Konektivita je přítomnost i budoucnost

Konektivita je přítomnost i budoucnost

Atlas Copco má v České republice dlouholetou tradici. Patří mezi uznávané dodavatele kompresorové techniky a je rovněž aktivní na poli špičkových zařízení v oblasti generátorů, vakuových vývěv nebo průmyslového nářadí pro stavebnictví a strojírenství. O působení společnosti na českém a slovenském trhu, digitalizaci i trendech nám v rozhovoru vyprávěl Richard Jeske, Regional General Manager divize Compressor Technique Czech Republic and Slovakia.

První zastoupení společnosti Atlas Copco v České republice bylo založeno v roce 1969, takže letos oslavujete 50 let na tuzemském trhu. Půl století fungování už je důvodem k oslavě. Plánujete nějakou?

Máte pravdu. Společnost Atlas Copco je již 50 let zastoupena v České republice a na Slovensku. Uplynula dlouhá doba a naše společnost se značně změnila, aby splnila požadavky zákazníků a využila potenciál trhu. Od druhé poloviny loňského roku je divize kompresorové techniky situována do Česka a na Slovensko, aby se lépe zaměřila na místní kulturu a potřeby a byla flexibilnější i blízká potřebám zákazníků. Lépe se tak podělí o své zkušenosti a zdroje.

Změnilo se za tuto dobu nějakým zásadním způsobem portfolio zákazníků? Jaké jsou dnes jejich nejčastější požadavky? 

Požadavky zákazníků se nijak dramaticky neliší od těch, které měli před 50 lety. Na špici jejich potřeb jsou stále kvalitní výrobky a spolehlivý partner. Hlavní změnou je ale typ interakce, kterou od nás očekávají. Zatímco v minulosti to bylo více o osobním vztahu mezi vlastníkem a prodejcem, jenž je považován za poradce, který je nápomocen přivýběru správné jednotky, nyní od nás zákazník očekává artikulovanější přístup. Zákazník je informovanější a má snadný přístup k technickým datům pomocí digitálních nástrojů. Často za námi přicházejí s jasnou představou o přesném modelu jednotky, který dokonale odpovídá jejich potřebám. To neznamená, že přejdeme pouze na přístup založený na elektronickém obchodu, musíme se hlouběji podívat na samotný proces výroby zákazníků. Naší přidanou hodnotou je nyní hluboké pochopení aplikace zákazníků a našeho konzultantského přístupu, jenž je vede ke správné volbě procesu výroby stlačeného vzduchu a plynů. Můžeme to udělat díky rozsáhlým zkušenostem nasbíraným po celém světě a také díky investicím vloženým do výzkumu a vývoje. Obrazně se tedy přesuneme z kompresorové místnosti, abychom se dostali blíže k místu použití vzduchu nebo plynů, tj. k hlavní výrobě zákazníka. Zde je důvod naší nové firemní identity: „Home of Industrial Ideas“

Vaše společnost má celkem široké portfolio výrobků a služeb. O které z nich je největší zájem a který segment byste naopak rádi viděli růst?

Obecně bychom samozřejmě chtěli rozvíjet všechny naše produkty a služby. Z hlediska výrobků máme velký výběr kompresorů s úsporou energie, které vynikají svou spolehlivostí a dobou provozuschopnosti. Zaměřujeme se tedy více na celkové náklady zákazníka během celého období jeho technologického procesu, tj.investice + energie + údržba + provozuschopnost výroby.

Důrazklademe také na Air Treatment, tedy na proces úpravy vzduchu. Je stejně důležitý pro udržení výrobního procesu s vyšším standardem kvality a úspor při výrobě technických plynů (dusíku, kyslíku), které se používají v mnoha procesech a lze je snadno vyrábět v existující kompresorové místnosti.

Podle mého názoru je dnes ale nejzajímavější tzv. AirPlan. Jedná se o řešení, které zahrnuje produkty a služby za výhodný měsíční poplatek. Velkou výhodou je, že zákazník je zcela osvobozen od investic spojených s provozem kompresorové místnosti a kvalitou vzduchu. Klademe důraz na velkou flexibilitu při rozšiřování nebo snižování výroby vzduchu, a to na základě změn v aplikaci zákazníka. Víme, že náš zákazník se musí rychle přizpůsobit tržním trendům a změnám, a proto jej z naší strany podporujeme.

