Po absolvování certifikace konečně používáme EPLAN do míry, kterou jsme předtím neviděli

Po absolvování certifikace konečně používáme EPLAN do míry, kterou jsme předtím neviděli

Společnost Röttig Elektro sídlící poměrně netradičně v historických budovách Muzea v přírodě Zubrnice se zabývá veškerou elektroinstalací – strojů i stavebních instalací. Jejich dodávky míří především do strojního a automobilového průmyslu. Právě zde naráží na potřebu dobrého osvojení nástrojů společnosti EPLAN, které získali v rámci rozsáhlého školení EPLAN Certified Engineer (ECE). majitel společnosti a samotný certifikovaný specialista elektrokonstrukce Jan Žák.

Jakou roli při práci hrají v Röttig Elektro nástroje společnosti EPLAN?

Zbyněk Pejša: EPLAN pro nás hraje celkem významnou roli. V automobilovém průmyslu je EPLAN implementován, takže většina firem požaduje, abychom dodávali dokumentaci v softwaru EPLAN. Tedy prvotní motivací pro nás je zejména fakt, že u našich zákazníků je již opravdu nutností. 

Které nástroje konkrétně využíváte?

Jan Žák: Používáme EPLAN Electric P8, k němu používáme několik modulů jako například modul PLC. Tím, že děláme širokou škálu rozváděčů, tak nám někteří zákazníci dodávají svoje plány, takže vyrábíme i podle podkladů dodaných od zákazníků. U velkých rozváděčů se stále občas setkáváme i s tím, že k nim nejsou dostupná data, která pak následně musíme připravit. 

V čem spatřujete jejich největší výhody pro vás a pro vaše zákazníky?

Jan Žák: Používáme více programů, vedle softwaru EPLAN využíváme také AutoCAD. EPLAN nabízí konkrétní artikly, prvky, konkrétní přístroje – na pár kliknutí jsem schopen vygenerovat si kompletní kusovník. To je obrovská výhoda. Vyjede 150 komponent, seznam materiálu rovnou pošlu do skladu, vyžádám si cenovou nabídku. Nic nemusím vypisovat ručně, neudělám tedy chybu. Jde o velké zefektivnění a zrychlení práce. Samozřejmě záleží na velikosti projektu, pokud jde o projekt s deseti prvky, nebude problém vypsat je ručně. Ale pokud je jich 300, může jít i o dva dny práce. 

Röttig je také držitelem EPLAN Certified Engineer, můžete popsat výhody tohoto statusu?

Zbyněk Pejša: Co se týče certifikace je pro nás velmi důležité, že jsme prošli celým procesem školení, řadu věcí jsme se naučili používat efektivněji než dříve. Školení jako takové bylo pro nás možná důležitější než nakonec samotná certifikace. Určitě se dá říct, že po absolvování celého certifikačního školení konečně používáme EPLAN do míry, kterou jsme předtím neviděli.

Kdy jste se pro něj rozhodli a proč? Certifikace patří k nejvyšším stupňům školení od firmy EPLAN a není úplně časté, že jím firmy procházejí.

Jan Žák: Největší motivací bylo naučit se v softwaru EPLAN co nejlépe pracovat; tak, abych byl co nejvíc efektivní, když mám elektrokonstrukci na starosti sám. To je hodně důležitá věc, je to zkrátka základ.

Zbyněk Pejša: Právě školení nám přineslo zefektivnění celé řady věcí tak, aby se data dostala na rozvaděčovou dílnu včas, bezchybně a s kompletní dokumentací. 

Dovolte i tuto otázku, dovedli byste zpětně říct, zda by se investice do školení vrátila i bez příspěvku ÚP?

Zbyněk Pejša: Nebudu lhát. Bez dotačního příspěvku bychom do toho asi nešli. Na druhou stranu hlavní motivací bylo umožnit větší odbornost panu Žákovi, nějakým způsobem ho firemně rozvíjet. U nás není člověk jako kus, jsme tady víc individuální, dbáme na osobní rozvoj našich zaměstnanců. Udělali jsme i analýzu výroby rozváděčů, protože jsme přemýšleli o tom, zda by se nám hodil modul na 3D návrh rozváděčů. Je vidět, že i jako firma zkoumáme nové možnosti rozvoje a přemýšlíme nad tím, co by nám přinesly. Ve chvíli, kdy to dává logiku, uvažujeme a používáme nové věci. Takže jsme rádi, že i toto jsme mohli vyzkoušet.

Berete zvyšování kompetencí svých zaměstnanců a modernizaci, digitalizaci nástrojů jako konkurenční výhodu, nebo spíše jako tlak trhu?

