Propojování technologií je nevyhnutelné, nemohou se vyvíjet zcela nezávisle

Propojování technologií je nevyhnutelné, nemohou se vyvíjet zcela nezávisle

Přinášíme vám rozhovor s Dirkem Finstelem, mimořádným viceprezidentem pro Embedded IoT Europe ve společnosti Advantech.

Associate Vice President pro Embedded IoT Europe ve společnosti Advantech jste od začátku roku 2019. Čeho chcete ve firmě Advantech dosáhnout? Jaké jsou vaše cíle?

Mým cílem je v příštích pěti letech prodej v Evropě zdvojnásobit. Toho lze dosáhnout pouze spoluprací s novými partnery a rozšířením našeho týmu. Na trhu, kde je vysoká poptávka po kvalifikovaných pracovnících, je ovšem obtížné v podnikání uspět – a covid na tom nic nezměnil. Tuto okolnost mohou vykompenzovat opatření ke zvýšení efektivity práce, které jsou proto v současné době na denním pořádku.

Pokud jde o prodej, velikost a sortiment, jsme celosvětovou jedničkou. Dosud jsme ale nedosáhli nejvyšší pozice v Evropě a ještě nejsme vnímáni jako významný hráč na všech vertikálních trzích, na nichž působíme. To bych chtěl změnit. Naším cílem je být absolutní jedničkou v Evropě na trhu vestavných systémů, ale také chceme expandovat do dalších hodnotových řetězců, abychom mohli našim zákazníkům nabídnout přidanou hodnotu. To znamená, že se též chceme stát největším hráčem na trhu vestavných komponent pro IoT. Naši zákazníci budou s naší pomocí schopni převést své podnikání do digitální budoucnosti, což jim usnadní software a hardware, který jim dodáváme. Ukazuje se však, že to bude velká výzva, protože hodně našich zákazníků se jen pomalu připravuje na úplnou implementaci digitalizace ve svých společnostech a na zavedení odpovídajících digitalizovaných procesů.

Čím se Advantech liší od svých konkurentů? V čem je vaše firma s ohledem na IoT/IIoT lepší nebo jiná než konkurenti?

Skupina Embedded-IoT Group společnosti Advantech nabízí nejširší škálu vestavných produktů, řešení a vývojářských služeb. Naše integrovaná řešení IoT zahrnují vše od senzorů (nodů) přes zařízení pro edge computing a komunikační brány až po cloudové platformy WISE-PaaS nebo Microsoft Azure IoT. Společnost Advantech s více než 25 lety místní působnosti a nyní více než 550 zaměstnanci v evropských zemích poskytuje mimo jiné místní prodejní a projektové poradenství, služby v oblasti konstrukce a vývoje a také technickou předprodejní a poprodejní podporu. Našim zákazníkům poskytujeme služby v místě, v jejich jazyce a časovém pásmu. Jsme silnější a máme lepší pozici než kterýkoli z našich konkurentů a velká část našeho middlewaru pro IoT je nyní vyvíjena a podporována našimi německými vývojovými centry.

Kromě toho jsme se jako bývalý klasický výrobce hardwaru zaměřili na pochopení složitosti řešení, zejména ve vztahu k softwaru a cloudovým technologiím, a na jejich implementaci, abychom mohli zákazníkům nabídnout přidanou hodnotu.

Proto Advantech již mnoho let investuje do své vlastní otevřené IoT platformy a své zkušeností následně vnáší do zákaznických projektů. Kromě toho dodává platformy připravené k okamžitému využití, a tím pomáhá zákazníkům rychleji uvést jejich výrobky na trh. A pochopitelně může svým zákazníkům nabídnout stavební bloky složené z hardwaru a softwaru, které pomáhají vytvářet kombinovaná řešení IoT-AI (AIoT). Patří sem hotové platformy, jako jsou komunikační brány, vestavná box PC (nebo zařízení pro edge computing) a moduly VPU z produktové řady Vega, které ve spojení s příslušnými softwarovými moduly zajišťují vzdálenou správu zařízení. Tak je možné realizovat funkce, jako jsou aktualizace, upgrade, dálkové ovládání a řízení ukládání a přenosu dat, zabezpečení a ochrana zařízení, stejně jako připojení ke cloudu (Azure, AWS atd.). K tomu jsme v Mnichově zřídili vlastní serverovou infrastrukturu, v níž implementujeme evropská nařízení v oblasti kybernetické bezpečnosti. V Mnichově máme také specializované oddělení, které se zabývá výhradně kybernetickou bezpečností a ve spolupráci s našimi zákazníky neustále vytváří nová řešení.

Jak reálné je propojení IoT a AI do AIoT?

