Fórum údržby 2018 určilo klíčové výzvy oboru

Fórum údržby 2018 určilo klíčové výzvy oboru

Mezinárodní strojírenský veletrh již několik let v doprovodném programu díky časopisu Řízení a údržba průmyslového podniku nabízí položku, která na veletrh znovu láká zástupce oddělení průmyslových údržeb. Nejinak tomu bylo také v roce 2018, kdy akce dostala trochu nový háv i název, který reflektoval významnou novinku v programové náplni. Fórum údržby 2018 si tak ve středu 3. října nenechala ujít stovka zájemců o problematiku průmyslové údržby.

Opakovat se s apelem, že je potřeba průmyslovou údržbu nepodceňovat, již snad není potřeba. Možnosti, které skýtají správně nastavené procesy, již pomalu začínají být ve firmách jasné. Pomáhá tomu samozřejmě isoučasný tlak na digitalizaci napříč výrobními podniky. Ostatně právě toto téma opět rezonovalo v rámci celého programu.

„Požadavky koncepce Průmysl 4.0 na údržbu jsou zřejmé. Hlavní úkol managementu údržby zůstává stejný – s menšími náklady vyrábět větší objem produkce,“ uvedl v samotném úvodu profesor Václav Legát, zastupující nejen Českou zemědělskou univerzitu, ale také Českou společnost pro údržbu, jíž je předsedou. Ve svém příspěvku se pak z pozice zástupce odborného garanta soustředil dále na to, jak postupovat v implementaci Údržby 4.0 a jaká je vlastně dnes úloha údržbářského personálu.

Nejen on pak v rámci bohatého programu (k nahlédnutí zde) přiznával, že role informačních systémů je v oblasti údržby klíčová více než dříve.

Důvody jsou nasnadě a vyplynuly na povrch také ve dvou odborných diskusních panelech, které představovaly novinku oživující programovou část přednášek. Zástupci managementu průmyslových údržeb s dalšími vybranými hosty pod taktovkou moderátora Lukáše Smelíka ze společnosti Trade Media International hovořili o tom, kam samotný obor směřuje a jaké jsou jeho hlavní výzvy.

udrzba vyzvy

Tou největší a všemi zmiňovanou je aktuální potřeba zvednout kredit údržby v očích majitelů a nejvyššího managementu firem. Řešením je přistupovatk údržbě systematicky a stanovit jí strategii s reálnými KPI ukazateli pro dokazování jejího přínosu v rámci podniku.

Druhým a zásadně diskutovaným problémem je nedostatek pracovníků, který při aktuální kondici ekonomiky je znatelný všude. A jak již bylo zmíněno dříve, přitáhnout nové pracovníky právě do oddělení údržeb není zrovna jednoduché.

Řečníci celého dne i posluchači se shodli na tom, že zásadní roli představují moderní nástroje pro zvýšení podílu digitalizace. Zejména pak při sběru a vyhodnocování dat ze strojů a procesů, které mohou optimalizovat plány údržbářských úkonů.

Ty v současných podnicích scházejí a nemohou zastávat strategii reaktivních zásahů po poruše, ale od preventivních plánů pokračují směrem k prediktivním, právě na základě perfektní znalosti o současném stavu ve výrobním systému. Nepochybně již za přispění konceptu využití průmyslového internetu věcí.  

Ukázka z programu: Moderní výroba a údržba v chodovském závodě SKF Lubrication Systems:

Pravda vyřčená v závěru konference pak je jasná. Údržba hraje a bude hrát klíčovou roli při udržení konkurenceschopnosti podniků v době 4, 5 i 6.0.

Lukáš Smelík

Šéfredaktor časopisu Control Engineering Česko se soustřeďuje zejména na témata spojená s digitalizací, automatizací a robotizací průmyslu. Příspěvky se snaží odhalovat současné trendy a nálady na tuzemském i světovém trhu.