Při nasazování podnikových 5G sítí budou hrát důležitou roli profesionální konzultanti

Při nasazování podnikových 5G sítí budou hrát důležitou roli profesionální konzultanti

Mezi návštěvníky letošní konference Digitální výroba 2020 byl rovněž Neil Yang ze společnosti Huawei. Využili jsme tedy příležitost a využili jeho přítomnosti ke krátkému rozhovoru o aktuální situaci a vývoji průmyslových 5G sítí nejen v České republice.

Pracujete jako softwarový inženýr ve společnosti Huawei, specializující se na 5G podnikové sítě. Jaký je cíl vaší mise v České republice?

Naším posláním je posílit českou digitální ekonomiku a přinášet stálé hodnoty do života lidí pomocí špičkových řešení 5G a udržovat růst místního trhu prostřednictvím konkurenčních technologických inovací.

Jaký je současný stav rozvoje průmyslových 5G sítí na světě?

Pokud mluvíme o 5G, musíme rozlišit jejich různá vydání. Na začátku roku 2020 jsou na trhu k dispozici zařízení 5G založená na vydání 15 a 16, která podporují pouze funkci velké šířky pásma. A nyní další hlavní dvě funkce, jako je ultra nízká latence a masivní typ strojové komunikace, budou k dispozici hlavně s vydáním 17. Takže je zřejmé, že nasazení 5G ve veřejné síti jde rychle. Nasazení průmyslových sítí 5G se nyní zaměřuje hlavně na pilotní technologie, ale masivní nasazení bude ještě nějakou dobu trvat. Dalším faktorem je, že koncová zařízení, jakými jsou stroje nebo roboty, potřebují integrovat tuto technologii. Na trhu ale nyní není mnoho průmyslových zařízení, která podporují 5G. Očekává se tedy, že do roku 2025 bude penetrace velmi vysoká.

A co Česká republika? Jsou místní výrobci a průmyslové společnosti připraveni na výrobu s pomocí 5G sítí?

V roce 2020 byla 5G zavedena hlavně pro střední pásmo, což nabízí poněkud omezené možnosti pro průmyslová odvětví. Aby bylo možné posílit různá průmyslová odvětví službami 5G, musí existovat silná nabídka, jako je vynikající SLA nebo MPN, což však není snadné realizovat, pokud nebude úspěšně dokončena aukce spektra 5G. Rané zakázky s některými vertikálními oblastmi ukazují, že se vážně zajímají o 5G, směřující k pilotům a POC v letech 2020/2021, ale skutečné případy, specifické pro český trh, je teprve třeba vyvinout.

Zkušenosti ukazují, že technicky lze 5G síť spustit velmi rychle. Jak celý proces funguje a co přesně čeká na výrobní společnost, která se rozhodne přesunout svou digitální produkci na 5G?

Všechny komponenty pro nastavení sítě 5G nejsou hlavní výzvou, protože všechny síťově relevantní komponenty jsou již na trhu k dispozici. Instalace a poskytnutí fungující 5G sítě (průmyslová síť) tedy z časového hlediska trvá jen 2–3 měsíce. Ale jak již bylo zmíněno výše, jednou z výzev na podnikové úrovni je identifikace výhodných případů použití, která vyžaduje 5G síť. Na druhou stranu všechny stroje a zařízení na trhu zatím nepodporují 5G. Ve skutečnosti to tedy není jen otázka uživatelů sítí 5G, ale také prodejců strojů a zařízení, když plánují integraci a podporu 5G z pohledu koncového zařízení.

Jak důležitou roli hrají profesionální konzultanti v procesu přechodu na 5G síť? Obejdou se výrobní společnosti bez nich nebo musí počítat s jejich pomocí?

Kromě telekomunikačních operátorů, kteří se s 5G velmi dobře seznámili, protože toto je jejich hlavní obor podnikání, budou při nasazování 5G podnikových sítí hrát důležitou roli také profesionální konzultanti. Podniky s největší pravděpodobností nenastaví své vlastní operační týmy pro 5G, protože to nejen zvýší složitost provozu podnikové sítě, ale také to není jejich hlavní činnost. Hlavní hřiště pro konzultanty bude i nadále ve fázi plánování, které bude doprovázet podniky při vývoji plánu pro konkrétní řešení 5G, která se dostávají do podnikových procesů.

Otázka kybernetické bezpečnosti je velmi důležitá. Soubor nástrojů EU 5G definuje, jaká opatření by měla být přijata na místních telekomunikačních trzích ke snížení kybernetických hrozeb pro sítě 5G. Splňují technologie Huawei jeho doporučení? Ptám se, protože Česká republika nedala společnosti Huawei bezpečnostní prověrku pro projekty strategického významu. Jak velká je to pro vás překážka?

Společnost Huawei vítá objektivní a faktografický přístup k zabezpečení 5G, který není zaměřen na žádné konkrétní dodavatele. Pokud jsou doporučení prováděna členskými státy transparentními a objektivními metodami, je Huawei plně přesvědčen, že všechna tato doporučení splní. Huawei během posledních 30 let sloužil více než 3 miliardám lidí ve více než 170 zemích, aniž by došlo k významnému incidentu v oblasti kybernetické bezpečnosti. Společnost Huawei založila v Evropě tři centra pro transparentnost v oblasti kybernetické bezpečnosti, aby ukázala svůj závazek vůči evropské vládě a zákazníkům.

V České republice jsme se rozhodli vzít zpět naši žádost o bezpečnostní prověrku pro projekty strategického významu, protože tak vysoká bezpečnostní prověrka není vyžadována pro žádnou z našich současných i budoucích obchodních aktivit v sítích 5G. Od této chvíle to pro nás nevytváří žádné překážky pro naše obchodní aktivity v České republice.

Vítězslav Fejfar

Vítězslav Fejfar je editor ve společnosti Trade Media International (vydavatel časopisů Contorl Engineering Česko a Řízení a údržba průmyslového podniku). Zaměřuje se na rozhovory, reportáže a příběhy z průmyslových firem. 

www.trademedia.cz