Digitalizace na úrovni projektování se nevyhýbá ani chemickému průmyslu

Digitalizace na úrovni projektování se nevyhýbá ani chemickému průmyslu

Řada úspěšných realizací v oblasti digitalizace často míří jinam než do jednoho stále velkého tajemného kolosu tuzemského průmyslu. Chemický průmysl není v médiích se současnou snahou o větší digitální transformaci spojován. To ale neznamená, že se mu vyhýbá. Na úrovni projektování má silnou oporu ve spojení firem Bakstron, Elplan, kterým navíc pomáhají nástroje EPLAN. S jednateli firem, Lubošem Fromem a Petrem Kopáčkem, jsme se pro náš rozhovor setkali symbolicky v jejich kancelářích uvnitř areálu kolínského závodu PARAMO.

Jaké je propojení firem Bakstron a Elplan, které vás dovedlo k potřebě projektování?

Luboš From: Na počátku jsme měli pouze montážní firmu, ale s růstem objemu práce jsme začali uvažovat nad nutností projekce. Zakázky vyžadovaly dodávky včetně projektů a měli jsme velké problémy se subdodavateli, hlavně s dodržováním termínů. To nás donutilo zamyslet se nad zřízením nové společnosti, která by se cíleně věnovala projekci. Společnost Elplan vznikla v návaznosti na společnost Bakstron. Nyní jsme schopni zabezpečit kompletně celou zakázku včetně projektů, což dříve nebylo možné.

Dokázal byste specifikovat, do jakých oblastí, firem, segmentů nejčastěji dodáváte?

Luboš From: V tuto chvíli působíme nejčastěji v chemickém průmyslu – k našim zákazníkům patří např. firmy Paramo, Total a jiné. Přidáním projekce k běžným montážím se zvýšil i finanční objem jednotlivých zakázek.

Předpokládám, že při projektech tohoto rozsahu je požadavek na projektování ve všech výběrových řízeních?

Luboš From: V zakázkách, o které se ucházíme, je téměř v 90 % podmíněno i projektování. Z toho se nám množí i další zakázky, protože řada firem a zákazníků v dnešní době chce dopracovat projektové dokumentace do stávajícího stavu. Takže také uvádíme v soulad stávající dokumentace, které nejsou aktuální.

A společnost Elplan jako taková pracuje pouze k dodávkám do vašich projektů, nebo projekty nabízíte i externě?

Luboš From: Do budoucna bychom chtěli i externí rozšíření, ale bohužel je naše kapacita dost omezená. Bakstron firmu Elplan vytíží z 90 %. Takže je to pro nás priorita, teprve až pak se můžeme dívat po jiných zakázkách v projektování. Zatím jsme to, až na drobné výjimky pro jiné subjekty, nedělali zejména z kapacitních důvodů.

Petr Kopáček: Máme tolik práce, že pro externí projekty aktuálně není prostor. Pokud bychom sehnali schopné kolegy, rozšíření spolupráce i pro externí projekty vítáme a nebráníme se jim.

Dokázal byste definovat roli nástrojů od firmy EPLAN v celé nabídce společnosti Elplan? 

Petr Kopáček: Pokud by Vás zajímalo číslo, kolik procent zaujímá v projektové dokumentaci EPLAN, jedná se až o 95 %, doplňkový je pouze AutoCAD.

Odkud vlastně znáte řešení EPLAN?

Petr Kopáček: To může být tak pět let zpátky, kdy jsem se poprvé s  nástroji i společností EPLAN setkal. Postupem času jsme se dopracovali k různým studiím na webu a rozšiřováním zájmu, až jsme se dostali ke konkrétní nabídce, která vedla k založení vlastní projekce. Prvopočátek ale spadá do období před pěti lety, kdy jsme měli k dispozici papírovou prováděcí dokumentaci.

Když jste zvažoval i konkurenční produkty, myslíte si, že má EPLAN nějaká specifika?

Petr Kopáček: Zahrnuje v sobě všechno, co potřebujeme, co chceme využít. Líbí se mi úžasná podpora formou webinářů, odborných školení, prezentací, na webu je dostupná řada dokumentů a zkušeností jiných lidí. To vše otevírá cestu ke snadnějšímu a efektivnějšímu využívání softwaru. Začali jsme používat software EPLAN Electric P8 v omezené licenci (40–80 stran), následně jsme rozšířili na celek, k němu jsme pak dokupovali další moduly (jednopólová schémata, PLC) a dnes máme i další užitečné nadstavby.

Rád bych se soustředil na projekt, který jste nedávno realizovali v Draslovce. Je možné nastínit práci na tomto projektu od začátku až do konce?

Petr Kopáček: V podstatě se jednalo o obnovu stávajícího výrobního zařízení v sekci výroby kyanidu. Co se týče koncepce projektu, byla předem jasně daná, zařízení nějak provozovali, takže bylo třeba dodělat novou dokumentaci na nové prvky či schémata. Struktura byla od počátku jasná, šlo víceméně o zkreslení stávajícího stavu s využitím nových prvků.

Bylo možné využít šablon, které má EPLAN k dispozici, nebo jste museli něco projektovat od nuly?

Petr Kopáček: Vycházelo se z databáze EPLAN Data Portal. Řídicí systém je postaven na PLC, takže nám to ubralo starostí a ušetřilo hodně práce. Jediné, co jsme ve spolupráci s Draslovkou tvořili, byly textové výstupy, přehledy, kabelové plány atd. To bylo to, co bylo šité přímo pro jejich potřeby. Na základě toho ale vznikla šablona pro další projekty, které by se v Draslovce měly realizovat. I s ohledem na systém EPLAN Cogineer.

Využíváte nějakou podporu firmy EPLAN, spolupráci s odborníky?

Petr Kopáček: Cokoli jsme kdykoli potřebovali, hledali jsme pomoc, tak jsme nikdy nevyšli s prázdnou. Pro inspiraci a přehled o nových trendech nejčastěji využívám webináře, které jsou úžasně připravené. Naopak pro osvojení práce se softwarem využíváme odborná školení EPLAN.

Na úvod jste měli školení od firmy EPLAN? A dokázal byste jednotlivá školení zhodnotit?

Petr Kopáček: Ano, bylo to základní EPLAN Basic školení, poté při každém dalším rozšířením jsme využívali školení na každý konkrétní rozšiřující software. Samostudium je nekonečné, EPLAN je úžasně obsáhlý systém a obsahuje tolik různých funkcí, že bez kvalitního školení podle mého nikdy člověk nedokáže vyčerpat všechno. Zpětně musím uznat, že bez úvodního školení by se to nedalo, naučíte se tam naprosté základy, jak software EPLAN jako celek funguje, kde se co najde, je zaměřený i na on-line podporu, jak zadávat požadavky atd. Bez toho by nešlo jednoduše začít tvořit ani skromné malé projekty.

KopáčekPetr Kopáček

Současnosti vládne trend, že se všechny firmy v průmyslu snaží masivně digitalizovat. Zvyšují se i požadavky na digitalizaci projektů či užívání dodávek? Nebo je to spíše mediální masáž a digitalizace není až tak horkým tématem? Jaký je váš pohled z praxe?

Petr Kopáček: Nevím, jestli odpovím správně, ale dříve byl za projekt považován štos papírů. Dneska je projekt elektronický, v krajních případech pouhá surová data. V Paramu nastala situace, že se celý závod začíná překreslovat. Dokumentaci měli v různých systémech, většinou ani ne v elektronické podobě. Téměř rok se tvoří veškerá dokumentace v systému EPLAN a přidávají se postupně další data. Všude, téměř stoprocentně, kde něco předáváme, chtějí elektronická data.

Luboš From: S některými zákazníky si data předáváme i přes EPLAN eVIEW.

Co jste Vy osobně našel v projektování? Co Vás na té práci baví?