Tyto dvě technologie mohou být používány samostatně. Ovšem jejich budoucí propojení je více než jen možné – je nevyhnutelné, protože se nemohou vyvíjet zcela nezávisle. Internet věcí, IoT, je schopen shromažďovat velké objemy dat a harmonizovaným způsobem je spojovat k analýze. To je základem pro procesy umělé inteligence, AI. AI přináší svou hodnotu jen tehdy, když rychle a efektivně činí správná rozhodnutí za správných okolností. Jediným způsobem, jak toho AI může dosáhnout, je použít velké množství reálných dat. Skvělá věc na architektuře IoT s integrovaným edge computingem je, že algoritmy AI lze poté outsourcovat na komponentách edge. Tímto způsobem lze celý systém optimalizovat z hlediska latence a šířky pásma. To nám dává to nejlepší z obou světů, jmenovitě přístup k velkému množství živých dat s možností snižovat jak režijní náklady, tak i závislost cloud computingu na komunikaci s nízkou latencí. Velmi zajímavé jsou z tohoto hlediska nové standardy pro komunikaci, jako WiFi6 nebo 5G.

 K tomu společnost Advantech kombinuje výpočetní výkon, konektivitu a senzory, aby tak vytvořila platformu pro AI. Využíváme k tomu cloudovou platformu WISE PaaS ve spojení s plug-in modulem AI od Microsoftu nebo s našimi moduly Vega založenými na procesorech Intel nebo Nvidia. Sady AI od různých partnerů jsou velmi výkonné a mohou extrémně efektivně a rychle zpracovávat a analyzovat všechna data, která jsou přenesena ze systémů Advantech do cloudu. V posledních letech se v této oblasti pozornost soustředila především na hardware, ale to se změnilo. V současné době je důležitější softwarová integrace na platformu IoT. Otázky, na které je třeba hledat odpovědi, jsou: Jak získám softwarovou aplikaci na danou platformu? Jak získaná data skutečně efektivně zpracovat? A nakonec musí informace skončit v zákazníkově systému ERP nebo v obchodním procesu. To je další velká výzva.

Jsou už v současné době k dispozici nějaké příklady? Ve kterých oborech očekáváte největší rozšíření?

Trh pro řešení kombinující IoT a AI je teprve na počátku. Očekáváme však, že se v příštích třech letech bude výrazně rozvíjet.

Ovšem příklady už existují, např. při automatizované kontrole pasů (APC – Automated Passport Control) na mnoha letištích. Zde jsou data snímána kamerami, poté přenášena přes zařízení edge a komunikační bránu do centrálního serveru, kde jsou softwarem automaticky vyhodnocována a posílána zpět na zařízení edge v kontrolní stanici spolu s příslušnými instrukcemi pro další postup. V budoucnu uvidíme spojení zařízení IoT a aplikací AI v mnoha dalších oblastech. Typickými příklady souvisejícími s pandemií covidu jsou samoobslužná zařízení v maloobchodě a digitální informační systémy pro použití v interiéru i ve venkovním prostředí. Předpokládám také další růst v oblastech bezpečnosti, automobilového průmyslu a inteligentních domácností, jakož i ve zdravotnictví, zejména ve zdravotní péči. Ve všech těchto oblastech je třeba vzít v úvahu ochranu dat, zejména u aplikací s rozpoznáváním osob ve veřejných prostorách. Je zde třeba řešit potenciální konflikty zájmů. Dojde-li k propojení technologií IoT a AI, bude to mít za následek mnohem větší transformační sílu.

Existují také velmi datově náročné aplikace, které nemusí být nutně optimalizovány pro klasické standardní produkty (AIoT). Omezení se objevují v oblastech kapacity paměti, dostupné šířky pásma I/O a v neposlední řadě, jde-li o vysoce výkonné aplikace, také v oblasti dostatečně velkých a spolehlivých velkokapacitních paměťových zařízení.

Společnost Advantech již implementovala velmi zajímavá zákaznicky specifická řešení – s vlastní technikou SSD. Počet takových a podobných aplikací v budoucnu určitě poroste.

Jaké jsou největší výhody sloučení klíčových technologií IoT a AI?

IoT a AI vyžadují dokonalou symbiózu sběru, přenosu a zpracování dat: jinými slovy senzory, které jsou inicializovány přímo nebo prostřednictvím komunikační brány v cloudu, bezdrátové připojení nejnovějších generací pro přenos dat v reálném čase, zařízení edge, která lokálně realizuje dílčí úkoly AI, systémy serverů u zákazníka a samotný cloud. Efektivní kombinace těchto dat s algoritmy AI a schopnost odvozovat rozhodnutí automaticky, dynamicky nebo případ od případu generuje novou kategorii aplikací a koncových zařízení, která byly v minulosti nemyslitelná. Naší filozofií je pokrýt všechny tyto podoblasti a poskytnout zákazníkovi ucelený systém propojených a koordinovaných hardwarových a softwarových komponent s minimálními náklady.

