Pohled lídra: Hlavní trend? Jednoznačně internet, komentuje vývoj strojírenství Siemens

Pohled lídra: Hlavní trend? Jednoznačně internet, komentuje vývoj strojírenství Siemens

Jak vidí aktuální stav i nejbližší budoucnost tuzemského strojírenství zástupce jednoho ze světových průmyslových gigantů? Na to jsme se zeptali pana Wolfganga Weisslera ze společnosti Siemens ČR, kde je ředitelem průmyslových divizí Digital Factory & Process Industries and Drives.

Které trendy jsou podle vás určující pro nejbližší budoucnost a rozvoj strojírenského odvětví?

Jednoznačně je to internet. Německá iniciativa Industrie 4.0 a její česká obdoba, Národní iniciativa Průmysl 4.0, vznikly s cílem koordinovat celonárodní postup při řešení vůbec největší výzvy, jaké průmyslový sektor v současnosti čelí, tedy vlivu internetu na spotřebitele a následně na průmysl.

Jak přesně se vliv internetu projevuje a jak se bude projevovat?

My spotřebitelé využíváme internet stále více k nakupování, na což pochopitelně zareagovaly i tradiční obchody. V průmyslovém odvětví vidíme stejný trend. Zákazníci jsou stále náročnější, a dodavatelé musejí být proto pružnější, rychlejší a efektivnější, aby si udrželi náskok před konkurencí. To vše, samozřejmě, při zachování stejné úrovně kvality. A, světe div se, právě a znovu internet přináší dodavatelům nové možnosti. Připojení výrobních zařízení k internetu, komunikace výrobních zařízení mezi sebou po celém světě (internet věcí), využívání datových úložišť a analytických služeb v cloudu, zvyšující se výpočetní výkon a softwarové funkce pro simulaci (CAD, CAM), to vše umožní výrobcům zajistit téměř individualizovanou hromadnou výrobu. Přitom si však dokážou zachovat flexibilitu, kterou poskytuje individuální výroba, a rychlost a náklady z té sériové.

Můžete se na to dívat jako na uzavřený kruh, internet umožní zákazníkům být náročnějšími a dodavatelé jej využijí tak, aby jejich požadavky splnili.

Kde jsou podle vás skryty možné hrozby takto nastaveného vývoje?

Internet bezpochyby ovládne i průmyslový sektor, stejně tak jako už dobyl ten spotřebitelský. Očekávání jsou proto vysoká. Samozřejmě můžeme ukázat prstem na ostatní. Můžeme říkat, že vláda musí zajistit vysokorychlostní internet ve všech koutech České republiky, zlepšit vzdělávací programy, aby se stal průmysl opět atraktivní pro mladé lidi, nebo že musí chránit průmyslová odvětví před útoky hackerů, kteří se snaží ukrást duševní vlastnictví. To vše může být pravda. Osobně si ale myslím, že největší hrozbu představuje průmysl sám pro sebe, pokud se nepřipraví na vlnu digitalizace a neotevře se natolik, aby využil výhody, které digitalizace nabízí. Je důležité, aby byl otevřený novým trendům.

Jak zatím proces otevírání se digitalizaci v našich podmínkách probíhá?

Průmysl 4.0 již poskytuje rámec, české vysoké školy zase spolupracují s evropskými univerzitami a sdílejí průmyslové inovace. Zkušební laboratoře Průmyslu 4.0 nabídnou bezpečné prostředí, v němž si české firmy vyzkoušejí nové obchodní modely a technologie. Zároveň dodavatelé průmyslových zařízení, mezi něž Siemens patří, budou podporovat implementaci změn.

Takže když se zaměříme čistě na vaši společnost, potvrdíte, že digitalizace je nejaktuálnější téma?

Jednou z našich největších priorit je právě digitalizace, neboť v ní vidíme do budoucna největší potenciál k růstu. I proto jsme do ní značně investovali a jsme přesvědčeni, že naše digitální portfolio je vůbec nejkomplexnější v průmyslovém sektoru. Navíc jej budeme dále rozšiřovat o nové prvky. Nicméně, záleží na našich českých zákaznících. Pokud se daří dobře jim, daří se i nám. Proto je pro nás tím nejdůležitějším tématem, aby naši zákazníci využili digitalizaci a zůstali na vrcholu inovační vlny, aby byl zajištěn dostatek obchodních příležitostí pro český průmysl i v příštích letech. Našim cílem je zprostředkovat zákazníkům kontakt s digitalizací, podpořit je ve využití všech dostupných technologií a vést je při jejich prvních krocích na cestě k Průmyslu 4.0.

