Migrace DCS: Nahraďte Big Ben Sochou Svobody a naštvete tou změnou minimálně dva národy

Alain Hermans Alain Hermans

Nový systém PlantPAx 5.0 rezonoval nedávnou virtuální akcí Automation Fair (at home). Není divu. V rámci konvenčních DCS představuje poměrně razantní změnu, která odráží měnící se požadavky průmyslového trhu. Ještě než Rockwell Automation představil systém veřejnosti, směli jsme položit několik otázek manažerovi společnosti. Na otázky redakci odpovídal Alain Hermans.

Jaké jsou podle Vašeho názoru nevýhody či negativa spjaté s tradičními DCS systémy a je PlantPAx právě teď lepším řešením?

Při pohledu na jednotlivé trhy světa je patrné, že chování zákazníků se výrazně proměňuje. Známe zpětnou vazbu uživatelů DCS systémů a vidíme, že jsou pryč časy, kdy se při budování továren jednoduše rozhodovalo o řídicím systému, který měl fungovat několik desítek let. Současná doba je zaměřena na rychlou reakci na proměny trhu, produktů i života obecně. Jeden zákazník v České republice nám jasně řekl své požadavky: musím být schopen velmi rychle integrovat systém reflektující požadavky zákazníků a potřebuji velkou flexibilitu při změnách. Při pohledu na tradiční DCS jsou tyto požadavky možné, ale velmi často potřebujete k jakýmkoli změnám složité návazné procesy, zapojení odborníků z IT apod. V Rockwell Automation jsme si řekli, že pokud koncový zákazník chce lokální systém, jsme mu blíže, může pracovat s našimi systémy, ale nikoho nenutíme řešení, které nám vyhovuje. To přináší velkou komplexnost, snadnou integrovatelnost do DCS systémů jednotlivých zákazníků. Naší dlouhodobou filozofií je používat otevřené standardy, aby bylo jednoduché integrovat. V tom vidím podstatnou změnu v trendech, s PlantPAx je migrace systémů opravdu jednoduchá.

TIP REDAKCE: Co zazněalo na letošní Automation Fair? Rockwell představuje budoucnost automatizace>>

Zdá se, že jde o velký a skokový pokrok. Proč jste se vydali cestou přelomových změn, proč nevolíte pokrok po malých krůčcích?

Jsem rád, že jste tuto skutečnost zmínil. Od našich zákazníků z nejrůznějších průmyslových odvětví máme jednoznačnou zpětnou vazbu: chceme jít cestou pryč od tradičních DCS systémů. Rockwell je velmi dobře znám pro spolehlivost systémů a jejich flexibilitu. Už před lety jsme tušili, že vývoj povede k otevřenosti a vzniku jediné platformy. Takže jsme výrazně investovali do dalšího snižování úsilí zákazníků v oblasti implementace systémů řízení procesů. Výrazně se na tom podílely i další faktory. Prvním je stárnutí populace, která doopravdy ví, jak co dělat. Mladší generace má své chytré telefony, kterými chce programovat DCS systémy. Také se výrazně zkrátil čas reakce na změny požadavků.. To znamená, že pro zákazníky musíme vytvořit nástroje, které jim umožní naprostou flexibilitu. To by nebylo možné, pokud by si nevybrali PlantPAx. Proč by měli tak výrazně investovat? Protože máme vizi propojeného podniku a chytrých továren a všímáme si, že řízení je trochu pozadu. Rádi bychom tu ztrátu dohnali, nebo ještě lépe – šli ještě trochu dál, cestou analýz. Ty pomáhají zákazníkům s mobilitou. Vše umocnila a zvýraznila letošní pandemie. Dostávali jsme často dotazy typu: Můžete nám pomoct? Potřebujeme změnit způsob, jakým naši operátoři řídí jednotlivé procesy. Ne kvůli samotné operaci, ale kvůli covidu. Zákazníci potřebovali větší mobilitu, aby byli schopni vůbec spustit výrobu. Takže máte pravdu, vliv Rockwell Automation na trhu je obrovský, chceme zákazníkům přinášet veškeré technologické výhody a moderní technologie.

S mobilitou je úzce spojená kybernetická bezpečnost. V této době je řada lidí nucena pracovat doma, myslíte si tedy, že je toto téma více aktuální? A jaká opatření máte v této oblasti zavedená?