Jako jeden z mála výrobců kompresorové techniky máte řešení reflektující trend Průmyslu 4.0. Jaký je váš osobní pohled na automatizaci a digitalizaci?

Naši kolegové z divize průmyslových nástrojů přijali řešení Průmyslu 4.0 Smart Connected Assembly jako vizi již před několika lety. Samozřejmě to tehdy nebylo takto pojmenováno, ale zaměření bylo stejné: nabídnout zákazníkovi taková řešení služeb, která jsou flexibilní a vedou k nejvyšším standardům kvality, což lzepomocí propojení několika produktů.

Rovněž v divizi kompresorové techniky jsou nám známé výhody plynoucí z konektivity. Od roku 2013 monitorujeme data z více než 120 000 kompresorů. Zákazníkům nabízejí rozsáhlé zprávy o spotřebě vzduchu, optimalizování instalací, zvýšení spolehlivosti nebo optimalizaci nákladů na údržbu.

Můj osobní názor je, že propojené produkty a další technologie, například rozšířená realita, kterou testujeme, určitě zlepší náš život i život našich zákazníků. Snadněji se přizpůsobíme technologickým změnám a zlepšením, omezíme lidskou chybu, zlepšíme kvalitu výstupu procesů a produktů. Operátoři budou vedeni ke snižování stresu, zvyšování efektivity a vše, co je relevantní pro specifický kontext, bude snadno dostupné.

Můj osobní názor je, že konektivita je přítomnost i budoucnost,což se učíme také od našich dětí.

Ekologie je další téma, které dnes silně rezonuje. Co Atlas Copco a životní prostředí?

 V Atlas Copco jsme odhodláni vyvíjet řešení, která podporují udržitelný rozvoj. Jako zodpovědní občanémoderního světa máme ekologii v DNA, v naší vizi, poslání i strategii. Naše ekologická stopa je do značné míry spojena s emisemi uhlíku z používání výrobků a v menší míře z dopravy a výroby. Klíčovými ukazateli jsou spotřeba energie a emise uhlíku, ale sledujeme a dokumentujeme také výsledky týkající se spotřeby vody a odpadu. Naše inovativní produkty a služby podporují produktivitu našich zákazníků, snižují náklady a pomáhají jim plnit jejich ambice udržitelnosti. Spotřeba energie ve fázi použití našich výrobků má významný dopad na ekologickou stopu a na náklady zákazníka. Proto naše projekty vývoje produktů zvyšují energetickou účinnost v celé řadě výrobků a aplikací.

Uplynulo několik týdnů od jednoho z největších oborových veletrhů – Hannover Messe. Jaké novinky zde společnost Atlas Copco představila?

Na veletrhu Hannover Messe byla společnost Atlas Copco Compressor Technique zastoupena několika našimi sesterskými společnostmi. Je to již pár let, co jsme se rozhodli veletrh v Hannoveru neabsolvovat. V našem stánku se objevilo jen velmi málo nových návštěvníků, což znamená málo reálných obchodních příležitostí.

Pro naše zákazníky či potenciální zákazníky a partnery je efektivnější, což oni sami oceňují, když jsme jim blíže a zaměřujeme se spíše na segmentové veletrhy, místní veletrhy a vybrané akce. Naším cílem je zůstat zákazníkům co nejblíže.

Poznámka redakce: O lokálním přístupu a sdílení bohatých zkušeností vás může přesvědčit také každoroční seminář Stlačený vzduch přádaný vydavatelstvím Trade Media International, jehož je firma často hlavním partnerem (www.konference-tmi.cz).

Vítězslav Fejfar

Vítězslav Fejfar je editor ve společnosti Trade Media International (vydavatel časopisů Contorl Engineering Česko a Řízení a údržba průmyslového podniku). Zaměřuje se na rozhovory, reportáže a příběhy z průmyslových firem. 

www.trademedia.cz