobku / série / výrobní dávky. Současně komunikujeme s úrovní strategického řízení továrny, tedy s ERP systémy, jako je SAP, MS DYN aj., nebo s českými ERP systémy. Naší chloubou je především řízení dávkových procesů dle principů ISA 88 (S88), kde se domníváme, že jsme jedničkou na trhu a máme mnoho skvělých referencí, první již v roce 2008.

„Chytrá“ digitální továrna COMPAS naopak představuje řešení dle německé platformy Industrie 4.0 Proč německé? Protože Industrie 4.0 je technický koncept s modely, popisy struktur a funkcí a vznikajícími standardy, které lze vzít jako vodítko pro vývoj. Němečtí experti pracující ve výborech platformy Industrie 4.0 nejsou nijak honorováni, tvrdě pracují dobrovolně ve prospěch nových technických myšlenek a německého/celosvětového průmyslu. To je impozantní.

„Chytrá“ digitální továrna Compas je řešení vyvíjené na technických standardech platformy Industrie 4.0, především komponentního modelu Industrie 4.0, na myšlence inteligentních prvků výroby (stroj, robot, terminál, sklad atd.), které jsou reprezentovány datovými digitálními dvojčaty. Dvojčata spolu komunikují a realizují výrobní strategii, kterou jako manažeři továrny určíme. Výrobní strategie umožňuje vytvoření chytré/inteligentní výroby, kde je možné realizovat obecné principy auto-optimalizace, auto-nastavení, řízení výroby výrobkem (jeho specifikací) atd. Od tohoto řešení si slibujeme vysokou robustnost, tedy pružné přizpůsobení výroby konkrétní výrobní situaci, kdy se něco porouchá, není materiál, vznikne neshodný výrobek nebo chybí operátor. Máme ambici se s těmito běžnými situacemi vypořádat optimálně, tedy nejlépe, jak je v dané situaci možné, a to automaticky. Tedy že si inteligentní komponenty poradí samy. To je úžasné.

Inteligentní výroba dokáže překonat známé slabiny stávajícího způsobu řízení výroby, kterou může být např. centrální a detailní plánování výroby. To často selže během prvních hodin od spuštění, protože se porouchá stroj nebo se stane jiná nepředvídatelná výjimka. Konsekvence je bohužel taková, že celý plán nebo jeho část je nepoužitelná, a to do doby, než je situace zvládnutá lidmi. Ztráty z takových normálních výrobních problémů nelze konkrétně předvídat, protože záleží na tom, jak rychle najde výrobní tým směny řešení, ale mohou být velké. Na rozdíl od centrálního plánování si chytrá výroba poradí v mnoha případech sama, neboť je schopna se přizpůsobit dané situaci automaticky v duchu konfigurovaných pravidel spolupráce mezi chytrými prvky výroby.

Můžeme s radostí oznámit, že budeme principy chytré výroby prezentovat na našem stánku v pavilonu G1 na MSV 2019 v podobě COMBEDu v první verzi, tj. 1. virtuálního testbedu ukazujícího principy inteligentní výroby. Podle
informací z německé platformy se bude jednat o evropskou a možná i světovou premiéru řízení výroby dle Industrie 4.0.

Německý přístup k Industrie 4.0 tedy vnímáte jako modelový?

Na rozdíl od Industrie 4.0 je celosvětová vize Industry 4.0 s mnoha obecnými cíli, principy a představami spíše proklamace, kde každý region klade důraz na něco jiného (např. v USA spoléhají na IoT). Ale tyto obecné teze nelze technicky jednoznačně uchopit a vytvořit (naprogramovat) nějaké řešení pro průmysl, tj. konkrétní řešení dle technického standardu, protože tak věci nejsou popsány. Českou iniciativu Průmysl 4.0 považuji za naprostou blamáž českého průmyslu, majitelů a manažerů firem, kteří jsou oprávněně znechuceni, protože jim nikdo z příslušných autorit neumí vysvětlit, co jim Průmysl 4.0 přinese a proč by do toho měli investovat.