Tato otázka je samozřejmě na místě. Lidé, zejména mladá generace, mají o kybernetické bezpečnosti stále poměrně nízké povědomí. Spoléhají na to, že chytrá zařízení jsou chráněna; ale řekněme si to na rovinu, s trochou těch „správných schopností“ se lze nabourat do jakéhokoli zařízení. My jsme se rozhodli jít cestou certifikovaných zabezpečení na všech úrovních. Chceme si být jisti, že veškerá zařízení mají tuto certifikaci. Myslím si ale, že více než o bezpečnosti produktu nebo systému je to o způsobu, jakým způsobem konkrétní lidé implementují. V Rockwell Automation jsme před několika lety začali s tzv. NSS, network security system, a stále se v tomto směru zdokonalujeme, provádíme akvizice specializovaných společností, takže síť naší odbornosti na kybernetickou bezpečnost je našim zákazníkům opravdu bohatě k dispozici. Operátoři jsou schopni sedět stovky kilometrů od výroby, vystačí si se dvěma operátory v pohotovostním režimu. Pořádáme také lokální hackatony, kde se mladí zájemci snaží naše systémy prolomit. Kybernetická bezpečnost obecně je ale v dnešní době rovnocenně důležité téma jako procesní systémy. Pokud jeden z těchto prvků chybí, zranitelnost je opravdu obrovská.

Když jsme si povídali o DCS systémech, jejich vylepšení, dalším problémem může být migrace. Rád bych se zeptal, jak přesvědčíte zákazníky ke změně DCS systému? Nemají obavy z práce navíc, s problémy spjatými s přechodem na nový systém?

Migrace systémů je velké téma. Může být spojena s mnoha požadavky, ať už na kybernetické zabezpečení, nebo při změnách výroby. Zažili jsme přechod ze systému, který již neměl podporu u svého výrobce a byl označen jako rizikový. Snažíme se zjistit, jaký je klíčový důvod pro migraci. Nesnažíme se migraci provádět za každou cenu, nikoho nenutíme k přechodu. Často se setkáváme s přehnaným vnucováním a snahou migrovat vše. Spolupracujeme se zákazníky na generování obchodních případů, ten může spočívat v procesní bezpečnosti nebo v konci podpory. Až projdeme těmito základy, přichází na řadu migrační plán. V České republice jsme měli podobný projekt u jedné společnosti, jednalo se o první migraci jejich systému, používali ještě opravdu velmi starý systém konkurence. Jediný člověk, který jej byl schopný programovat, odešel do důchodu. Byla to jeho inciativa, sám přiznal, že musí „něco“ udělat, že nikdo jiný si s programováním a podporou neporadí. Zvážil migraci systémů proto, aby si byl jistý, že vše bude klapat i po jeho odchodu z firmy. Každá změna ale u lidí vyvolá znepokojení nebo zmatek. Kdybych Britům z Londýna vzal Big Ben a na jeho místo umístil americkou Sochu Svobody, oba národy by byly rozčílené, protože by se jednalo o něco nového. Obě památky jsou ale turistickou atrakcí a udělal jsem to z nějakého důvodu. Migrace podle mého názoru hodně souvisí s firemním řízením změn, do veškerých novinek musejí být zapojeni lidé napříč celým podnikem. Pokud své zaměstnance nezapojíte do procesu změn, nebudete brát v potaz názory operátorů nebo údržbářů, výsledky migrace nebudou nikdy uspokojivé. U jednoho zákazníka ve Francii jsme instalovali demo verzi PlantPAx do řídicí místnosti a nechali jsme operátory tři měsíce „hrát si s ním“. Kdykoli potřebovali něco zařídit, PlantPAx byl tam a mohli se ujistit o nových vlastnostech toho systému a že změna není nutně pokaždé špatná.

Můžete systém doporučit i malým podnikům, nebo se hodí jen velkým nadnárodním společnostem?

Je to právě naopak. Pokud se podíváme třeba na projekt realizovaný v České republice, jednalo se o opravdu maličký řídicí systém. Zákazníci s menšími rozpočty a menšími zařízeními jsou v mnohém na spolupráci přívětivější než velké společnosti. Je možné u nich pružněji a dynamičtěji provádět změny a zavádět novinky, jejich zařízení jsou kompaktní, je jednodušší v jejich struktuře na PlantPAx přecházet, aniž by utratili velké částky ze svých rozpočtů.

Pokud se obecně podíváme na aktuální automatizační trendy, např. Průmysl 4.0, digitalizace aj., jakou vidíte pro Rockwell Automation příležitost třeba v souvislosti s aktuální situací okolo pandemie?

