Očima čtenářů: Aktuální situace české a slovenské údržby

Očima čtenářů: Aktuální situace české a slovenské údržby

Čas od času dáváme na těchto stránkách prostor také čtenářům, zapojujeme je do našich počinů a zjišťujeme, jak moc se liší praxe od suché teorie, kterou bychom v redakci měli znát. Letos v létě jsme pro čtenáře připravili krátký dotazník, který si kladl za cíl zmapovat, jaké byly poslední dva roky v práci českých a slovenských údržbářů, jak moc se jejich činnost proměnila vlivem pandemie či dalších nastalých okolností. Zajímalo nás také, jaká negativa údržbáři zaznamenali, co je momentálně nejvíce trápí nebo zda naopak za těchto nelehkých časů objevili něco, z čeho mohou čerpat energii do další práce. Následující článek přináší sumář výsledků a komentářů.

Omezení a pak ještě další omezení

Klíčovým a s pravidelnou jistotou opakujícím se slovem téměř všech příspěvků našich čtenářů bylo „omezení“. Nyní už jen s pousmáním vzpomínáme na omezení pohybu či volného dýchání (a vysíláme prosby do vesmíru, aby se už taková omezení nevrátila), některé profesní restrikce však v provozech přetrvávají dodnes. Jen třetina respondentů nezažila v provozech údržby škrty v rozpočtu, zrušení či úpravy investic.

1
2

Dalším společným jmenovatelem jsou pak omezení spjatá se samotným výkonem povolání; ve všech pádech čtenáři skloňovali plný či částečný home office, odstávku či snížení objemu výroby, tvorbu pracovních A/B týmů či izolovaných pracovních skupin, střídání směn na běžně jednoprovozové výrobě, zkracování pracovních týdnů či omezující protiepidemická opatření na pracovišti (a samozřejmě též v jídelnách či v odpočinkových prostorách). I přesto 37 % dotázaných fungovalo v době pandemie stejně jako dřív, tedy bez omezení.

4

Dobře už bylo, bude jen hůř?

U negativ, která s sebou nepříliš vzdálená minulost přinesla, ještě chvíli zůstaneme. Když jsme zjišťovali, co naše čtenáře aktuálně nejvíce profesně trápí, odpovědím suverénně vévodil nárůst cen. Již nemá smysl zjišťovat, co přesně zdražuje, můžeme to shrnout lapidárně: Drahé je všechno! Energie, materiály, lidská práce. Co pandemie odstartovala, válečný konflikt na Ukrajině umocnil. Ukázalo se, že aktuální nedostatek náhradních dílů či materiálů byl nejspíš jen přechodně kritický, pozvolna se ozývají hlasy, že všechno zase je nebo brzy bude, ovšem za přemrštěné mnohonásobné ceny. České i slovenské údržbáře trápí rovněž zastavení či přerušení plánovaných investic, někteří cítí nedostatečnou podporu vedení a stále i dopady v podobě úbytku zakázek či omezování výroby.

3

Samostatnou kapitolou údržbářského světa jsou pak personální obtíže, které se v pomyslném žebříčku potíží ocitly za nárůstem cen na druhém místě. O tom, že generační výměna probíhá a mladých zájemců o práci v údržbě je zoufale málo, tak nějak všichni víme. Pokud firmy výměnu generací jakž takž zvládají, stěžují si na nedostatek kvalitních techniků, kvalifikovaných pracovníků nebo na nedostatečnou připravenost čerstvých absolventů škol. Jak říká jeden z respondentů: „Problém je vůbec někoho sehnat.“ A jiný dodává, že „nově nastupující absolventi mají nulové znalosti o automatizaci a většina ani nemá zájem se učit“. K tomu dodejme, že řada přispěvatelů zmiňuje i snižování počtu údržbářských pozic i škrty v rozpočtu. Začíná se znovu šetřit… což jednou může výrobní firmy přijít draho.

Tuto podkapitolu uzavíráme otázkou, v níž jsme zjišťovali výhled do budoucna. Polovina odpovědí predikuje, že tuzemský průmysl čeká nelehký čas; optimisticky na nejbližší budoucnost hledí zhruba každý třetí čtenář. Početné zastoupení mají i hlasy, které nejsou schopny jakkoli posuzovat to, co nás teprve čeká. Spolehnout se dnes můžeme opravdu jen na to, že je všechno nejisté.

7
6

Nadějné vyhlídky

V redakci jsme na sto procent přesvědčeni o tom, že se nehodí jen sýčkovat. Vidět věci černě a negativně a beze špetky naděje je zoufalé. Proto nás velmi potěšilo, že více než polovina dotázaných má i v dnešní době prostor, čas či finance na další vzdělávání v oboru. Někteří přispěvatelé dokonce našli i pozitiva, ať už se jedná o příležitosti k profesnímu růstu, hledání alternativních zdrojů či dodavatelů nebo o důraz na omezení plýtvání energiemi či materiálem. Právě to, že firmy začaly řešit plýtvání a vlastní efektivitu, se v odpovědích často opakovalo. Stejně tak i fakt, že práce je i přes zvýšené ceny stále dostatek a ekonomika je pořád v pohybu.

