Endress+Hauser Global Forum 2023: Průmysl 4.0 má obrovský potenciál, takže jej musíme využít a nabízet zákazníkům

Lisa Marie Hüglin Lisa Marie Hüglin

Zatímco hlavní programový proud konference Endress+Hauser Global Forum se na konce června v Basileji soustředil na hledání cesty k větší udržitelnosti, skryta nezůstala ani další témata, která hýbou průmyslovou výrobou. V čele logicky tedy i s digitalizací. V rámci našich plodných redakčních setkání jsme měli možnost na toto téma pohovořit s novým firemním talentem, kterým bezesporu je Lisa Marie Hüglin, jež nám nastínila digitalizační cestu společnosti.

Ve skupině Endress+Hauser Group působíte na pozici Business Development Management pro digitální produkty. Zajímal by mě váš názor na digitalizaci? Jak podle Vás mění pravidla hry i produkty?

To je vzhledem k mé pozici opravdu otázka na místě, díky za ni. Vidím digitalizaci hned ze dvou stran, jednak z našeho interního, firemního, a jednak u našich zákazníků. Všechny produkty či služby, které posléze nabízíme našim zákazníkům, nejdříve zkoušíme a ladíme u nás. Jsme schopni pozorovat jejich udržitelnost, funkčnost, takže jsme pak schopni zákazníkům nabídnout lepší služby a budovat s nimi lepší vztahy. Každý z našich zákazníků má svou vlastní digitální pouť, takže sledujeme jejich jednotlivé příběhy a postupy, stáváme se na jejich cestě partnery.

A můžete naznačit klíčové strategie v Endress+Hauser? Co stojí za digitalizací vašich vlastních produktů?

V loňském roce jsme vydali korporátní strategii do roku 2027, v níž vnímáme digitalizaci jako hlavní pilíř. V naší organizaci je digitalizace na velmi vysoké strategické úrovni a na každé další má digitalizace dílčí úkoly, které přispívají a směřují k vytýčené strategii. U našich výrobních zařízení bychom rádi integrovali prvky digitalizace již přímo do designu výrobků. Počítáme s ní již při vývoji produktů a stejnou potřebu cítíme i u našich zákazníků. Nabízíme i řadu digitalizovaných nástrojů, které jim pomáhají v cestě za digitalizací, umíme se zaměřit na asset management či asset monitoring. Pro podobné aplikace jsme postavili platformu integrovanou v on-line rozhraní. Cítíme, že musíme nabízet různé komponenty či části digitalizace, které našim zákazníkům přinesou efektivnost datových operací.

Jaké hlavní benefity svým zákazníkům přinášíte? Jde o sběr dat, analytiku, nebo lepší optimalizaci výroby?

Záleží na tom, jaká jsou u zákazníka strategická přání, jaký je jejich směr, kam míří. Hodně také záleží na typu průmyslového odvětví, v němž zákazníci působí. Trh se posouvá od klasického prodeje produktu k nabídce služeb zákazníkovi. Zásadním způsobem se v současné době také proměňují obchodní modely.

Několikrát jsme už zmínili Průmysl 4.0. Můžete mi říct, co pro Vás tento pojem znamená?

Je vtipné, kolik pro tento termín existuje definic, vysvětlení a jiného. Moje osobní interpretace je, že jde o další průmyslovou revoluci spojenou s internetem věcí. Jde o změnu procedur, procesů, aby se vytvořilo prostředí, v němž se naplno využívá možností, které s sebou nese digitalizace. Průmysl 4.0 má obrovský potenciál, takže jej musíme využít a nabízet zákazníkům stejně jako ve všech našich vlastních firemních procesech.

Rozhovor sirka

Zajímal by mě Váš názor na to, zda může digitalizace přilákat do technických oborů více mladých zájemců a zaměstnanců. Mohou moderní nástroje, které používáme v běžném životě a které pronikají do průmyslu, pomoci?

