Digitální transformace probíhá v místě střetu IT a OT

Digitální transformace probíhá v místě střetu IT a OT

Konference Perspektivy automatizace 2018 odstartovala unikátní setkání příznivců automatizační techniky z produkce společnosti Rockwell Automation. Každoroční setkání s názvem Automation Fair letos ve dnech 13. až 15. listopadu hostilo město Filadelfie, které je tak svědky pokroku v procesu zvaném digitální transformace.  

Hlavička zcela nového loga společnosti Rockwell Automation zastřešuje unikátní výměnu zkušeností společnosti a jejích partnerů se svými zákazníky. Výstavu a plejádu různých školení opět startovalo setkání s názvem Automation Perspectives, které se snaží mapovat aktuální cestu automatizační techniky.

V letošním roce by se však akci slušel název, do kterého by přibylo jedno velké téma. Perspektivy totiž dnes netkví v čisté automatizaci, ale kloužou stále více k průmyslové digitalizaci. „Většina lidí v sále má celkem dobrou představu ví, co jako společnost děláme. I já mám však ve svém okruhu takové, kterým to musím vysvětlovat poměrně často, například své ženě,“ zahájil setkání Blake Moret, výkonný ředitel Rockwell Automation. Sám si nemyslí, že by mělo smysl širšímu okolí vysvětlovat smysl nabídky v oblasti automatizační techniky. Naopak raději vysvětluje, co toto snažení znamená pro běžného člověka.

„Můžeme hovořit o tom, jak pomáháme rychleji dostat nové produkty na trh. O kolik efektivnější umíme procesy udělat. To však neřekne lidem nic,“ uvádí Moret a dále vysvětluje, „Tito lidé by měli vědět, že pomáháme k tomu, aby jejich oblíbené potraviny chutnaly vždy stejně a držely svou kvalitu. Měli by vědět, že umožňujeme jejich nádrže aut zachovat plné, ať už se vydají kdekoliv po světě. Tady je přidaná hodnota toho, oč se snažíme, tedy o rozšiřování lidských schopností.

Zvláště v současné dynamické době, která přináší nové příležitosti a hrozby je přístup hledání smyslu v samotných základech fungování společnosti příhodné. Rozšiřování technologických možností, zejména díky nástupu IIoT, stárnutí populace a těžké nahrazování zkušených pracovníků novou generací. Výzev je spousta a většina je spojena se současným trendem zvyšování digitalizace.

Digitální transformaci vstříc s novým partnerem

„Stále častěji jsme u našich projektů přicházely do stavu, kdy jsme v našich tradičních IT projektech museli řešit přesahy do provozní techniky (PT, anglicky OT),“ vysvětluje Jim Heppelmann , prezident a výkonný ředitel společnosti PTC, proč došlo k uzavření strategické spolupráce právě s Rockwell Automation.

Díky znalostí problematiky obou světů může nyní Rockwell Automation a PTC pokrýt širokou škálu požadavků, které s sebou nese proces digitální transformace. Nejen efektivní sběr, ale také vyhodnocení a užití dat jsou hlavním přínosem propojení řešení těchto společností.

„Společně opravdu přivádíme propojené továrny (Connecteed Enterprise) k životu při sledování několika základních trendů v oblasti digitalizace,“ uvádí Heppelmann. Mezi ty nejzákladnější trendy pak řadí využití možností nabízené konceptem průmyslového internetu věcí, větší využití prvků rozšířené a virtuální reality a zejména lepšího využití výpočetních kapacit na úrovni umělé inteligence.

Lepší uchopení moderních technologií a hlavně hluboké poznání potřeb při střetu IT a OT světů vnímá jako budoucí úspěch obou firem. Otevřená spolupráce tak dává možnost v projektech zohlednit léta zkušeností v obou světech, ve kterém Rockwell Automation zastává stranu provozní techniky.

Digitální transformace produktů, procesů i lidí

IDC uvádí, že firmy utratí až 1 trilion dolarů v procesech digitální transformace. Z toho 30 % ve výrobních firmách. To je neuvěřitelných 300 bilionů dolarů!

„Firmy se mohou v digitální transformaci vždy soustředit na tři základní věci – produkty, procesy a lidi,“ je přesvědčen Heppelmann.

Digitální přístup při vývoji produktů je již poměrně známý, nicméně nové možnosti se otevírají zejména díky dostupnějším a výkonnějším výpočetním možnostem. Zajímavý přístup demonstrovala ukázka generativního navrhování, kdy umělá inteligence navrhuje úpravy produktu z hlediska celkové efektivity návrhu. Stejně tak pak rozšíření na úroveň simulace návrhu v reálném čase. Zjednodušeně si představte až tisíce návrhů generovaných v reálném čase, při automatickém výběru variant splňující nastavené parametry. Je jisté, že  generativní navrhování v době digitálních dvojčat, představuje velkou výhodu pro firmy, aby mohly dostatečně rychle reagovat na zvyšující se nároky zákazníků.