Má vůbec tuzemský průmyslový sektor možnost jiné volby?

Pokud nedokáže český průmysl uchopit tuto příležitost, bude to někdo jiný. A my ve společnosti Siemens se snažíme, aby český průmysl zůstal na té vítězné straně. Podpořili jsme proto ČVUT při budování testovací laboratoře pro technologie Průmyslu 4.0, jdeme příkladem v implementaci digitálních řešení v našich vlastních továrnách v České republice a dokonce jsme již dokončili několik zákaznických projektů, které využívají digitalizaci a koncept Průmyslu 4.0.

Přes to všechno bychom neměli zapomínat na jedno z nejpalčivějších témat souvisejících s digitalizací, a tím je bezpečnost dat. To považujeme za jednu z hlavních priorit, protože chceme naše zákazníky nejen připravit na cestu digitalizace, ale chceme se také ujistit, že to bude cesta bezpečná. Pomáháme jim tedy chránit své duševní vlastnictví bezpečnostními produkty, poradenstvím a monitorováním zabezpečení.

Nakolik se vám ve vaší společnosti daří držet nastavené tempo inovací a aplikací nejnovějších poznatků z vědy a výzkumu?

Když jste lídrem v oblasti průmyslové automatizace, budete inovace nejen iniciovat, ale také je využijete k udržení vaší vedoucí pozice. Dám vám příklad. V posledním desetiletí Siemens investoval do špičkových softwarových technologií, které integruje v tzv. „Digital Enterprise Software Suite“, ten propojuje komunikační technologie s hardwarem a vytváří tak bezkonkurenční portfolio pro téměř jakékoli využití v diskrétním a zpracovatelském průmyslu. Naše inovační tempo si držíme i v současnosti ať už v rámci nové globální inovační jednotky zaměřené na start-upy „next47“, spolupráce s univerzitami a výzkumnými laboratořemi po celém světě, a v neposlední řadě i díky podpoře mladých vědců v České republice prostřednictvím prestižní vědecké soutěže Cena Wernera von Siemense.

Můžete uvést příklad pokročilého řešení, které sami využíváte ve vlastní výrobě?

Jelikož nejsme jen dodavatelem průmyslových řešení, ale jsme zároveň i výrobcem, využíváme v našich provozech naše vlastní pokročilá řešení a zkoušíme nové technologie dříve, než je nabídneme zákazníkům. Ukázkovým příkladem je náš digitální závod v německém Amberku, který se během let rozvinul do nejpokročilejšího příkladu všech různých aspektů konceptu Průmyslu 4.0 současnosti. A mohu vám zaručit, že jsme nechtěli mít pouze pěknou továrnu, kterou bychom pak ukazovali zákazníkům. Udělali jsme to s cílem zlepšit naši produktivitu, zlepšit kvalitu našich výrobků a pružněji reagovat na požadavky zákazníků. 

Takže o směřování vaší strategie v naprostém souladu s konceptem Průmysl 4.0 není pochyb?

Jak už jsem řekl, digitalizace je jedním ze tří strategických pilířů společnosti Siemens. Věříme, že je klíčem pro zajištění budoucí konkurenceschopnosti naší společnosti. Z tohoto důvodu nemusí být Průmysl 4.0 začleněn do naší strategie, je totiž již v jejím základu. Naše portfolio nazýváme „Digital Enterprise“, a to z dobrého důvodu. Nabízí „end- to-end“ řešení pro celou oblast průmyslu, jak v diskrétním, tak ve zpracovatelském průmyslu, po celou dobu životního cyklu výrobku, od návrhu až po servis. Průmysl 4.0 můžete v praxi najít i v téměř všech našich továrnách a nemusíte jít ani příliš daleko. V Mohelnici již dle zásad Průmyslu 4.0 vyrábíme elektromotory, které se používají na celém světě.

Továrna

Původní Továrna periodicky mapovala vždy monotématicky různé segmenty tuzemského i světového průmyslu.

www.itovarna.cz