EPLAN přinesl efektivitu v celém výrobním procesu

Vakuová pec VP800-5 Vakuová pec VP800-5

Tři výrobní závody v Semechnicích u Dobrušky, v Dobrém a Dobrušce jsou dobrým pilířem pro široké portfolio firmy PZK KOMPLET, a.s. Její vznik se datuje do roku 1992, kdy byl zahájen vývoj a výroba elektrokotlů,  přímotopných konvektorů a jiných elektrických topných zařízení. Šlo o základ pro další úspěšný rozvoj společnosti, jež se nyní může pyšnit titulem specialisty na vývoj a výrobu nejen v oblasti elektrotechniky, ale také vakuové techniky a strojírenství. Udržení pozice a další rozvoj směrem k principům Průmyslu 4.0 usnadňuje firmě osvojení platformy EPLAN. To v rozhovoru ostatně potvrzuje Ivo Novohradský, člen představenstva společnosti.

Už jsme si trochu nastínili vstupní výrobní program společnosti při jejím vzniku, od té doby se však produkce značně rozšiřovala…
V následujícím roce po úspěšném spuštění vývoje a výroby elektrokotlů, přímotopných konvektorů a jiných elektrických topných zařízení byla výroba skutečně rozšířena. Nově jsme začali vyrábět také elektrorozvaděče  především pro automatizaci výrobních procesů a pracovní stroje, elektrotechnická zařízení a průmyslovou elektroniku. Výroba elektrorozvaděčů a obecně elektrozařízení je i dnes jedním ze strategických oborů činnosti. Dalším významným oborem působnosti jsou tepelná čerpadla pro úsporné vytápění a ohřev vody, jejichž vývoj a výroba započaly v roce 1995. V roce 2011 byl vývoj, výroba, prodej a servis tepelných čerpadel odštěpen do nové společnosti PZP HEATING, specialisty na tepelná čerpadla. Obě firmy však dodnes velmi úzce spolupracují především ve výrobní sféře. Společnost PZP KOMPLET začala v roce 2000 působit také ve zcela novém oboru vakuová technika. V dalším desetiletí jsme se i v tomto oboru zařadili mezi vyhledávané výrobce vysoce kvalitních a spolehlivých zařízení s vynikajícími technickými parametry. 

Lze předpokládat, že ruku v ruce s rozšiřováním výroby se musely zvětšovat i výrobní kapacity?
Výroba je realizována ve třech výrobních závodech. Nejmenší a historicky nejstarší z nich je v Semechnicích u Dobrušky, kde také sídlí firma a obchodní úsek. Zde se specializujeme na zakázkovou kusovou či malosériovou výrobu elektrorozváděčů.
Další výrobní závod se nachází v Dobrém u Dobrušky, kde se nachází technický úsek (vlastní konstrukce a projekce), strojírenská výroba, elektrovýroba zaměřená především na sériovou výrobu elektrorozváděčů a výrobu vakuových zařízení.
Nový výrobní závod v Dobrušce zajišťuje strojní výrobu zaměřenou především na zpracování plechu na moderních CNC strojích; máme zde např. laser pro řezání materiálů do tloušťky 20 mm, ohraňovací lisy, pracoviště pro sváření a úpravy povrchů nebo také vysokokapacitní automatickou práškovou lakovnu.

Když srovnáte začátky firmy a poslední roky, v jaké míře se podílel software na vývoji a výrobě tehdy a nyní?
Máte pravdu, doba se mění. Pokud se podívám na začátky technického vývoje ve společnosti, vše bylo řešeno vektorovou grafikou, kusovníky byly vytvářeny ručně v různých počítačových programech, vazba na výrobní stroje nebyla žádná a export/import dat do informačního systému byl nereálný. Firma musela mít zkušené pracovníky, specialisty v oboru, jejichž zaškolení trvalo dlouhou dobu. V každé části výrobního procesu zařízení byli lidé, kteří měli přesnou představu, jak vše zkonstruovat, objednat komponenty, vyrobit, uvést do provozu i servisovat. Komunikovali na projektových schůzkách a domlouvali další postupy či změny. Základní elektrotechnická dokumentace v papírové podobě byla hlavním vodítkem při výrobě a např. změny v zapojení nebo komponentech byly složité a obsahovaly tolik procesních kroků, že bylo ekonomicky nerentabilní zabývat se jimi v průběhu výroby; většinou byly dodělávány podle skutečného provedení až na konci celého výrobního cyklu.
Dnes používáme moderní databázové systémy, zaměřujeme se na vytváření dat ve výrobním procesu a jejich opětovné využití. Komunikujeme s našimi zákazníky sdílením dokumentace na platformě EPLAN již ve fázi plánování zařízení, jeho vývoje, inženýringu, změnového řízení, výroby a testovacího provozu. To nám umožnilo zrychlit a zkvalitnit předávané informace interně i externě, optimalizovat verzování dokumentace a využívat
procesní data, tzn. exportovat, importovat a postupně je uvolňovat do výroby, to vše za přispění platformy EPLAN. My na oplátku zpět zákazníkovi předáváme kompletní data obohacená například o 3D data virtuálního rozváděče doplněná mnoha dalšími detaily. Tato vzájemná spolupráce přinesla ovoce všem zainteresovaným ve formě jednotné elektrotechnické dokumentace, zrychlení komunikace nad projektem a zrychlení výroby.

