Nestlé: Moderní technologie jsou klíčem při sběru dat a hledání možností úspor

Nestlé: Moderní technologie jsou klíčem při sběru dat a hledání možností úspor Autor obrázku: Automatizace v potravinářství, www.prumyslovaautomatizace.com

Jaký je vliv moderních technologií na hospodaření a organizaci podniku, uvedl v rozhovoru pro Control Engineering Česko Ing. Milan Lisý, hlavní inženýr společnosti Nestlé pro centrální a jihovýchodní Evropu.

Potravinářská výroba má jasně daná pravidla. Jakákoli modernizace v těchto provozech je náročná na čas i kvalitu dodávaných řešení. Ve společnosti Nestlé ČR pracují na digitalizaci a automatizaci provozů kontinuálně již několik let a jejich automatizační strategie je úspěšně naplňována v náročných podmínkách výroby.

TIP: Detailnější náhled do života moderních technologiích v Nestlé přináší konference Potraviny 2019. Zjistěte více>>>

Z nedávných rozhovorů se zástupci společnosti Nestlé ČR vyplynulo, že u automatizace je pro vás nejdůležitější náhrada těžké manuální práce, digitalizaci zaměřujete hlavně na bezpečnost lidí a monitoring palet či energií. Je tomu stále tak, nebo se již priority změnily a cílíte i na jiné oblasti?

Ano, pokračujeme zde v aktivitách podle naší interní automatizační strategie, a to hlavně v náhradě těžké manuální práce postupnou instalací dalších robotizovaných zařízení na koncích výrobních linek a také na příjmu nejvíce objemových surovin. Výrazně jsme navýšili počet nainstalovaných kolaborativních robotů. Pokročili jsme také v automatickém sběru a vyhodnocování výrobních dat, provozních spotřeb a evidence materiálů a máme i další nové aplikace zaměřené například na kontinuální on-line vyhodnocování kvality výrobků. Pokračujeme s aplikacemi na oboustranné propojení ERP systému s koncovými PLC a HMI tak, aby nešlo pouze o sběr dat, ale i o zpětné automatické nastavení zařízení dle požadavků vyráběného zboží.

Důležitou fází digitalizace společnosti Nestlé Česko byla modernizace obchodních týmů v podobě nasazení mobilních zařízení s operačním systémem Windows 8 a moderním LimiGo SFA řešením. Co bylo důvodem a jaké jsou výsledky tohoto kroku?

Modernizace Sales Field v České republice a na Slovensku patří mezi klíčové a velmi důležité projekty naší společnosti. Důvodem udržování moderního řešení je rychlá, přesná a spolehlivá výměna informací mezi obchodními a podpůrnými týmy, které ihned data analyzují. Modernizace vybavení obchodních týmů přinesla nejnovější trendy z oblasti IT do jejich každodenní práce, a to nejen ve využívání aplikace LimiGo. Nové nástroje mají široké využití, proto o nich hovoříme jako o „business“, nikoli jako o „sales“ řešení. Samozřejmostí je i vysoké zabezpečení – veškeré informace jsou šifrovány.

Jednou z posledních velkých akcí byla modernizace rozřazovacího dopravníku v olomouckém závodě. Kompletní dodávku realizovala společnost SIEMENS, a to i díky tomu, že byla schopna dodržet přísný harmonogram modernizace v době krátké technologické odstávky. Jak dlouho celá akce trvala a jakým způsobem vůbec technologické odstávky plánujete?

U rozřazovacího dopravníku šlo o kompletní upgrade řízení. A ten byl opravdu proveden s velkou profesionalitou a ve velmi krátké době, což je ale nevyhnutelné vzhledem k omezeným možnostem odstavení výrobních linek. Ty mají vysoké využití a více než týdenní odstávka většinou nepřichází v úvahu. Podobně je tomu ale i u ostatních výrobců.

Jaké další projekty digitalizace a automatizace závodů Nestlé v ČR máte v současné době na stole?

Připravujeme využití tabletů pro běžné provozní operace, abychom mohli zaznamenávat veškerá provozní data „paperless” metodou. Zároveň umožní přístup k veškerým podpůrným informacím na našem ERP systému. Poslouží také pro uložení manuálů provádění údržbových činností s postupným rozšířením na další výrobní činnosti.

Velkým tématem je pro vás snížení spotřeby vody, plastů a efektní obalové hospodářství. Jak hodláte dosáhnout plánovaných cílů v těchto segmentech a bude i tady prostor pro moderní technologie?

Moderní technologie jsou opravdu velkým pomocníkem při sběru dat a hledání možností úspor. Podílely se velkou měrou na předchozích vysokých úsporách ať už u energií, nebo u spotřeby vody. Zároveň nám pomáhají při správné regulaci zařízení s největší spotřebou energie, jako jsou vařiče, kompresorové stanice a klimatizační jednotky. Jednoduchá vizualizace dává možnost optimálního nastavení a umožňuje rychlé reakce na okamžité potřeby. Vyžaduje to ale samozřejmě odpovídající kvalifikaci pracovníků obsluhy.

Jak velkou pozornost věnujete kybernetické bezpečnosti? Cloudová řešení a vzdálená správa v podnicích vašeho formátu potřebují čas od času například penetrační testy. Realizujete je? A co audity kybernetické bezpečnosti?

Kybernetická bezpečnost pro nás není ničím novým. Pravdou ale je, že dnes se o ní více mluví a současně již není jen doménou IT odborníku. Postupně se přesouvá i na koncové uživatele, kteří musejí opakovaně prokazovat své znalosti v rámci ISMS auditu.

Cloudové služby využíváme spíše pro nekritické systémy, nicméně jejich bezpečnost nepodceňujeme a po provozovatelích požadujeme několikrát do roka penetrační testy. Sledujeme toho mnohem více než jen simulaci možných útoků na systém, ale tyto informace z bezpečnostních důvodů nezveřejňujeme.

Jaké nástroje prediktivní údržby využíváte nebo hodláte aplikovat?

Prediktivní údržba je u nás podporována již řadu let. Dříve se ale využívala spíše u kritických zařízení s dlouhou dobou případné opravy. Jednalo se převážně o stetoskopické, termografické a vibrační inspekce s využitím mobilních měřicích přístrojů, někdy i s podporou zkušených externích dodavatelů. Nyní se již zaměřujeme na instalace kontinuálního měření a přesun zodpovědností přímo na pracovníky u výrobní linky s cílem nejenom předvídat poruchy, ale i optimalizovat náklady za maximálního využití nejdražších prvků.

Vítězslav Fejfar

Vítězslav Fejfar je editor ve společnosti Trade Media International (vydavatel časopisů Contorl Engineering Česko a Řízení a údržba průmyslového podniku). Zaměřuje se na rozhovory, reportáže a příběhy z průmyslových firem. 

www.trademedia.cz