Zbyněk Pejša: Je to tlak trhu. Musíme reagovat na tlak zvenčí a jít neustále kupředu. Umožnit zaměstnancům vzdělání je skvělé pro ně i pro firmu. Každý má svoje schopnosti, snažíme se je podporovat.

Jak samotné školení probíhalo a co předcházelo samotné certifikaci?

Jan Žák: Jednalo se o tři bloky školení, bylo toho hodně. Ještě před jeho začátkem jsem se účastnil školení Basic, na něž navázalo pokročilejší školení. To se odehrálo někdy v roce 2013, tedy poměrně dávno. Pro certifikaci jsem začínal školením Refresh a pak navazovaly další odborné moduly.

Zbyněk Pejša: Pan Žák totiž už prošel novější formou certifikace, kdy si ze tří větví odborných modulů mohl vybrat svou specializaci a rozhodl se pro automatizaci. Vždy je jen na uživateli, jakou část vzdělávání si chce vybrat.

Jan Žák: Školení Refresh trvalo pět dní, následovala série školení v délce dva nebo tři dny, vše se odehrávalo s odstupem času, myslím, že se jednalo o měsíc. Na další školení bylo možné připravit otázky, hodiny nebyly úzce zaměřeny pouze na jedno téma. Školicí den se ukončil až po zodpovězení všech dotazů účastníků. Vše jsme absolvovali on-line, protože byla pandemie, ve školicím centru to nebylo reálné. Výhodou bylo, že jsme pro své vlastní účely dostali natočené video z některých školení, takže se můžeme opakovaně vracet k tématům, která aktuálně řešíme.

Jaká je podpora ze strany firmy EPLAN pro jeho získání? Dokázali vás procesem provést?

Jan Žák: Přístup odborníků z firmy EPLAN byl hodně dobrý. Když jsme na příklad řešili něco přímo z praxe, školitel byl schopen vytáhnout z rukávu řešení a okamžitě se problémem zabývat. Je vidět, že mají bohaté zkušenosti. Školení bylo vždycky dopředu připravené a školitelé nám předali to, co měli. To množství bylo obrovské. Když zbyl nějaký čas, nikdy neodbyli naše dotazy. Takže jsme mohli řešit naše aktuální témata, což bylo přínosné a navázané na naši praxi.

Jaké dovednosti si musíte osvojit?

Jan Žák: To, co člověk používá denně, nebyl vůbec problém. Složitější asi bylo popsat na papír jednotlivá řešení, jednodušší by bylo provést celý úkon v programu. Úkoly jsme měli přeložené do češtiny, místy sice trochu strojově, ale pokud bylo třeba, pomohl nám s tím školitel. Prošli jsme i přípravou na zkoušku, u zkoušky byl školitel celou dobu přítomen. 

Přináší vám certifikace výhody u zákazníků? Jak v případě získávání zakázky, tak případně i průběhu?

Zbyněk Pejša: V tento moment jde spíše než o certifikát samotný o získané vědomosti ze školení. Samozřejmě, pokud půjdeme do nějakého nového tendru s neznámým subjektem, rozhodně se o certifikaci zmíníme. Může to určitě přinést nějaké plusové body, aktuálně jde ale spíš o vědomosti. Naši zákazníci vědí, že tady někoho takového máme, a chtějí s ním spolupracovat. 

Dovedli byste popsat situaci před a po získání certifikace? Dá se nějak vyčíslit např. časem současná práce?

Jan Žák: Myslím si, že se nám zrychlila práce jako taková. Začali jsme víc používat makra, jsme ve fázi, kdy chceme přejít na novější verzi, ale protože práce a projektů je pořád hodně, nedá se přejít lusknutím prstů najednou. Ideální by bylo mít po školení měsíc dovolenou a celý EPLAN si postavit znova. To ale bohužel takto nejde. Je dobré, že si člověk uvědomí, že jde některé věci dělat jinak. Otevře hlavu a podívá se z jiného pohledu. Někdy je dobré zbourat to, co jsme používali dosud. Chystáme se přejít na novou platformu a celý překopat.

Zbyněk Pejša: Předtím jsme projekt maker nepoužívali, spíše jsme je kopírovali z původních starších projektů. Ideální by bylo navázat na školení několika dny, kdyby se připravila všechna makra, která používáme v rámci vzorového projektu, aby se projektování plynule rozjelo. 

Doporučili byste tyto nástroje i dalším? Včetně certifikace?

Zbyněk Pejša: Určitě. Jde hlavně o to, zda se člověk chce zlepšit a zrychlit práci.

Lukáš Smelík

Šéfredaktor časopisu Control Engineering Česko se soustřeďuje zejména na témata spojená s digitalizací, automatizací a robotizací průmyslu. Příspěvky se snaží odhalovat současné trendy a nálady na tuzemském i světovém trhu.