Řekla bych, že rozhodně! Víte, kdyby mi někdo podal tužku a papír s tím, že bych měla rýsovat technický výkres, pravděpodobně by mě tím moc neoslovil. Všímám si, že potenciální zaměstnavatelé by měli oslovovat zájemce už z řad studentů vysokých škol. Mladá generace má obrovská očekávání, chtějí zajímavou náplň práce, mít možnosti se rozvíjet, jsou mnohem flexibilnější a schopni lépe se adaptovat. Zaměstnávání mladých může mít velmi pozitivní dopad na chod celé organizace. Vidím to sama na sobě, ačkoli se nepovažuji za převratného tvůrce změn, svým kolegům na seniornějších pozicích se snažím zprostředkovat výhody, které k sobě digitalizace pojí. Vidím totiž velký nárůst efektivity.

Mohla byste zmínit příběh nějakého zákazníka, kterému produkty Endress+Hauser pomohly v uplynulé době?

To je hezká shoda náhod, protože jeden podobný příběh mám čerstvě od minulého týdne možnost komunikovat. Jde o zákazníka v Dánsku, jedná se o dodavatele chemikálií pro bazénovou chemii. Během koronavirové pandemii čelili obrovské výzvě, ceny chemikálií klesly a měli potíže vůbec se udržet na trhu. Pochopili, že pokud něco nezmění, nepřizpůsobí se, jednoduše na poli byznysu nepřežijí. Jejich zákazníci hromadně zavírali svoje provozy, bazény nefungovaly, obrovským způsobem se snížila poptávka. Využili čas, který se před nimi nečekaně otevřel, a začali přemýšlet o změně svého portfolia. Zaměřili se na senzory, které sledují stav zásob nejrůznějších chemikálií u různých typů zákazníků. Dříve bylo jejich úkolem dodávat chemikálie. Spojili se s námi a vyvinuli produkt, který sleduje, kdy se mají vyměnit a nahradit nádrže nebo cisterny. Došlo ke kompletní proměně jejich obchodního konceptu, zaměřili se na servis svých zákazníků, kterým zaručili, že jim nikdy nedojdou požadované chemikálie. Z tohoto „nouzového“ řešení se postupem času stalo řešení, které se u zákazníka dodnes stále více rozvíjí. Skvělá ukázka vniku nového byznys modelu vznikajícího v těžkých časech.

Jakou obecně vidíte budoucnost pro procesní průmysl v oblasti cloudu? Jde o něco, čeho se zákazníci obávají, nebo tam pomalu ale jistě míří i toto odvětví?

Myslím, že je to pro mnoho zákazníků otázka dne. Musím říct, že uvažování o tom, že veškerá řešení musejí běžet v režimu on-premise a uložené ve vlastních zdrojích, je dost staromódní. Kybernetická bezpečnost a všechno, co se s ní pojí, bude nabývat na důležitosti, vnímáme to už i nyní u našich zákazníků. Organizace ale pozvolna vstupují do své vlastní transformace, takže je třeba sledovat, co je možné, a jaké jsou naše potřeby. Řada našich služeb je založena na cloudu. K výběru takového produktu je třeba spolehlivý partner, kterému můžete věřit. V byznyse se pořád objevují nové a nové výzvy, na které je třeba zacílit. Naše systémy jsou tak bezpečné, jak jen mohou být, poskytují vysoké standardy, takže naši zákazníci nám mohou věřit v tom, že se o jejich data postaráme.

Největším tématem dneška je ovšem udržitelnost. Slyšel jsem názor, že digitalizace může být katalyzátorem udržitelnosti. Myslíte, že je mezi nimi spojitost? Přeci jen máme data, můžeme je sbírat a podle nich mnohé měnit…

Určitě je to tak, není o tom pochyb. Existuje řada možností, jak může digitalizace ovlivnit udržitelnost. I když se může zdát, že si to odporuje, může z ní těžit řadu výhod. Čím detailněji známe svá aktiva, tím více se můžeme zaměřit na požadavky. Vnímáme, že se tímto směrem ubírají i naši zákazníci. Využívají vzdáleného monitoringu, vynaloží mnohem méně úsilí k získání dat, což je nesmírně praktické a efektivní. Já osobně také nejsem zastánce „papírů“, využívám svůj smartphone, veškerou dokumentaci mám v něm, a podobně k tomu přistupují už i někteří naši zákazníci. Ale je to opravdu společné úsilí, udržitelnosti dokáže digitalizace nesmírně napomoci.

