Nedívejte se na nástroje digitalizace pouze jako na krumpáč. Hledejte všechny funkcionality

Nedívejte se na nástroje digitalizace pouze jako na krumpáč. Hledejte všechny funkcionality

Česká firma Trima z Turnova působí od roku 1991 v oblasti navíjení, převíjení, případně formátování vláken či plochých materiálů technických textilií. Své dodávky směřuje do prvovýroby a sama se zabývá vývojem, výrobou i servisními službami po celý životní cyklus. Ve všech fázích tak oceňuje hladký tok digitálních dat v softwarových nástrojích EPLAN, o kterých v rozhovoru hovoří jednatel společnosti, Ladislav Hovorka.

O své nabídce uvádíte, že v projekci to začíná. Jak podstatnou část v životním cyklu výrobku hraje právě projektování?

Když vyvíjíme něco přizpůsobené přímo požadavkům daného zákazníka, nákladově lze říct, že je to až 30 % hodnoty výrobku. Trima nedělá žádná standardizovaná řešení, nemáme katalogová řešení. Zakládáme si na tom, že provádíme zákaznicky orientovaná řešení šitá na míru každému zákazníkovi. V každém projektu je jistá míra vývoje a velmi často je to až těch 30 %. Když to řeknu časově, náš středně velký projekt se rodí jako miminko, tj. 9 měsíců. Z toho se čtyři měsíce vyvíjí, další tři měsíce se nakupuje a vyrábí, poslední dva měsíce se zkouší, balí a expeduje. 

Máte určitě srovnání s dřívější dobou před zkušeností s projektováním s nástroji EPLAN. Jak se proměnil čas věnovaný projekci?

Jde o výraznou proměnu, která je v souladu se střednědobou strategií firmy. Na fázi vývoje je kladen mimořádný důraz, řeší se zkracování doby vývoje. Selským rozumem platí, že chci vytvořit dvakrát tolik zařízení, abych vydělal dvakrát tolik peněz. Potřebuji ale rovněž dvakrát tolik zkrátit čas vývoje. Proto jsme za poslední dobu investovali nemalé prostředky a nemalé úsilí pro automatizaci návrhu – nejen v elektro oddělení, ale i v mechanické konstrukci. Tak jsme schopni efektivně využít již vyzkoušených řešení a paralelně s tím se podílet na výzkumu a vývoji, který děláme odděleně. Za pomoci těchto nástrojů se nám to celkem daří.

Trima screen 5

Zmínil jste, že projekční nástroje používáte nejen pro elektro, ale i pro mechanickou část. Jak se podařilo jejich propojení? Vychází právě z jejich funkcionality?

Ano. My jsme před dvěma lety začali kupovat a implementovat nový podnikový informační systém, který není jen klasický ERP systém s vazbou na účetnictví nebo sklady. Je zároveň i nadstavbou, které říkáme PLM či PDM. Klíčovým atributem při výběru dodavatele bylo, zda umí integrovat EPLAN a Inventor. Hlavním cílem bylo svět konstruktérů a elektro projektantů propojit, protože předtím fungovali samostatně; jakékoli předávání či sdílení informací bylo nesmírně náročné časově i technicky. Míra chybovosti tohoto úkonu byla extrémní. Díky tomu, že jsme našli integrátora, který dokázal integrovat nástroje EPLAN Fluid i Inventor, sdílet dokumentaci a 3D modely, tak se ta práce výrazně zpřesnila a zrychlila.

Máte zkušenosti i s jiným softwarem pro projektování a plánování? Nebo byl EPLAN vybraný na první dobrou? 

EPLAN používáme od roku 2010, kdy jsme vytvořili elektro oddělení. Tak vzniklo projekční oddělení. Do té doby jsme elektro návrhy outsourcovali. Projekční oddělení přišlo s tím, že EPLAN je vhodným nástrojem. Když to ale řeknu poněkud pejorativně, používali tento nástroj jako krumpáč. Nevyužívali zdaleka veškerých funkcionalit, který EPLAN umožňuje.

Jaké výhody tedy přišly, když jste opustili analogii s krumpáčem?
Vyzdvihl bych především používání šablon, které nadále používáme i u externích firem na to, aby pomohly s projektováním. Projekty máme rozsáhlé a nárazové, takže když naše malé projekční oddělení nestíhá nával práce, někdy využíváme služeb externích dodavatelů. Vytvořili jsme použitelné šablony, které nezávisí na tom, kdo je kreslí. To je obrovská výhoda.
Využíváme také knihovny prvků, které umíme stahovat od našich dodavatelů, nejčastěji od Festa či Siemensu. Zároveň používáme i 3D modely, které jsou pak posléze použity pro Inventor i EPLAN. Knihovna použitelných prvků pro oba systémy je tak sjednocená.

Vrátím se ještě ke sdílení změn v projektech a jejich integraci do PLM systému. Když si představíte, že stáhnu model nějakého pneumatického prvku, projektanti jej elektricky zapojí a mechaničtí inženýři použijí do zařízení 3D model, pak bez sdílení informací přes platformu PLM by bylo jednoduché opomenout např. potřebná čidla. Použití jednotné databáze prvků je klíčovou výhodou. Elektro oddělení nestojí samostatně, ale používá prvky, které využívají i kolegové z mechanické části.

