Kdo chvíli stál, stojí v inovacích opodál

Kdo chvíli stál, stojí v inovacích opodál Foto: Zdeněk Švihálek, B&R

Společnost B&R automatizace pořádá každoročně setkání pro své příznivce a zákazníky akci s názvem B&R Innovation Day. Původ slova inovovat, inovace pochází z latinského termínu innovare, tedy obnovovat. O zavedení tohoto pojmu do terminologie ekonomie se značnou měrou zasadil americký ekonom českého původu Josef Alois Schumpeter, rodák z Třešti u Jihlavy. Téměř stovka účastníků se potkala 28. května 2019 také na Vysočině, konkrétně v krásném prostředí zámku Valeč.

O tom, jak zřetelně rezonuje společností a technickou veřejností téma inovací, novátorských přístupů a sledování aktuálních trendů, nebylo pochyb díky neskutečně bohatému programu, kteří organizátoři společně s techniky a odborníky společnosti B&R připravili. O nutnosti inovovat, podílet se na zavádění nových postupů a přístupů ve vývoji a výrobě v dnešní době již nepochybuje žádný výrobní podnik. Mottem úvodní přednášky bylo heslo: Kdo chvíli stál, stojí opodál; v podobném duchu se nesl i celý dopolední teoretický program. Vedle obecných vývojových trendů a novinek z dílny B&R byla pozornost věnována i očekávaným trendům v robotice – ve společném vystoupení se tomuto tématu věnoval Vítězslav Lukáš, ředitel české divize ABB Robotika a Tomáš Prchal ze společnosti B&R. Přesvědčili posluchače o tom, že budoucnost tkví právě v tomto typu automatizace, což doložili příklady z tuzemského trhu (například robotizací skladu brambor, ve výrobě kytar v rodinné české firmě, robotizace ve společnosti Bramo aj.). Budoucnosti průmyslové komunikace v „době 4.0“ se pak věnoval Robert Charvát. Za standard pro komunikaci IoT označil OPC UA TSN. V informacemi nabitém dopoledním programu pak ještě následoval výčet horkých novinek od B&R, mezi které patří již zmíněný komunikační protokol, ale také systémy pro strojové vidění, flexibilní transportní systém ACOPOStrak, který dramaticky zvyšuje efektivitu např. balicích výrobních linek, nebo třeba cloudová aplikace založená na spolupráci s ABB Ability – tzv. Asset Performance Monitor.

Odpolední program již pak byl v režii každého účastníka. Organizátoři pro ně připravili neskutečně pestrou nabídku: šest bloků se šesti přednáškami na nejrůznější témata. Účastníci akce mohli vybírat ze specializovaných přednášek o produktových novinkách, pozornost byla věnována také softwarové stavebnici mapp, prediktivní údržbě, sběru dat, procesní automatizaci, novinkám i obecné filozofii techniky společnosti B&R. Součástí bloků byla i vystoupení několika hostů pořadatelské firmy, o zkušenostech s řešeními B&R referoval například Radim Falc ze společnosti dif – díky Automation Studiu a řešení pro prediktivní údržbu APROL mohl sdílet postřehy u systému pro monitorování vibrací; podobně pak Tomáš Horníček ze společnosti SMC informoval zájemce o monitoringu energií ve výrobě a vystoupil třeba také Jan Maštera – zástupce pražské petřínské lanovky, kde je řídicí jednotka pohonu vizualizována a řízena díky mappView.

Akce se tradičně nesla v příjemné uvolněné náladě, přednášející mohli s posluchači komunikovat díky interaktivní aplikaci, kam mohli přispívat s dotazy či účastí v anketních otázkách. O tom, že inovace vládnou světu techniky, se dokonale přesvědčili všichni…

Barbora Karchová

Nejnovější články od autora: