Endress+Hauser Global Forum 2023: Když vhodně zkombinujeme udržitelnost a ekonomická témata, dá se změna zvládnout

Endress+Hauser Global Forum 2023: Když vhodně zkombinujeme udržitelnost a ekonomická témata, dá se změna zvládnout

Andreas Mayr sledoval program letošního Endress+Hauser Global Forum bedlivě. Po jeho skončení jsme se v Basileji potkali ke krátkému rozhovoru. Z pozice provozního ředitele má zájem o hladké převedení trendu udržitelnosti do budoucnosti průmyslu. Jak ji osobně vnímá?

Udržitelnost je hlavním trendem budoucnosti.  Hodně záleží na konkrétním průmyslovém odvětví a na progresivním vývoji v dané oblasti.  Dále záleží také na podpůrných faktorech jako je digitalizace, protože i ta nabízí cestu, jak tohoto cíle dosáhnout. K neméně důležitým trendům bych přiřadil i kvalitnější měření za použití dostupnějších a přesnějších nástrojů, které pomohou změřit nejen kvantitu, ale zejména kvalitu produktu. To všechno přispívá k tomu, že jako firma chcete ušetřit energie, zdroje, procesy, které vedou k udržitelnosti a optimalizací procesů.Máte zájem přečíst si exkluzivní reportáž z Endress+Hauser Global Forum?
Zjistěte si aktuální vydání časopisu (vychází v září) Control Engineering Česko>>

Jaká je podle vás role Endress+Hauser v postupné proměně průmyslu? Chcete jít spíše příkladem, nebo kooperovat s partnery? A jaká je vaše role v proměňování průmyslu?

To, že porozumíme sami sobě, nám umožňuje být spolehlivým partnerem našim zákazníkům. Jen tak je můžeme podporovat a zlepšovat jejich procesy. Co se týká udržitelnosti samotné, uvedu jednoduchý příklad na pivovaru. Pokud máte za úkol vyčistit technologii, měli byste použít horkou vodu a už zde díky kvalitnímu sběru dat můžeme měřit kvalitu čištění. Konkrétně jde o to, že možná máte spolehlivě vyčištěno po třiceti či čtyřiceti minutách nebo možná nepotřebujete 90stupňovou vodu, ale jen 75stupňovou. A už díky tomuto sběru dat můžete ušetřit čas, energie i náklady třeba o 30 %.  Měření má nedocenitelnou roli v optimalizaci nejrůznějších procesů. A toto je opravdu pouze jeden z mnoha příkladů.

Udržitelnost je jistě velkým tématem, ale možná snad ještě o kousek větším je digitalizace, souhlasíte?

Digitalizace je dle mého názoru pouze nástroj. Na počátku je důležité hluboké porozumění samotné aplikaci a jejímu procesu. Digitalizace stojí na základě dlouhodobé spolupráce, která vyžaduje čas a důvěru. Na začátku potřebujeme lidi, kteří znají procesy a kterým zákazníci důvěřují. Teprve pak se můžeme bavit o produktech, použitých technologiích jako je např. digitalizace.

Když tedy zjistíte, že by digitalizace zákazníkovi usnadnila práci, jak moc mu přizpůsobujete svoje produkty? Existuje cloud, IoT, mění se požadavky na měření, nebo je vše v zásadě pořád stejné?

To záleží na konkrétních požadavcích. Pokud se bavíme o budoucnosti v oboru měření, bude pro sběr dat v terénu klíčový APL přístup, který umožní rychlé pořizování informací a způsob, jak nastartovat digitalizaci. Ten usnadní sběr dat, odeslaných do cloudu, které jsou následně zpracovány a vráceny zpět do procesu. Je potřeba si uvědomit, že čím více se bavíme o umělé inteligenci, datech, cloudu, tak tím důležitější je umět správně poskládat a namixovat veškeré dostupné technologie a umět z nich čerpat to nejpřínosnější.

Pokud se bavíme o měření a digitalizaci často se zmiňuje digitální dvojče. Myslíte si, že jde o něco, co budete používat i u vlastních produktů?

Už je několik let využíváme pro několik milionů našich zařízení po celém světě. Máme pro ně 3D modely, takže pro nás nejde o něco úplně nového.

Domníváte se, že se postupně dostanou i do jiných segmentů průmyslu než např. do automotive?

Určitě ano, ale hodně záleží na odvětví. Některá jsou spíše konzervativnější, jiná se vyvíjejí rychlostí blesku.

S digitalizací se pojí standardizace. Jak k ní přistupujete, aby optimalizace procesů byla úspěšná?

 V Endress+Hauser ve standardizaci věříme. Už někdy před třiceti lety, kdy se tento trend poprvé objevil, jsme uvěřili v otevřené platformy a standardy. Jsme členy několika skupin, protože nám nedává smysl na poli otevřenosti s někým soupeřit. Pro zákazníka to nemá žádný význam, ať už používá jakýkoli přístup.

Vaše portfolio se často zaměřuje na aplikace v kritických provozech. Velkým tématem je bezpečnost a kybernetická bezpečnost. Jaký je na to Váš pohled?  Jde o něco, s čím se zákazníci potýkají, čeho se obávají, nebo je to zatím bez praktických hrozeb?

To je také individuální, ale máte pravdu, že je to čím dál aktuálnější. Bezpečnost bylo téma už před třiceti lety, kdy každý mluvil o optice a poté o funkční bezpečnosti. Tím, jak se mění svět a průmysl obecně, je nyní logické zabývat se i kybernetickou bezpečností. Pro naše zařízení máme celofiremní úroveň zabezpečení a rozhodně je to i naše priorita, protože naše zařízení jsou u zákazníků připojena prostřednictvím Bluetooth.

A jste schopni o síle zabezpečení přesvědčit i své zákazníky? Věří cloudovým řešením, nebo stále ještě fungují na on-premise řešeních?
U cloudu to stále ještě záleží na zákazníkovi. Ne všichni chtějí svá data poskytnout mimo svou organizaci. Objevuje se ale stále více těch „odvážnějších“ u kterých už nemusíme hledat jiná řešení.

V oficiálním programu jsem zaznamenal ještě jedno téma – blockchain. Jakou roli by měl hrát ve vaší nabídce a produktech?

To je opravdu zákeřná otázka! (smích) Řekl bych, že je to stále otázka k diskusi. Před pěti lety jsme vytvořili tři nebo čtyři vzorce pro procesní průmysl pro systém řízení zásob. Takže máte např. zařízení, nebo cokoli jiného, které přemisťujete, mezitím může dojít k převodu vlastnictví a musí se platit daně. A my jsme si říkali, jak to udělat, aby všechno zůstalo pod kontrolou a zvažovali jsme možnosti, které máme. Také jsme se zaměřili na kvalitu měření a na způsob, jak zabránit jakýmkoli změnám v měření a kalibraci zařízení. Tyto vzorce stále uplatňujeme a individuálně přizpůsobujeme. Se zákazníky neustále vedeme dialog na téma, jaké aplikace se pro vůbec blockchain hodí A to je vlastně i jeden z účelů tohoto fóra, tedy, zjišťovat jaké přínosy a řešení přinášejí dané technologie, nebo zda jde jen o milý nápad bez praktického využití.

Fórum je i o 70. výročí společnosti Endress+Hauser. Můžete popřemýšlet o tom, co je pro společnost pořád stejné a v čem se naopak během těch let posunula?

To je zajímavá otázka. Zrovna minulý týden jsme měli oslavu pro naše dlouholeté zaměstnance. Našel jsem citát našeho zakladatele, Georga H. Endresse, ve kterém říkal, že on jako majitel a zakladatel společnosti je pyšný na podnikání, věrnost a závazek lidí. A právě tím, se už před mnoha lety odlišoval od konkurence a dodnes ctíme ve firmě tyto hodnoty.  Mění se řada okolností, spolu s tím, jak se proměňuje průmysl, společnost a svět. Ale ten základ a jádro byznysu se nemění. Je stejně živé a platné jako před sedmdesáti lety.

A co by se dle Vás mělo do budoucna změnit? Jde už o zmíněnou udržitelnost?

To je pro nás nové ale velmi důležité téma.  Jedna věc je podnikat pro výdělek a soustředit se jen na něj. Druhá, ta odpovědnější varianta je myslet na budoucí generace. A pokud uvažujete takto, udržitelnost je naprosto přirozenou součástí změny. My se snažíme jít tímto směrem už téměř tři dekády a jde o jednu z klíčových hodnot, kterou vyznáváme.

V propozicích fóra doporučujete účastníkům, aby měli otevřenou mysl. Jaká je podle Vás klíčová zpráva či hodnota, kterou si mají odnést?

To, že udržitelnost je důležitá a procesní průmysl by měl být řešením. Zákazníci z tohoto sektoru spolu s Endress+Hauser mají najít základnu dobrých řešení.

Z Vašeho pohledu je víra ke změnám v horizontu do roku 2050 veliká... Věříte, že jsme toho schopni?

Já jsem optimista! Věřím, že toho jsme schopni. Když vhodně zkombinujeme udržitelnost a ekonomická témata, dá se to zvládnout. A našim úkolem jako Endress+Hauser je být v tom co nejvíce napomoci.

Další informace také na https://www.cz.endress.com/cs/endress-hauser-group.

Lukáš Smelík

Šéfredaktor časopisu Control Engineering Česko se soustřeďuje zejména na témata spojená s digitalizací, automatizací a robotizací průmyslu. Příspěvky se snaží odhalovat současné trendy a nálady na tuzemském i světovém trhu.