Kvalita v energetice více oslovuje zahraniční než český trh

Kvalita v energetice více oslovuje zahraniční než český trh

Mezi úspěšné představitele českého energetického průmyslu již 55 let patří také příbramská společnost ZAT, která se specializuje nejen na dodávky špičkových řídicích systémů pro jaderné i klasické uhelné elektrárny. V rozhovoru s Ing. Vladislavou Česákovou, členkou představenstva společnosti, jsme se dostali především k tématu aktuálního vývoje oboru, který je svým způsobem na rozcestí mezi světem tradičních a obnovitelných zdrojů energie.

Společnost ZAT patří mezi přední dodavatele systémů pro jadernou i klasickou energetiku. Můžete uvést, jak z vašeho pohledu hodnotíte uplynulý rok 2016?
Uplynulý rok byl pro nás rekordní. Realizovali jsme řadu zajímavých zakázek u nás i ve světě, zároveň jsme uzavřeli nové obchody ve výši jedné miliardy korun. Z pohledu očekávaných tržeb jsme dosáhli  rekordního výsledku 820 milionů korun, což je nejvyšší obrat v 55leté historii společnosti. Vzhledem k tomu, že zakázky realizujeme v týmu 350 zaměstnanců, jde zároveň o nejvyšší tržby na pracovníka v historii firmy a jedny z nejvyšších výkonů.  Řešíme zakázky s velkou přidanou hodnotou, kdy v projektech uplatňujeme především naše řídicí systémy a know-how, očekáváme také velmi dobrý zisk.

Co se týká obratů, roste ZAT několik let po sobě. Jak zisk zpětně vracíte do společnosti a kolik ročně investujete do rozvoje firmy?
Pokud chcete růst a stále zvyšovat konkurenceschopnost na českém i světovém trhu, investice do vývoje a výroby jsou za všech okolností nedotknutelné. Nesnížili jsme je ani v období, kdy na nás tvrdě dopaly důsledky finanční krize. Ročně investujeme do rozvoje našeho řídicího systému SandRA přes 40 milionů korun. Za posledních deset let jsme investovali do výstavby a rozvoje výrobního, výzkumného, technického a technologického zázemí přes čtvrt miliardy korun. V loňském roce šly investice především do zabezpečení dat a síťových prvků uvnitř firmy a pokračovali jsme také s obnovou areálu v Příbrami.

Jaké postavení podle vás v současnosti má energetika v rámci národního hospodářství a jaké jsou perspektivy?
Co se týká postoje politických elit v Evropské unii, jde Evropa spíše cestou obnovitelných zdrojů a odklonu od velkých klasických i jaderných elektráren. Proti tomu země mimo tuto zónu velké energetické zdroje budují. Je to partné například u ruského Rosatomu, který má rozestavěny desítky bloků jaderných elektráren. Naše zakázky v klasické energetice také převážně směřují do zemí mimo Evropskou unii. Pokud bude Evropa prosazovat stále strategii odklonu od jádra a velké uhelné bloky dožívají, je otázkou, kde budeme elektřinu brát. Větrné elektrárny nás nespasí. S myšlenkou alternativních zdrojů si můžeme pohrávat, dokud fungují klasické bloky. Musím však podotknout, že to není postoj všech členů EU. Zatímco se Německo zcela distancovalo od jádra, Francie například využívá téměř z 80 procent elektrické energie právě z jaderných elektráren. S Francouzi také spolupracujeme, pro společnost Areva vyrábíme dle jejich specifikací technologicky náročné aplikace. Je s podivem, že v tak náročné oblasti, jakou je jaderná energetika, nemáme problém s uplatněním našich řídicích systémů na evropském trhu, zcela jiná je však situace v zakázkách pro klasickou energetiku.

Co přesně máte na mysli?
Know-how a technologie naší společnosti najdete na 26 procentech jaderných elektráren v EU a na 10 procentech ve světě. V oblasti jaderné energetiky, kde se vyžadují nejpřísnější normy na bezpečnost, bezporuchovost a dlouhou životnost řídicího systému, tedy technologie, které umí vyrobit a nasadit nemnoho firem ve světě, nemáme problém se prosadit. Pro evropské investory však garance použití špičkových technologií z jádra do řídicích systémů pro klasickou energetiku, výrobní či vývojové zázemí, či prostý fakt, že zde bude firma i za deset až patnáct let, kdy bude řídicí systém potřebovat kvalitní servis či výměnu, a tudíž znalost jeho nasazení a provozu, nehraje velkou roli. Bohužel zde byly nastaveny podmínky ve výběrových řízeních, kdy je podstatná pouze cena.

Pro české firmy je tedy obtížné se prosadit na evropském trhu?
Má to více rovin. Tou hlavní je, že pokud je to jen trochu možné, evropské země, jako je Francie, Německo či Belgie, upřednostňují v zakázkách především své vlastní firmy. U nás je bohužel situace opačná. Dalším faktorem je menší náročnost kladená na řídicí technologii, výrobu i bezpečnost, tudíž je zde hodně kohoutů na malém hřišti. Evropští investoři také jako by počítali s tím, že všechna nabízená řešení mají špičkovou úroveň. Proto je už delší dobu v evropských zakázkách na prvním místě cena. Setkali jsme ale i s případy, kdy vítězný dodavatel nakonec od zakázky ještě před její realizací odstoupil. Spočítal si, že nabízená cena nepokryje požadavky investora a ten víc financí do projektu nepustí. V naší branži totiž není zvykem navyšovat cenu investice, jako například ve stavebnictví.  Z vlastní zkušenosti víme, že české firmy mají dveře otevřené především u zakázek, kde již dříve realizovaly nějaký projekt, a mají tudíž vytvořené osobní reference. V Evropě se v našem oboru prosazují značky, jako je Doosan Škoda Power a Škoda Praha. ZAT má v oblasti klasické energetiky dobře vybudované reference ve střední evropě a v severských zemích.