Rozvaděč s kabelovou konfekcíRozvaděč s kabelovou konfekcí

Vidíte v digitalizaci obecný trend ve vedení firmy?
Vnímáme, že myšlenka digitalizace výrobního procesu je správná. Investovali jsme postupně do změn workflow, nastavili jsme standardy, využíváme opakovatelnost procesů, investovali jsme také do nových výrobních strojů, například do laseru pro řezání plechu, který mimo jiné využíváme k vyřezávání otvorů do rozvaděčových skříní a montážních panelů, do zařízení pro zpracování vodičů a kabelů, zařízení pro krimpování kontaktů,
specializovaných tiskáren pro popisy vodičů a elektropřístrojů, finance putovaly rovněž do nové práškové lakovací linky a dalších výrobních zařízení.
Samozřejmě jsme měli nespornou výhodu v našich vysoce kvalifikovaných pracovnících, přínosné bylo jejich nadšení pro změnu a tým EPLANu. Je navíc potřeba říct, že vše jsme realizovali v průběhu posledních 2–3 let. Nejprve jsme se zaměřovali na základní zvládnutí software EPLAN, pak přidávali další funkcionality, propojení, vazby či standardy, až jsme došli do současného stavu. Vše nám zabralo asi 2 roky. Dnes již víme, že to
byl pouze začátek a tento stav není u konce, neustále komunikujeme se společností EPLAN nad dalšími možnými společnými inovacemi.

Kdy a proč jste se rozhodli pro software firmy EPLAN?
Prvotní myšlenka se objevila přibližně před 4 lety. U nás v PZP jsme naučeni, že se pravidelně napříč společností zabýváme inovacemi. Hledáme nové možnosti pro zdokonalení na každém stupni výroby a každé pracovní pozici. Navíc existovaly požadavky a zkušenosti stávajících i nových zákazníků, kteří už EPLAN dříve využívali. Z tohoto vznikla myšlenka na změnu projekčního elektro software, kterou náš inovační tým posunul
dál.
Když se budeme zabývat novým nástrojem, pak by měl umět datově komunikovat s okolním prostředím, usnadnit práci konstruktérů a projektového týmu, využít opakovatelnost návrhů a procesů, sjednotit projekční styly, využít data ze strojní konstrukce, pomoct při objednávání elektrotechnického materiálu, ulehčit práci v přípravě výroby i při vlastní výrobě rozváděče, využít nová výrobní zařízení atd. Software, který se rozšiřuje, otevírá nové možnosti a má na straně partnera tým lidí s patřičnými zkušenostmi.

Rozvaděče pro vakuové peceRozvaděče pro vakuové pece

Co pro vás bylo nejdůležitější a čím vás nabídka tohoto řešení přesvědčila?
Co nás přesvědčilo? Myslím si, že naslouchání týmu EPLAN, sdílení jejich zkušeností s našimi vizemi. Pocit, že dodávkou software nic nekončí a že budeme schopni společně komunikovat na cestě k postupné automatizaci výroby. Vše navíc umocněno informacemi od dalších spolupracujících firem o platformě EPLAN a jejích možnostech.

Dokážete vyjádřit konkrétní výhody, které vám řešení přineslo?
Efektivitu v celém výrobním procesu, zrychlení práce, interní datové propojení a provázání projektů mezi dodavatelem a odběratelem na platformě EPLAN. Dále posunutí možností směrem k automatické výrobě v duchu Průmyslu 4.0, což již dnes můžeme prezentovat ve vazbě na zpracování plechů na laseru, automatickou výrobou propojovacích vodičů a kabelů pro elektrorozváděče, napojením na popisovače a tiskárny atd.

Pojďme si to ještě přiblížit na konkrétním projektu a jeho jednotlivých fázích. Kde tedy využijete funkcionality řešení EPLAN?
Za zmínku stojí spolupráce s nejmenovanou spřátelenou firmou. I ta využívá již řadu let platformu EPLAN právě pro projektování výrobní technologie a elektrotechnických schémat. Jejich pokročilé metody projektování a dohoda o sdílení projektových dat nám umožnila na jejich dokumentaci navázat a rozšiřovat právě o část výroby elektrorozváděčů. Tímto se nám otevřel prostor uspořit projekční čas, který byl potřeba k vytvoření vlastní výrobní dokumentace.
Z dnešního pohledu nemalou část převzala platforma EPLAN. Správně vypracovaný projekt, který jsme doplnili o 3D virtuální modely rozváděčů, nám umožňuje export procesních dat pro naše výrobní stroje a ulehčuje obrábění rozváděčové skříně, výrobu a popis vodičů i montáž. Z pohledu PZP KOMPLET se jedná o úsporu času v elektrotechnické projekci, při přípravě výroby a následně montáži. Z pohledu druhé zapojené společnosti, respektive našeho zákazníka, se jedná o zkrácení doby dodání rozváděče, udržení standardu zapojení a o úsporu při orientaci na zařízení v případě servisu.

Bylo obtížné osvojit si práci se software EPLAN?
Každá změna je složitá. Pořizovali jsme několik licencí – EPLAN Pro Panel Professional, moduly PLC & BUS, Pro Panel Production NC DXF, Process Wiring a mnoho dalších, takže si nejspíš dovedete představit, že osvojit si práci ve zcela novém prostředí není jednoduché. Nutno ale říct, že z mého osobního pohledu a zejména pohledu našich konstruktérů je EPLAN uživatelsky přívětivý.
Dali jsme na rady a zkušenosti manažerů společnosti EPLAN a přistoupili jsme k implementaci software EPLAN projektově. Dohodli jsme si společné navazující kroky v nákupu software, zajištění školení i navazujících služeb. Zavedli jsme milníky celého projektu, naplánovali harmonogram v závislosti na naše zakázky a vytížení týmu EPLAN, stanovili kontrolní dny. Vše tak, abychom už od začátku byli schopni využívat platformu EPLAN a na ni pak postupně nabalovat další funkcionality, datové vazby a v neposlední míře hlídat či vyhodnocovat správný směr a realizaci implementace projektu.

Ovládací pult pracovního strojeOvládací pult pracovního stroje

Účastnili se pracovníci vaší firmy některých školení, která společnost EPLAN pořádala? Pokud ano, můžete uvést, o jaká školení se jednalo?
Ano, součástí implementace softwaru EPLAN je soubor základních školení k získání pokročilých znalostí celkové platformy EPLAN. Školení probíhala ve školicích centrech EPLANu a následně také v naší společnosti.
Navazující školení bylo řešeno formou individuálních školení s klíčovými uživateli systému napříč společností. Jak jsem již zmiňoval, platforma EPLAN umožňuje vytvoření datové linky a propojení na okolní systémy.  Vnímám, že důležitým krokem při individuálních školeních bylo zainteresovat do těchto dnů i navazující oddělení,  např. obchodní a nákupní oddělení, strojní konstrukci, PLC programátory, výrobu, montáž, skladové hospodářství, nebo třeba také ekonomický úsek. To nám umožnilo provázání předávaných dat.

Doporučil byste software EPLAN jako vhodné řešení i jiným firmám?
Pokud chcete nastoupit nekonečnou cestu inovací, zdokonalování interních procesů, datových toků a vše posunout směrem k Průmyslu 4.0, pak rozhodně ano. My máme tu výhodu, že každý pracovník v našem týmu tuto myšlenku přijal za svou a řešil ji s přirozenou pozitivní vnitřní motivací. Samotný EPLAN nevyřeší všechny problémy a výzvy, ale pomůže vás nasměrovat, ukáže možnosti, jak využít software, jak datově komunikovat či jak sdílet projekty s vašimi obchodními partnery. Jsem hluboce přesvědčen o tom, že bez investic do EPLANu i dalších výrobních zařízení bychom se v elektrovýrobě nikam neposunuli a naše cesta by brzy skončila.

EPLAN: efficient engineering

Společnost EPLAN  je součástí skupiny Friedhelm Loh Group, která zaměstnává celosvětově přes 11 300 zaměstnanců a jejíž obrat byl v roce 2016 ve výši 2,2 miliardy EUR. Tím je EPLAN synonymem neustálého pokroku, vývoje, stálosti a bezpečnosti investic. "EPLAN - efficient engineering." - motto společnosti klade důraz na odbornou optimalizaci inženýrských procesů, které pomáhají zákazníkům v dlouhodobém horizontu k vyšší konkurenceschopnosti.

www.eplan.cz