Keby manažéri v podnikoch vsadili na ženský aspekt, získali by kvalitný personál pre riešenie úloh

Keby manažéri v podnikoch vsadili na ženský aspekt, získali by kvalitný personál pre riešenie úloh

Více než třemi desítkami let v praxi se pyšní další respondentka našeho tématu, Viera Peťková, vedoucí diagnostiky ve společnosti eustream a prezidentka Asociácie technických diagnostikov SR. Následující rozhovor shrnuje její názory na působení žen v průmyslu a zkušenosti, které již notnou řádku let uplatňuje v manažerské pozici.

Co vás přivedlo k oboru průmyslu (údržby)? Co formovalo Váš vztah k technice?

Ako dievča ma skôr zaujímali prírodovedecké odbory matematika a fyzika ako hra s bábikami. Pred štúdiom na Gymnáziu mi rodičia odporúčali skôr priemyslovku a práve to tú najlepšiu, Strednú priemyselnú školu banícku v Banskej Štiavnici. Bola to škola skutočne na vysokej teoretickej úrovni s pridanou hodnotou získania praktických zručností v každej technickej oblasti. Je to vôbec najstaršia banícka akadémia v Európe s viac ako 280-ročnou tradíciou, na ktorej študovali niekoľkí významní konštruktéri a objavitelia. A možno tu sa vo mne zakorenilo praktické uplatňovanie a aplikácie nových poznatkov.

Jaké je Vaše pracovní zaměření? Vyvíjelo se, nebo jste úzce zaměřena na jednu oblast?

Ako absolventka VŠ som nastúpila do Energoprojektu Praha, čo bola projektová organizácia zameraná pre energetické stavby a hlavne stavbu atómových elektrární. Krátko po absolventskej praxi som v novovytvorenom závode Atomprojekt Mochovce pracovala v pozícii zástupcu riaditeľa pre ekonomiku a výrobu projekčnej činnosti. Začiatkom deväťdesiatych rokov som v určitom období podnikala a pomáhala zakladať a viesť malé podnikateľské subjekty. Od vytvorenia samostatného podniku pre prepravu zemného plynu na Slovensku (v roku 1993 v Slovenskom plynárenskom podniku v divízii Slovtransgaz) som vybudovala moderné oddelenie technickej diagnostiky, tento útvar technicky aj personálne ďalej rozvíjala s nepretržitým zavádzaním nových metód. Toto oddelenie dodnes vediem. Tím technických diagnostikov sa stará o plynárenské zariadenia tranzitného plynovodu v rámci celého Slovenska a príležitostne pomáhame aj externým podnikom, ak požiadajú o radu a pomoc.

Nedílnou součástí výkonu pracovní pozice je i vzdělání. Setkala jste se během studií „mužského oboru“ s odlišným přístupem ze strany kolegů či pedagogů?

Práca ženy v mužskom kolektíve nie je vždy jednoduchá. Napriek tomu, že som študovala odbor, ktorý sa pripisoval skôr mužskému rodu, počas štúdia som nepociťovala rozdiely. Ani profesori neprižmúrili oči pri hodnotení len z toho dôvodu, že sme boli dievčence. Boli prípady, kedy som pomáhala aj mojim mužským kolegom so zadaniami alebo konzultáciami problematiky.

V praxi to už bolo o niečom inom. V zamestnaní sa prejavuje určitá prestíž medzi kolegami aj rovnakého pohlavia, preto nebolo prekvapením, ak si muži pripisovali určité privilégia, ktoré podľa nich ženám nepatria. Ale každá múdra a inteligentná žena, keď chce byť aj dobrou manažérkou, to dokáže zvládnuť.

Treba byť v správny čas a na správnom mieste prísna, ale aj spravodlivá a ľudsky priateľská. A vtedy nezávisí, kto je akého pohlavia.

Okrem iného, diagnostika je aj gramaticky ženského rodu a v tomto odbore sa môžu viac využiť práve schopnosti žien, t. j. vykonávať viac vecí súčasne a myslieť v širších dimenziách. To sa využíva hlavne pri riešení problémov a hľadaní východísk z nich.