Petr Kopáček: Mám tendenci sledovat novinky v technologiích, dozvěděl jsem se spoustu věcí, jak co funguje v systémech, o kterých jsem dříve věděl jen povrchně. To je pro mě velký přínos.

A co software EPLAN Cogineer? Co vás vedlo k jeho pořízení?

Petr Kopáček: Ten používáme od dubna 2021, pak jsme instalovali EPLAN Pro Panel. S nadsázkou by se dalo říci, že v tuto chvíli je to tak trochu „žrout času“, protože aby vše fungovalo tak, jak má, je potřeba připravit kvalitní vstupní data a makra. Ale jsem přesvědčen, že za krátkou dobu budeme ve stadiu, kdy se počáteční časová investice začne vracet. Pořídit tento nástroj jsme se rozhodli hlavně proto, že většinu našich projektů tvoří klienti z petrochemického či chemického průmyslu – jde o neustále se opakující ty stejné technologie, trochu jinak použité, ale ve své podstatě pořád graficky jedno a totéž schéma. V tom je EPLAN Cogineer velmi mocný nástroj. Když si promítnu, jaké procento automatické přípravy dokumentace by mohl v budoucnu tvořit, jde o 70–75 %. Zbytek jsou konkrétní úpravy pro konkrétní aplikace a zákazníky. Prvky, které zpracováváme, dostáváme od zákazníka, nejčastěji formou excelovské tabulky (typy přístrojů, rozsahy, objednávkové kódy atd.).

Luboš From: Víme, že máme v projekci obrovský potenciál. Firmy budou projektanty potřebovat, uvidíme, co nabídne i nová legislativa apod. Veškeré pořízené produkty, přes počáteční investici, která je nezbytná, umožňují náš další růst. Možnosti, které EPLAN Cogineer nabízí, usnadní i přijímání nových kolegů do projekce. I když nás to stojí čas, bereme to jako investici do budoucna. Projekty se zlepšují, pozoruji posun, a budeme víc připraveni na budoucí výzvy, např. i v personální oblasti.

Petr Kopáček: Spoustu času nám zabere i příprava šablon pro zákazníky, spolupracujeme s firmami, které už řešení EPLAN používají. I to je důvod, proč jsem software EPLAN Cogineer chtěl mít, chtěl jsem si ověřit, co všechno umí, jak pro něj připravit dat a tvořit dokumentaci automatizovaně. Stejným způsobem se to realizuje i v Draslovce.

Bylo těžké si osvojit práci se softwarem EPLAN Cogineer?

Petr Kopáček: Zpočátku to bylo trochu těžší, ale trochu mi nahrála koronavirová doba. Díky tomu byl v průběhu školení prostor probrat vše ze všech možných úhlů. Ze začátku to byla spousta bezesných nocí, ale jde o naprosto úžasný nástroj. Systémy EPLAN mají v sobě implementovanou řadu nástrojů, které v sobě reflektují legislativu. Vestavěné standardy se použijí jednoduchým způsobem.

Vrátím se ještě na závěr k personální otázce, kterou jste zmínili. Chápete, že najít dobrého projektanta nebude jednoduché? Budete je dále interně školit?

Luboš From: Velké rozdíly budou ve firmách s obrovským kapitálem, které si mohou dovolit přijít za projektantem, nabídnout mu neskutečné finanční podmínky a získat s ním mohou hotového, zkušeného projektanta. To není naše cesta. Podobně jako u naší montážní firmy, kde pracují mladí kluci do třiceti let. Předělávání starších zaměstnanců si moc neumím představit. S mladšími, kteří jsou tvární, se dá lépe pracovat.

Myslíte, že vám v tom pomůžou i nástroje EPLAN?

Petr Kopáček: Věřím tomu, že to tak bude.

Lukáš Smelík

Šéfredaktor časopisu Control Engineering Česko se soustřeďuje zejména na témata spojená s digitalizací, automatizací a robotizací průmyslu. Příspěvky se snaží odhalovat současné trendy a nálady na tuzemském i světovém trhu.