Endress+Hauser je obrovská společnost s bohatou historií a velkým množstvím dlouhodobých zákazníků. Jak obtížné je přesvědčit ty konvenčnější z nich o potřebě digitalizace?

Myslím, že to všechno začíná u nás. My musíme nejdříve přesvědčit sami sebe, protože i před námi někdy stojí úkoly, které se dají nazvat výzvami. My jako společnost se vyvíjíme velmi rychle, inovujeme sami sebe i naše produkty, ale pro zákazníka už jen tato skutečnost může být výzvou. Naše vlastní přesvědčení a zápal pro věc ovlivňuje zákazníky, takže nám mohou věřit, vědí, že jsme spolehlivým partnerem, pokud jde o naše přístroje. Někdy si ale nejsou jisti v oblasti digitálních řešení. A to nelze získat jen tím, že si „přičichnou“ k našemu portfoliu. Musíme je lépe poznat, zjistit, jak lze nejlépe využít naši nabídku. Protože to je to, co zákazníci hledají, nechtějí čidlo od toho, digitální nástroj od jiného. Holistický pohled já základ. Dnešním průmyslem hýbe řada výzev a témat, ať už je to generační obměna, udržitelnost, na které ani zákazníci nemají jasnou odpověď. Takže pro svůj růst hledají partnera, průvodce na této cestě. A tím může být naše společnost.

Jak moc otevřená je digitalizační platforma Endress+Hauser? Dokážete pracovat se všemi systémy, nebo jen s některými partnery?

Spolupracujeme s integračními partnery, kteří používají naši platformu, ale zákazníci mohou mít i své aplikace. Pomyslné dveře otevíráme i API integraci, zákazníci nás mohou využít jako poskytovatele dat, nebo přímo využít naše služby.

Jak si představujete budoucnost digitalizace? Bude se stále vyvíjet a měnit průmysl jako doteď?

Jsem o tom naprosto přesvědčená, vždyť to bylo i téma mé závěrečné práce na univerzitě. Digitalizaci velmi věřím a jsem si jistá v tom, že jde o budoucnost, bez níž nebude úspěch v podnikání možný. Potřebujeme ještě ujít dlouhou cestu, řada zákazníků má ještě z předchozích let zajeté koleje, postupy a přístupy, které se jen obtížně mění, protože jsou stále funkční. Pro mě ale neexistuje jakýkoli krok nazpět, digitalizace nabízí propracované možnosti – ve strojovém učení, v oblasti AI, ale abyste je mohl spolehlivě využívat, potřebujete spolehlivá data. Jejich shromažďování je stěžejní, jde o výchozí bod k dalším „libůstkám“ a rozvoji příležitostí, které nabízejí. Bitvu o digitalizaci zatím nikdo nevyhrál. Stále bojujeme, zlepšujeme se a vidíme hodnotu. Endress+Hauser je obrovská společnost, která svým zákazníkům na putování za digitalizací může pomoci. Rozšiřujeme naše portfolio, ale zásadní jsou i služby a servis pro zákazníky.

Budete v budoucnu využívat i umělou inteligenci?

Doufejme! Viděla jsem pilotní programy, které spouštíme se strojovým učením, abychom viděli, jak predikovat data, údržbu zařízení, ale pořád je co ladit.

Další informace o společnosti naleznete na https://www.cz.endress.com/cs/endress-hauser-group.

Lukáš Smelík

Šéfredaktor časopisu Control Engineering Česko se soustřeďuje zejména na témata spojená s digitalizací, automatizací a robotizací průmyslu. Příspěvky se snaží odhalovat současné trendy a nálady na tuzemském i světovém trhu.