Existuje ještě podle Vás vůbec nějaké striktní dělení „mužských“ či „ženských“ oborů v průmyslu, nebo se rozdíly postupně stírají? A má cenu vůbec oba světy oddělovat?

Podľa môjho názoru, prisudzovania technických profesií ženám či mužom dnes už nie je namieste. Rozdiel je len v prirodzených fyzických dispozíciách. Je pravda, že rôzne pracovné podmienky muži a ženy nie vždy zvládajú rovnako. Tak ako máme kuchárov mužov, čo bolo v minulosti výsostne priraďované ženám, dnes máme ženy kozmonautky, ktoré majú svoje miesto aj pri takomto náročnom povolaní.

V podmienkach priemyslu sa stáva, že ak dvaja robia to isté, nemajú vždy rovnaké ocenenie. V podmienkach krajín strednej Európy ešte stále prevláda konzervativizmus. Taktiež aj samotné ženy sa málo presadzujú, nemajú dostatočnú odvahu preberať na seba zodpovednosť. A tak sa stáva, i keď úlohu splnia, zviditeľňuje sa obyčajne niekto iný.

Setkáváte se ve své praxi často s ženami na podobné pozici?

Napriek tejto krásnej profesii, akou technická diagnostika je, a dáva možnosť práve ženám sa realizovať, stále je ich v tejto oblasti málo. Možno je malá osveta pre pracovné možnosti, malá informovanosť už na školách alebo stále nepochopenie prínosu technickej diagnostiky v podniku. Tým, že mnohí ju zaraďujú do čisto údržbárskych aktivít, nemá adekvátnu pozíciu. Aj manažéri v podnikoch, keby vsadili na ženský aspekt, určite by neobanovali a získali by kvalitný personál pre riešenie úloh.

Jaké vlastnosti jsou podle Vás hlavní předností žen v průmyslu či údržbě?

Pri odpovedi na otázku úlohy ženy si trochu pomôžem názorom z minulosti. Úlohou ženy bola starostlivosť o domácnosť, varenie, upratovanie a výchova detí. Muža po fyzicky náročnej práci čakal doma prestretý stôl a potom šiel za svojimi záľubami. Žena sa musela postarať v dome o všetko. A toto ako keby zostávalo stále v génoch žien – precíznosť, dôslednosť a starostlivosť, ochrana pred nebezpečenstvom a zabezpečenie života celej rodiny.

Nepodobá sa to starostlivosti o zariadenia aj v priemysle?

Setkala jste se ve své pracovní pozici s nějakými překážkami, které by souvisely s tím, že jste dáma? S kterými by se na stejné pozici muž nejspíš nesetkal?

Ja som mala šťastie na dobrých kolegov. Nespomínam si na niečo, čo by mi pôsobilo problémy tým, že som žena.

Jaké jsou Vaše zkušenosti s komunikací s muži na takovém postu?

V súčasnosti stále prebieha rozdielny štýl v komunikácii v čisto mužskom alebo v zmiešanom kolektíve. Samotní muži priznávajú, že žena mužský kolektív zjemňuje.

Pri riešení technických úloh sme pri jednom stole a každý prispieva svojim dielom. Ak metódami technickej diagnostiky môžem pomôcť, obracajú sa na mňa ako na rovnocenného partnera.

Jak se Vám dařilo vybudovat si ve své pozici autoritu? Jak například zvládáte převážně mužský pracovní kolektiv?

V tejto manažérskej pozícii pracujem viac ako dvadsať rokov a v prevažne mužskom kolektíve. Pri spolupráci sme sa postupne spoznávali, museli si navzájom nájsť cestu k sebe a hlavne sme museli nepoukazovať na rozdelenie ženských a mužských úloh. V spoločenskom kontakte ale bolo nutné zase zachovať takt a dôstojnosť. Nebáť sa spýtať sa, ak niečomu nerozumieme – to platí u všetkých rovnako. Veď ani chlap nevie vždy všetko. A tak aj žena v technike ak sa vzdeláva, drží krok s dobou, nie raz vedomostne preskočí tzv. zaspatého kolegu.

