Fórum údržby 2020: Investujte, ušetříte!

Fórum údržby 2020: Investujte, ušetříte!

Do této jedné věty by se daly shrnout závěry letošního Fóra údržby 2020. Informacemi nabitý celodenní program se v letošním roce kvůli vládním nařízením nemohl konat formou tradiční konference. Organizátoři ze společnosti Trade Media International proto nachystali neotřelý formát celé akce. Všechny přednášky i živé diskuze se odehrály ve virtuálním studiu; nutno dodat, že přes počáteční dětské nemoci spojené s živým vysíláním, tento formát celé akci nesmírně slušel.

Ostatně i údržba se mění v závislosti na technice a technologiích, které rovněž procházejí obrovskou přeměnou. Údržbář už dávno není persona ve špinavých montérkách s brašnou přes rameno plnou nářadí. Dnes je to odborník vybavený znalostmi a technikou na úrovni. Hasákem už dnešní technologie opravit nelze. Na pracovníky údržby jsou tak kladeny čím dál větší nároky a bez kvalitně připravených odborníků údržbu nelze vykonávat.

Ukázka: PILZ DATA SYSTEM na konferenci Forum údržby 2020:

Téma údržby rezonuje v těchto dnech daleko více. Vzhledem k situaci na trzích, které vyvolala celosvětová pandemie, je řada firem nucena měnit své obchodní či výrobní strategie a hledat úspory. Za oběť škrtům často padnou právě oddělení údržby. Toto rozhodnutí je jednoznačně chybné a z přednášek a celé řady případových studií, které během konference zazněly, je jasné, že právě investice do tohoto segmentu mohou přinést nemalé úspory.

„Pokud začneme šetřit na údržbě, tak se v prvních chvílích vizuálně nic moc nestane. Za dva až tři roky vás ale údržba bude stát dvakrát tolik. Je to podobné, jako když jsme se hromadně pustili do outsorcingu. Také se v prvních chvílích nic zásadního nestalo. Já tvrdím, že každý odklad je vykrádání budoucnosti. Vidíme to na outsorcingu, kdy dnes horko těžko vracíme některé údržby zpátky do firmy. Na údržbě ani na lidech se nedá ušetřit. Škrtnout peníze je jednoduché, ale není to správné. Správné je zvažovat nové cesty a postupy, stejně jako úvahy, na co peníze vydám. Cest a postupů je nepřeberné množství, což ukázal i program dnešní konference,“ poznamenal Ing. Jan Hroch, výkonný ředitel České společnosti pro údržbu. „Šetřit na údržbě se dá tím, že do ní budu investovat. Z většiny přednášek je zřejmé, že k většímu efektu a úsporám v údržbě došlo díky tomu, že se do ní investovalo. Pokud chci prokázat a odůvodnit investici do údržby, je důležité znát situaci a vědět, v jakém stavu se udržovaná zařízení nacházejí,“ vysvětlil Jan Škarka z ČSPÚ.

Moderní údržba je založena na precizní diagnostice a sběru dat. Automatizace sice často snižuje počet operátorů ve výrobě, ale nesnižuje potřebu kvalifikovaných údržbářů. „Spočítejte přidanou hodnotu, kterou údržba ve vaší firmě vytváří. To je to, o co přijdete, pokud budete v údržbě šetřit,“ upozornil Tomáš Hladík ze společnosti Logio a jeho slova potvrdil rovněž Cosmas Vamvalis, předseda Evropské federace národních společností pro údržbu (EFNMS).

Nejvyšší náklady vznikají firmám na údržbu po poruše. Daleko menší potom vznikají při preventivní údržbě. Prozatímní vrchol představuje údržba preskriptivní. Cesta k preskriptivní údržbě ale vede od sběru dat přes Condition monitoring a Asset management k prediktivní údržbě. Teprve od ní formou plánování růstu formou neustálého plánování strategie za pomoci modelování přichází ona preskripce. I když z velkého množství prezentací je jasné, že i česká údržba může být na světové úrovni, přesto lze jako zásadní překážku a palčivý problém dneška vnímat vysoký věk odborníků na údržbu. Budoucnost je tak plně v rukou mladé generace a v propracovaném systému jejího vzdělávání. Jedině tak bude možné zajistit bezproblémový chod celé řady průmyslových odvětví s efektivními náklady na jejich údržbu. I česká údržba potom může být světová. „Údržba se musí přizpůsobit novému normálu a spolupracovat s IT i OT. Zásadní je, aby údržba pochopila, jak funguje digitální infrastruktura a jakým způsobem jí může využít. Pracujte se škálovatelným řešením, které je poté možno rozvinout do celé fabriky. Vypracujte systém vzdělání a mějte v údržbě lídry a vedoucí odborníky, kteří jí dokáží dát směr,“ přidal svá doporučení Jan Burian z IDC.

Máte zájem o celý záznam konference? Získáte jej registrací na www.konference-udrzba.cz 

Vítězslav Fejfar

Vítězslav Fejfar je editor ve společnosti Trade Media International (vydavatel časopisů Contorl Engineering Česko a Řízení a údržba průmyslového podniku). Zaměřuje se na rozhovory, reportáže a příběhy z průmyslových firem. 

www.trademedia.cz