Trima screen 7

Dokázal byste na jednom konkrétním projektu popsat fáze, jimiž prochází, a jak EPLAN pomáhá?

Při vývoji produktu se ze všeho nejdříve „pracuje ve Wordu“. Popíše se technická specifikace zařízení, jak má fungovat, nakreslí se stavový automat stroje, popíše se jeho funkcionalita, řízení, jaké bude mít ovládací prvky a jak je postavený koncept softwaru. Pak hned nastává tvorba „electrical listu“, tj. seznamu elektroprvků – motory, měniče, čidla, kabeláže, rozvaděče. V tu chvíli nastává fáze, kdy náš projektant zapíná EPLAN a začíná kreslit schémata. Zároveň mechaničtí konstruktéři dokáží vzít modely a rozmisťovat čidla po 3D modelu. Pořád pracují se stejným modelem, propisování změn probíhá synchronně mezi softwary EPLAN a Inventor. V tuto chvíli může projektant projekt dokreslit až do úrovně kabeláže nebo rozdrátování rozvaděče. V další fázi kontrolujeme, jestli se nám zařízení vejde do haly, jestli má správné parametry atd. Poté používáme část Fluid, kde kreslíme pneumatické prvky. To probíhá v zásadě až v pozdější fázi, kreslíme ve 3D, aby se montérům lépe v prostoru představovalo, jak jednotlivé prvky finálně spojovat.

Bylo v počátcích obtížné osvojit si práci se softwarem a kompletně tak měnit proces za digitální?

Já jsem se na to zrovna dnes ráno ptal jednoho našeho projektanta a ten odpověděl, že složité je to stále. Nástroj je silný, mocný a sofistikovaný. Sám říkal, že je tam řada funkcionalit, které když aktivně nepoužije rok, musí se s nimi pak opětovně učit pracovat. Je to skutečně rozsáhlý systém, nicméně pro běžné používání naprosto intuitivní. Obsahuje ale řadu pokročilých funkcí, které vyžadují kompetentní znalosti a zkušenosti. Co se týče uživatelské přívětivosti a ovládání, lze bez nadsázky říci, že je to krásný nástroj.

Trima screen 9

Pomáhá tady možnost školení od firmy EPLAN?

Toho si velmi považujeme. I přes veškerá kovidová utrpení jsme v posledních dvou letech absolvovali dvě školení. První bylo v roce 2018, druhé v roce 2020. První školení nás naučilo zacházet s nástrojem lépe než s krumpáčem, od té doby lépe využíváme potenciálu při tvorbě šablon. Druhé školení bylo zaměřeno na makra, pneumatické prvky jako knihovní prvky atd. Teď ochutnáváme sladké ovoce práce, platformu máme připravenou a jsme už schopni jen „skládat“. Projekt se o 20 až 30 % zrychlil. Došlo tak k výrazné úspoře času.

Řada firem se potýká s nedostatkem zkušených projektantů, máte s tím větší štěstí? A je třeba právě možnost zaškolení nových lidí externím dodavatelem vítanou formou, jak zvyšovat jejich kvalifikaci?

Pro nás je to kvalifikačním předpokladem a k našemu překvapení jsou lidé s EPLANem obeznámeni, používají jej, je to opravdu masově nasazovaný systém. Výhody oproti jiným systémům jsou zjevné na první pohled. Lidi ho znají, není to problém. Je to užitečné. Situace je daleko horší u mechanických konstruktérů, kteří jsou specialisté na jiné systémy, ne úplně kompatibilní a mají jiný přístup. U elektro projektantů je vesměs práce s EPLANem samozřejmostí.

Doporučil byste software EPLAN jako vhodné řešení i jiným firmám?

Určitě. Spolupráce s EPLANem si hodně považuji, proaktivita a obchodní drajv v pomoci nám, zákazníkům, je velmi vítána. EPLAN nás nikdy „nenechal ve štychu“, máme podporu, řešení požadavků je i díky osobním vztahům na velmi vysoké úrovni.

Myslíte si, že byla potřeba lepších nástrojů pro projektování hnána zatím spíše vámi, nebo již jde také o častější požadavky zákazníků po digitálních návrzích a práci s nimi?

Máte naprostou pravdu. My jsme ti, kteří se snaží ovlivňovat zákazníky, vysvětlovat jim přínos nástrojů. Jsme schopni jim seznam náhradních dílů poskytnout v nativní podobě, EPLAN je snadné nainstalovat i prohlížet. Například mediálně populární téma digitálních dvojčat v tomto oboru teprve otevíráme, oproti automotive segmentu jde o pozvolnější vývoj.

Lukáš Smelík

Šéfredaktor časopisu Control Engineering Česko se soustřeďuje zejména na témata spojená s digitalizací, automatizací a robotizací průmyslu. Příspěvky se snaží odhalovat současné trendy a nálady na tuzemském i světovém trhu.