Keď môžem byť osobná, stalo sa aj mne, že som musela ísť do rizikových situácií, vziať zodpovednosť nie len za seba, ale aj za tých, ktorí so mnou spolupracovali a povzbudzovať ich. A to je to, čo nie vždy je vypovedané, ale je to medzi nami a združuje nás. Potom aj kolegovia dokážu vrátiť dôveru. Aspoň väčšina z nich (smích). Samozrejme nie všetci sú rovnakí, tak si život nemôžeme idealizovať.

Měla jste někdy období, kdy jste s prací v oboru chtěla skončit a věnovat se něčemu zcela odlišnému?

Určite v živote nastalo aj krátke obdobie pocitu krivdy a nepochopenia. Ale práca, ktorú robím už takmer 25 rokov je pre mňa radosťou, ktorá bola v presile a prekonala prekážky.

Co máte na své práci ráda? Co konkrétně Vám dokáže udělat velkou radost?

Práca manažéra v technickej diagnostike nie je ľahká. Musíte dokázať zvládnuť nie len techniku, ale aj ľudí. Technická diagnostika je oblasť, v ktorej nemôžete zastať na jednom mieste. Tak ako sa rozvíja veda, technika, technológie, postupy apod., tak sa rozvíjajú aj metódy technickej diagnostike, prístroje a postupy starostlivosti o tieto technické zariadenia. Tak rastiete aj vy. Ak sa niečo mení, vyvíja, ako by sme boli vždy mladí, nemáte čas zostarnúť. A čo mi dokáže urobiť radosť? Ak včas vieme predísť závažnému problému, poukázať naň a spoločným tímovým dielom prispieť k dobrej veci. A po všetkých vykonaných povinnostiach sa aj spoločne zabaviť.

Nyní dovolte krátký pohled do budoucna… Jaký je podle Vašeho názoru výhled do budoucích let? Bude se v průmyslu nebo údržbě objevovat stále více žen? Mají podle Vás smysl „direktivní politická nařízení“ (nejrůznější kvóty a nařízení o obsazování pozic z řad žen), nebo kudy podle Vašeho názoru vede cesta?

Žiadne nariadenie, striktný príkaz automaticky nepriniesol vážnosť, uznanie nikoho. To ako keby ste chceli niekomu prikázať: Musíš ma mať rád. Preto ja to vidím v dvoch rovinách. Osveta a štúdium.

Tou prvou je úloha škôl, aby zaraďovali do svojich študijných programov v určitej forme predmet technická diagnostika.

A tou druhou je to, aby sa metódy správne prezentovali vo využití v praxi, aby aj samotné študentky videli svoje miesto v technike.

Legislatívne pravidlá môžu pomôcť k tomu, aby tí, ktorí to ešte nepochopili, že aj ženy majú miesto v priemysle, sa nebáli ich prijať medzi seba a rešpektovať ich rovnako ako svojich mužských kolegov. A samozrejme ich primerane aj odmeniť.

 

Mockrát děkuji za rozhovor!

 

Viera Peťková

Viera Peťková, manažerka diagnostiky strojů ve společnosti eustream, a. s., má za sebou bohatou 33letou praxi. Vystudovala košickou technickou univerzitu a za svůj největší pracovní úspěch označila založení a rozvoj útvaru technické diagnostiky, snahu o udržení kroku se světovou úrovní a snahou být lídrem v péči o stroje. K hlavním zájmům Viery Peťkové patří příroda, kultura a zachovávání historického dědictví předků v publikační činnosti. Ve svém životě se řídí heslem: „Z utrpení se rodí lidé s nejmocnějším duchem.“

 

Řízení a údržba průmyslového podniku

Časopis Řízení a údržba průmyslového podniku již přes 10 let patří mezi neodmyslitelný zdroj informací v oblasti průmyslové údržby a diagnostiky. Část obsahu je z pera licenčních autorů Plant Engineering z USA.

www.udrzbapodniku.cz