Máte za sebou například úspěšně zvládnutý projekt modernizace řídicího systému výroby farmaceutických substancí (API) ve společnosti SANECA Pharmaceuticals (dříve ZENTIVA). Jaká byla jeho úskalí?

Projekt byl pro nás velkou výzvou, protože jeho úkolem byla komplexní modernizace velkého procesního řídicího systému Simatic PCS7, změna nevyhovujícího řešení původního dodavatele, tj. pevně naprogramovaný algoritmus řízení výroby pro jeden produkt. Problémem původního řešení byla i nutnost revalidace řešení, tj. při změně jednoúčelového programového vybavení na nový výrobek ztratil zákazník mnoho dní výroby kvůli nutnosti nové validace řídicího systému.

Cílem bylo dosažení pružného šaržového řízení technologie pro výrobu různých produktů s častou změnou kampaní výrobků. Compas provedl kompletní reinženýring řídicího systému, tj. vytvořil koncepci dávkového řízení dle ISA 88 s implementací modulů COMES Batch, Historian a Modeller. Přitom původní HW a systémový SW Simatic PCS7 jsme zachovali a zákazník tak ušetřil v přepočtu miliony korun.

Výsledkem Compas řešení je pružný šaržový řídicí systém, kde mohou vlastní procesní inženýři zákazníka konfigurovat výrobní postupy nových výrobků, poté postupy validovat a tak přecházet z jedné výrobní kampaně na jinou podle aktuálních zakázek zákazníků SANECA. Součástí je i kompletní elektronická dokumentace EBR a příslušné výrobní protokoly.

Přínosem je tedy velké zvýšení efektivity výroby/technologie při zachování plné shody s SVP předpisy (mezinárodně tzv. GMP compliance). To je klíčové i pro úspěšné inspekce např. ŠÚKL nebo FDA.

Významnou referencí je bezesporu i komplexní recepturové řízení technologie výroby kávy Jacobs, její detailní plánování a automatická traceabilita. V tomto případě jste již museli zakázku realizovat po etapách?

Ano, tento projekt měl za cíl sjednotit řadu systémů lokální automatizace dodané v rámci jednotlivých výrobních celků i samostatných strojů do jednoho centrálního řídicího systému celé technologie.

Realizace byla rozplánována kvůli minimálním odstávkám bez výrazného omezení výroby (plně obsazené zakázkami) na osm dílčích etap přibližně ve třech letech. Součástí nového řešení byla i plnohodnotná funkce automatické traceability, kterou jsme realizovali v systému Comes WMS, jenž kromě interní logistiky umí současně i sledovat materiálové toky. Jak bylo uvedeno, veškerá traceabilita je plně automatická od surovin (příjmu zelené kávy) až po jednotlivé balíčky zabalené kávy, resp. výrobků tzv. kávových specialit (např. kapučína, tablety apod.).

Jaké jsou aktuální trendy v digitalizaci potravinářských provozů? Stále je kladen důraz na rychlou a bezchybnou kontinuální výrobu, nebo se již objevují nové priority?

Trendy digitalizace manažeři potravinářských podniků sledují. Výše uvedené projekty ukazují příklady digitalizace výrobních procesů, byť v některých funkčnostech jen dílčí. Důležité je uvědomovat si možnosti a přínos digitalizace v zájmu konkurenceschopnosti konkrétního výrobce i českého potravinářství a nápojové techniky.

K přínosům patří např. vyšší rychlost odezev na zákaznické požadavky, zvyšování efektivity zařízení a výroby jako celku, snížení počtu zaměstnanců
a úspora nákladů, tedy celkově vyšší konkurenceschopnost. S implementací robotů, jak v typické oblasti manipulace s finálními výrobky, tak i v některých případech v procesní části výroby, Compas robotika významně zvyšuje i produktivitu výroby. Naše aplikace robotů doplněné o sofistikované počítačové rozpoznávání ukazují cestu do robotické budoucnosti výroby.

Vítězslav Fejfar

Vítězslav Fejfar je editor ve společnosti Trade Media International (vydavatel časopisů Contorl Engineering Česko a Řízení a údržba průmyslového podniku). Zaměřuje se na rozhovory, reportáže a příběhy z průmyslových firem. 

www.trademedia.cz