Připravte svou výrobu na budoucnost s využitím MES systému

Připravte svou výrobu na budoucnost s využitím MES systému

Společnost MERZ připravila ve spolupráci s vydavatelstvím Trade Media International velmi zajímavý webinář, který měl za úkol jediné - nahlédnout pod pokličku realizace podnikového MES systému v praxi. Program, který během 90 minut poskytl náhled do kuchyně konkrétních výrobních závodů svůj účel nejspíše splnil, o čemž svědčila nejen jeho sledovanost, ale i celá řada otázek, na které sledující během vysílání hledali s prezentujícími uspokojivé odpovědi.

Nejistota řady výrobních podniků, plynoucí ze současné situace, vede stále větší množství manažerů k hledání řešení, která pomohou výrobu lépe, a hlavně odkudkoli bezproblémově monitorovat. Webinář názorně ukázal, že MES není jen systém, ale je to silný monitorovací nástroj, díky kterému pozvednete firemní kulturu, motivujete lidi a sobě usnadníte řídicí práci tím, že budete online informováni o výsledcích, souvislostech a abnormalitách vaší výroby.

„Bez včasných a správných informací nemůžete dělat správná rozhodnutí. Mít správná data je základ, ale není to vše. Důležité je mít správná data ve správný okamžik,“ vysvětlil na začátku svého vystoupení František Řádek, ředitel závodu Simoldes Plasticos Czech, který během svého působení v předchozím závodě Gumotex Automotive MES systém úspěšně zavedl a nyní jej zde dále rozšiřují. „Když MES implementujete, je důležité neuspěchat fázi přípravy a rozmyslet si, kam vlastně směřujete. Když na něco zapomenete a věcí, které řešíte za pochodu je moc, vrátí se vám to nejen v delší implementaci, ale i vícenákladech,“ radí všem, kteří se zavedením MES systému váhají Řádek, který se na bývalém pracovišti nespokojil s přepisováním získaných dat ručně do excelových reportů, které vedení podniku v dobrém případě mohlo analyzovat až po třech dnech. „Po implementaci máte všechna data on-line a okamžitě. Při jejich dřívějším přepisu vznikaly chyby. Nyní je chybovost snížena o 90 %. Čas reakce na prostoje a kvalitářské abnormality jsme rovněž enormně snížili. Téměř nic se netiskne, vše se řeší on-line a hned. Existuje tak mnohem lepší informovanost, než když všechny reporty visely na jednom místě někde na nástěnce,“ vyjmenoval některé z přínosů MES systému Řádek.

Praktická ukázka fungování MES systému

Pro lepší pochopení, jak celý systém funguje v praxi, vstoupil do vysílání následně zástupce společnosti MERZ Lukáš Slovák přímo z výrobního závodu Partner in Pet Food, který se zabývá výrobou krmiv. S jeho výrobním ředitelem Zdeňkem Zahájským demonstrovali funkčnost jejich MES systému v ostrém provozu za pomoci kamery a ukázek dat z terminálu, kterým je osazena jedna z balících linek závodu. „Přišel jsem do firmy z plastikářského průmyslu, kde pro mě byli MES a on-line sběr dat naprosto normální. Tady jsem ale neměl žádná relevantní data, které jsem potřeboval k rozhodování. Proto jsem přesvědčil vedení a společně s MERZ jsme stavěli systém dle požadavků, které jsem měl. Dnes MES systém nepoužíváme jen k analýze, ale i k plánování nebo tracebilitě výrobků,“ vysvětlil Zahájský, který rovněž v rozvoji MES systému ve firmě pokračuje.

Řeč přišla nejen na praktické problémy, které fungování MES provází, ale i na problematiku lidských zdrojů nebo ceny a způsobů, díky kterým je možné MES systém ve vaší firmě aplikovat zkušebně. Celý webinář byl nepochybně přínosem všem, kteří se ještě nerozhodli. Pokud jste jeho vysílání promeškali a patříte mezi ty, kteří chtějí svou výrobu posunout někam dále, a hlavně zajistit její bezproblémový chod, nezoufejte. Záznam z webináře získáte po registraci na adrese https://www.konference-tmi.cz/budoucnost-vyroby-popis.html.

Vítězslav Fejfar

Vítězslav Fejfar je editor ve společnosti Trade Media International (vydavatel časopisů Contorl Engineering Česko a Řízení a údržba průmyslového podniku). Zaměřuje se na rozhovory, reportáže a příběhy z průmyslových firem. 

www.trademedia.cz