Heppelmann zmínil ještě čtyři stupně, kdy se produkt stává opravdu smart. Od monitorování a kontroly se tak dostávají produkty k samostatné optimalizaci (například předvolby výtahů v moderních office parcích), až po úplnou autonomii produktu.

Digitalizace výrobních procesů je pak zřetelně prospěšná optikou tradičního přístupu ISA-95 a jejich 4 úrovňového řízení. Díky konceptu IoT je aktuálně možné řešit některé problémy dřívějšího přístupu a komplexně zlepšit řízení procesů. Odměnou zde je bezesporu úspora času, celkové zefektivnění výrobního procesu a v neposlední řadě možnost provádět efektivní údržbu.

Faktor úspěchu – lidé v digitalizovaném průmyslu

Deloitte předpovídá, že v roce 2025 bude až dva miliony pracovních míst v průmyslu, které nebude možné zaplnit v důsledku odchodu starší generace, kterou aktuálně neumí, nebo nechce, zaplnit. Odpovědí na to, jak přitáhnout mladší generaci nabízí moderní technologie, které udělají průmyslové profese zajímavější a přístupnější pro současnou i budoucí generací.

„Problém v digitální transformaci lidí je jednoduše v tom, že je neumíme připojit na cloud,“ konstatuje Heppelmann. Z lidských smyslů lze nejvýše postavit zrak, který dokáže pojmout poměrně velké množství informací. S těmi však neumí člověk v rovině digitalizace pracovat. Návod na řešení se zde dle všeho nabízí prvky rozšířené reality (Augmented Reality, AR).

„Naše smysly nestačí. Nositelná elektronika umožní přenést informace, které vnímáme do soustavy (na cloud) a pracovat s nimi,“ tvrdí dále Heppelmann. Rozšířená realita tak umožní číst digitální data, které by jinak nebyly pro člověka viditelné a dochází tak ke skutečné vizualizace dat. Rozšířená realita také umožňuje být s informacemi v interakci. Nejčastěji aktuálně pro vizualizaci dat či řešení různých návodek.  

Zajímavý příklad pak poskytla právě ukázka návodek pracovního procesu s kolaborativním robotem, kdy odcházející pracovník připravil interaktivní ukázku celého procesu a zaškolení nového pracovníka pak bylo velice rychlé a efektivní.

„Neustále se hovoří o tom, že máme problém generovat schopné pracovníky a je složité zaškolovat je na náročnější operace,“ uzavírá Heppelmann a dodává. „Nejsem dobrý šachista, ale dejte mi brýle pro rozšířenou realitu, našeptávat umělou inteligenci a budu hotový Kasparov.“

Lidský faktor se linul i dalším programem a dokazoval tak, že je čas pro jeho intenzivní řešení. „Aktuálně až 22 % exekutivy potvrzuje, že chybějící zkušení pracovníci již začínají ovlivňovat firemní procesy,“ uvedl Allan Rentcome zodpovědný globálně za technologický progres v Rockwell Automation.

Na odkládání řešení této situace pak již není úplně dostatek času. „Aktuálně nás opouštějí naši nejzkušenější pracovníci a my opravdu nemáme dostatečnou náhradu. Průměrná doba pro nalezení nového pracovníka je u nás aktuálně třináct měsíců,“ uvedla v programu vhodně zařazená Ann Hansen, personální manažerka v Federal-Mogul Powertrain. Sama věří, že změny musí být strategické a promyšlené. Důležitým faktorem je myslet i na všechny důsledky, včetně vlivu na stávající pracovníky a kulturu firmy.

Propojená továrna přivedená k životu

Perspektivy automatizace zcela určitě tkví v digitální transformaci. Dobrou zprávou proto je, že již nestojíme pouze v rovině teoretických studií a prognóz. Výrobci strojů, ale i další zákazníci společnosti Rockwell Automation si stále častěji osvojují principy, které představuje řešení Connected Enterprise, hlavní firemní brand pro digitalizaci.

Důkazem je řada zajímavých ukázek napříč celým Automation Fair 2018, o kterém se dozvíte brzy více napříč portály www.vseoprumyslu.cz a www.controlengcesko.com.

Lukáš Smelík

Šéfredaktor časopisu Control Engineering Česko se soustřeďuje zejména na témata spojená s digitalizací, automatizací a robotizací průmyslu. Příspěvky se snaží odhalovat současné trendy a nálady na tuzemském i světovém trhu.