Už během první nastalé koronavirové situace jsme tušili, že se byznys zásadním způsobem promění. Už nyní vidíme změny např. u zákazníků z potravinářského průmyslu, kteří se rozhodli výrazněji investovat. Jiné podniky, třeba chemičky nebo závody na zpracování ropy či plynu, využívají současnou situaci k digitalizaci. V Nizozemí máme zákazníka, který vyrábí barvy. Před dvěma lety vyráběli deset tisíc dávek bílé barvy, pak stejné množství oranžové barvy. Ale viděli, že zákazníci chtějí vyšší flexibilitu, na kterou jejich výroba nebyla připravená. Ta jim může zajistit zvýšení obratu. Pokud zákazník chce malovat, objedná si veškeré potřebné pomůcky on-line, barvy mu jsou doručeny a sám si vymaluje.

Silnou změnou prochází také návyky operátorů, zejména nejmladší generace. Pokud vejdu já do výrobní haly, pouhým uchem jsem schopen slyšet, že např. čerpadlo nepracuje tak, jak má. Nikdo z mladších už tuto schopnost nemá. Všechny digitální trendy nastupují postupně, málokdo se ráno probudí s myšlenkou: Chci mít vše digitalizované od a až po ž. Často se k digitalizaci zákazníci dostávají na základě změn, oprav, výměn, využijí situaci a zamýšlí se, co v rámci jedné odstávky zmodernizovat, zdokonalit. S PlantPAx je samozřejmě dostupná i verze pro chytré telefony, veškeré informace mají operátoři kdykoli po ruce. Na cestě digitalizace se našim zákazníkům snažíme pomáhat, celým procesem je provázet a nabízet zkušenosti. Potvrzuje se nám, že vynaložené úsilí musí mít rychlou dobu návratnosti, už neplatí, že se nahrazují kompletní systémy. U PlantPAx nahradíte jen potřebnou součást, není třeba měnit kompletní DCS. Důležité je také propojení s ERP systémy, nová verze tedy obsahuje řadu vylepšení. To opět s minimálními výdaji přispívá ke zvýšení flexibility napříč průmyslovými obory.

Zmínil jste potravinářský průmysl, který zažil opravdu nevídané časy na jaře. Během prvního letošního lockdownu lidé nakupovali ve velkém, aby se zásobili, a pak zase naopak vůbec nenakupovali. Pro potravinářské firmy to byl problém, protože na něco takového nebyly připraveny, byly zaskočeny nestabilitou poptávky. Může PlantPAx pomoci v takových případech?

Jednotlivé evropské trhy se mezi sebou dost liší. Vždy závisí na produktu, který jednotlivé továrny vyrábí. Se strategií propojeného podniku pomáháme zákazníkům zjistit, jaký produkt potřebují, kde ho potřebují, jaké jsou dodací lhůty, jak jsou na tom skladové zásoby, zda budou přímo prodávat, nebo vyrábějí pro sklady. U PlantPAx je změna výrobních receptur něco nesmírně jednoduchého. Klíčové je připojit ERP a propojit oba v jeden systém. Nevím, jak je to u vás v České republice, ale v Belgii máme při nakupování zákaznické kartičky. Lidé si myslí, že jsou používány k získání slev. To ale není objektivní, jejich prvotním účelem je zjišťovat, kde a co nakupujete. Na základě spotřeby spotřebitelů lze takto jednoduše měnit dodavatelský řetězec. PlantPAx funguje podobně, propojení ERP se SAP systémy je velmi jednoduché, nepotřebujete odborníka na IT, jste mimořádně flexibilní a na veškeré změny trhu potřeby reagujete pružně a okamžitě.

Když si to shrneme čistě marketingově. Jaké jsou podle vás klíčové výhody nového systému pro zákazníky?

To je hodně jednoduché, budou mít jednoznačně méně práce! Vytvořili jsme pro procesní řízení obrovskou knihovnu, takže spíše než programování na zákazníky čeká uživatelsky přívětivá konfigurace systému. Druhou výhodou je menší infrastruktura. Procesní řízení má méně ovládacích prvků, přepínačů, tím pádem i méně servisu, času na nastavení a samozřejmě nižší náklady. Dalším benefitem je, že s celým systémem přinášíme zákazníkům digitalizaci, využíváme analytická data například u monitoringu strojů, které mnohdy nepotřebují ani osobní kontrolu operátora, pomocí dat vidíme, že některý stroj nepracuje správně. Systém je rovněž mimořádně spolehlivý, eliminuje chyby systémů i operátorů.

Lukáš Smelík

Šéfredaktor časopisu Control Engineering Česko se soustřeďuje zejména na témata spojená s digitalizací, automatizací a robotizací průmyslu. Příspěvky se snaží odhalovat současné trendy a nálady na tuzemském i světovém trhu.