Hovoříte o tom, že v zemích mimo Evropskou unii uplatňují u výběrových řízení více kritérii. Můžete to upřesnit?
Mimo EU mají kritéria kvality, zkušenosti a dlouhodobosti firmy na trhu stále silnou váhu. Garance technického a technologického zázemí či dlouhodobého servisu jsou často rozhodujícím vlivem na jazýčku vah, pro jakého dodavatele se rozhodnou. Stalo se nám i to, že smlouva obsahovala odstavec, že žádný z našich výrobků nesmí být vyroben v jimi specifikovaných zemích. Jak jsem řekla, Evropa toto neřeší. Žijeme v konzumní době, kdy se vše vyrábí na omezenou dobu tak, aby se po určitém čase musel výrobek nahradit. Přitom řídicí systém má životnost 15 až 30 let a po tuto dobu by měl zaručovat bezpečný chod elektrárny. Například fakt, že poskytujeme jako jediní na světovém trhu desetiletou záruku na řídicí systém, protože si to díky jeho bezporuchovosti můžeme dovolit, daleko více oslovuje zahraniční než tuzemský trh. Přitom neplánované odstávky či snížení výroby kvůli poruchám systému patří v elektrárnách k nejztrátovějším položkám. To je také důvod, proč se v našich dodávkách v klasické energetice zaměřujeme na zahraniční trh.

Pojďme se vrátit k České republice. Na základě výsledků vaší společnosti se zdá, že energetika prochází růstovým obdobím. Vnímáte to tak?
Neřekla bych, že Česká republika prochází růstovým obdobím, jelikož se nestaví nové elektrárny. Investice do jaderné energetiky se zmrazily. V oblasti klasické energetiky jde primárně o rekonstrukce, které odstartovaly dotace z EU. Je to dobře, jelikož většina českých elektráren je  připravena na další provoz. Všechny klasické elektrárny skupiny ČEZ jsou zrekonstruované, veškeré velké retrofity proběhly během posledních 10 let a ostatní se postupně rekonstruují. V tomto směru se tedy Česká republika chová zodpovědně a je patrné, že s uhelnými elektrárnami počítá. Naše firma se na těchto zakázkách významně podílí. V loňském roce jsme dokončili výměnu celého DCS systému, tedy řízení celého bloku, v teplárně Opatovice, dále rekonstruujeme dva regulátory turbín i obě buzení pomocných generátorů na vodní elektrárně Lipno včetně dalších projektů. Pokud se však podíváme na strukturu nového obchodu za minulý rok, tři čtvrtiny spadají do zahraničí. Přitom ještě před pěti lety byl poměr obrácený.

Na jakých zahraničních projektech aktuálně pracujete?
V jaderné energetice se v současné době podílíme na rekonstrukci maďarské jaderné elektrárny Pakš, kde realizujeme výměnu stávajícího řídicího systému za náš systém SandRA. Pro upřesnění, jde o zkratku Safe and Reliable Automation, což je řídicí systém třídy Distributed Control System navržený pro náročná průmyslová odvětví vyžadující vysokou spolehlivost a dlouhou dobu života řídicího systému. V klasické energetice máme dlouhodobě rozpracované projekty v Egyptě, na Kubě, Gruzii, v Evropě se soustředíme na Slovensko, Polsko, Dánsko, Švédsko, Finsko či Island, nově jednáme o zakázkách v Iránu či Indonésii.

Na závěr se nelze vyhnout otázce, v čem tkví kouzlo vašich úspěchů?
Dlouhodobě stavíme naši strategii na dodávkách s vysokým know-how, tedy s velkou přidanou hodnotou. To se nám daří. Umíme nasazovat řídicí systémy i jiných výrobců, nicméně po uvedení čtvrté generace řídicího systému SandRA na trh realizujeme projekty z 90 procent právě na našem řídicím systému. V jaderné energetice máme 40letou tradici a posledních 20 let dodáváme do jádra intenzivně. Známe přísné požadavky národních legislativ, což je velmi složitý proces. Stále investujeme do vývoje a každý rok představujeme novinky našeho řídicího systému. Například s uvedením procesní stanice Z210, která je určená pro menší aplikace, se nám daří prosadit se i na trhu menších aplikací, jako jsou bioplynové stanice, drážní systémy či dispečerská centra. Máme stanovenou vizi rozvoje na dalších 50 let, přičemž do deseti let se chystáme vstoupit na trh s pátou generací našeho řídicího systému. A v neposlední řadě také investujeme do rozvoje našich zaměstnanců, bez nichž by značka ZAT nebyla tím, čím je.

Továrna

Původní Továrna periodicky mapovala vždy monotématicky různé segmenty tuzemského i světového průmyslu.

www.itovarna.cz