5

Řada čtenářů si uvědomuje, že digitalizace a investice do moderních technologií jsou nevyhnutelné. Nejedná se o otázku dneška, spíše o včerejší rozhodnutí. Neklidná doba rovněž „pročistila trh, v němž přežijí jen silní“ a jejich síla může spočívat i ve větším využití potenciálu zaměstnanců či v rozvoji on-line technologií a robotizace. S tím souvisí i postřeh o úbytku konkurence i proměně trhu práce jako takového: „Výroba se musí nutně přizpůsobit novým trendům a musí se vyrábět více vlastních produktů. Výrobky s malou přidanou hodnotou spolu se svými výrobci padnou. Trh práce se změní.“

Již jsme narazili na otázku využití nástrojů a možností spjatých s digitalizací průmyslu či údržby. Odpovědi jsou v této kategorii rozděleny téměř na chlup přesně na polovinu. Padesát procent našich čtenářů pracuje v provozech, které jsou digitalizací nedotčeny. Druhé půlky se pak v určité míře či rozsahu digitalizace dotýká. V konkrétních odpovědích respondenti zmiňují nejčastěji condition monitoring, bezpapírovou výrobu, robotizaci, první aplikace chytrých brýlí, plánování a sledování výkonů, skladové hospodářství, vibrodiagnostiku, 3D tisk, propojování systému řízení údržby s diagnostikou či fotodokumentací, zavádění preventivní údržby přes IT systémy, dálkovou vizualizaci stavu provozů včetně centrální diagnostiky, sběr a vizualizaci dat i další trendy spjaté s fenoménem Průmyslu 4.0. Z bližšího sledování odpovědí a příslušností k segmentům výroby vyplývá, že údržbáři z automotivu mají k digitalizaci jednoznačně blíž než ostatní sekce průmyslu. To ale není žádnou novinkou, automobilový průmysl v České a Slovenské republice je dávno jakousi výkladní skříní moderních trendů a může ostatní provozy třeba něčím inspirovat.

O vás a vašimi slovy

Rádi bychom na tomto místě srdečně poděkovali všem, kteří nám vyplněním dotazníků pomohli zjistit vše, co v tomto článku prezentujeme. Něco málo o vás víme! Jen pět z vás (!) spadá do kategorie délky praxe do deseti let. Drtivá většina přispěvatelů jsou zkušení údržbáři s praxí od jedenácti let výše. Všechna čest, to jen potvrzuje slova o generační propasti na údržbářských postech. Mnoho respondentů pracuje pro velké firmy a k nejčastějším přispěvatelům patří odborníci ze světa automobilového průmyslu, strojírenství, elektrotechniky, energetiky, chemického či farmaceutického průmyslu, papírenství či zpracovatelského odvětví.

9

Naši čtenáři měli v jedné z posledních otázek možnost krátce zhodnotit uplynulé dva roky. V mnoha odpovědích převládají někdy i poměrně emotivní projevy, které se snad ani nehodí publikovat; nezřídka jsme mohli číst slova jako katastrofa, bída, chaos, zmatek a nejistota či depresivní skepse. Nemálo se opakují slova o chybějících lidských zdrojích: „Zvětšil se nedostatek dobrých zaměstnanců a ti nově příchozí často na práci nestačí.“ „Nedostatečné nahrazení odchozích zaměstnanců zvýšilo nároky na stávající pracovníky.“

Jsou mezi vámi ale i tací, kteří vidí sklenice spíše napůl plné než napůl prázdné: „Odlehčení, které nám umožnilo dívat se na věci jinak, lépe pro zákazníky… a tak, aby to i nás bavilo.“ Dle slov jiného čtenáře se na údržbě zvýšila operativnost a rychlost reakcí na neustálé změny. Jiní jako pozitivum vnímají rozšíření spektra zákazníků či nastartování změn do budoucnosti: „Jednalo se o období, kdy se odkryla spousta procesních nedostatků – nejen na oddělení údržby, ale v celé společnosti.“

Ať už byly uplynulé roky „cílené utlumení průmyslu“, „vystřízlivění z velkého flámu“ či spíše „výzva ke změně myšlení“, přejme českým i slovenským podnikům a údržbám jen to nejlepší. Každá turbulence nemusí dopadnout špatně, chce to jen nebát se postavit novým výzvám, držet krok s trendy a využít příležitostí, které se dají najít za každé situace. Jak říká jeden ze čtenářů: „Máme za sebou těžké a náročné časy, ale stále může být podstatně hůř.“ Rádi dodáváme, že může být a určitě bude zase lépe.

Řízení a údržba průmyslového podniku

Časopis Řízení a údržba průmyslového podniku již přes 10 let patří mezi neodmyslitelný zdroj informací v oblasti průmyslové údržby a diagnostiky. Část obsahu je z pera licenčních autorů Plant Engineering z USA.

www.udrzbapodniku.cz