Jak si v této oblasti stojí Evropa?

Obecně lze říci, že Evropa není v klíčové oblasti AI na stejné úrovni jako Severní Amerika nebo Čína. Nedostatečnými investicemi do výroby polovodičových součástek jsme ztratili budoucnost na trhu. Stále je však naděje v oblasti softwaru, a to je také významná přidaná hodnota, kterou může Evropa přinést místním zákazníkům, protože ani v této oblasti nelze zastavit standardizaci hardwaru. Počet start-upů zabývajících se umělou inteligencí v Evropě neustále roste, což je velmi dobré znamení, protože pro naše evropské zákazníky bude velmi důležité, aby jim v tomto oboru neujel vlak.

V tradičním sektoru průmyslu však již vývoj směrem k internetu věcí a umělé inteligenci probíhá. Spojení IoT a AI umožňuje realizovat zcela nová řešení, která budou vyvíjena především novými zákazníky orientovanými na software a cloud. Stávající zákazníci v oblasti vestavných počítačů rozšíří a přizpůsobí své současné aplikace a budou vyvíjet nová řešení tak, aby splňovala nové a stále rostoucí požadavky trhu. Společnosti, které se dnes zaměřují výhradně na software, se stanou, jakmile se obě oblasti sblíží, potenciálními novými zákazníky.

Zde se skrývá příležitost pro evropský trh, aby se ziskem uplatnil nové technologie na tradičních silných trzích, jako je např. strojírenství.

Jak pomáháte svým zákazníkům vytvářet kombinovaná řešení IoT-AI?

Nejprve musí výrobce hardwaru porozumět složitosti řešení, zejména ve vztahu k softwaru, cloudovým technologiím a implementaci, aby mohl poskytnout přidanou hodnotu. Kromě toho pomáháme zákazníkům rychleji uvést jejich výrobky na trh tím, že dodáváme platformy připravené k okamžitému použití (SRP – Solution-Ready Platform). Obsahují všechny stavební bloky HW a SW, aby bylo možné co nejrychleji implementovat kombinované řešení IoT a AI. Naši zákazníci se musí soustředit „pouze“ na finální aplikaci, protože integrace HW/SW je již hotová. Tyto SRP jsou k dispozici pro různé vertikální trhy, aby zohledňovaly různé požadavky na senzory, formáty, provozní teplotu atd.

Jsou vaši zákazníci připraveni plně začlenit digitalizaci do svých podniků, zejména u středně velkých firem?

V Evropě jde o velmi pestrý obraz se zákazníky a průmyslovými odvětvími, kteří mají digitalizaci za svůj cíl a také ji prosazují, zejména na trzích, kde lze pomocí digitalizovaných obchodních modelů výrazně zlepšit produktivitu, efektivitu a využití kapitálových zdrojů. Říkáme jim fast-pacers, rychlí hráči, nebo early adopters, časní uživatelé. Potom jsou tu velmi konzervativní průmyslová odvětví, která situaci zkoumají, ale dosud nepřijala žádné významné kroky. Objednávají stejné produkty jako dříve a k inovacím jsou opatrní. Pak je tu ještě třetí skupina, která se zatím nemůže posunout vpřed, protože ještě nevyvinula hodnotový řetězec, který by monetizoval digitalizované modely a generoval návratnost investic. To je pochopitelné, protože řetězec musí být koherentní až ke koncovému zákazníkovi. Bez přidané hodnoty není digitalizace procesů ani proveditelná, ani ekonomicky smysluplná. Celkově však vidíme postupný rozvoj a pandemie to v mnoha průmyslových odvětvích dokonce urychlila.

Co mohou zákazníci očekávat od firmy Advantech a co požadují?

Za prvé, naši zákazníci očekávají vysokou úroveň kompetencí a odpovědnosti za řešení - pochopení toho, které modely digitalizace jsou vhodné pro jejich průmyslová odvětví a produkty. Zadruhé očekávají škálovatelnost a dlouhodobou dostupnost těchto komponent – ať už softwaru, nebo hardwaru. Proprietární nebo ostrovní řešení již dnes nejsou přijímána, protože pro zákazníka je příliš riskantní do nich investovat. Dynamika v odvětví IoT je mnohem vyšší než v oblasti hardwaru. Za třetí, tato řešení musí dosahovat vysoké spolehlivosti, aby byla zajištěna stabilní funkce aplikace. Protože my jako globální společnost dokážeme tyto požadavky splnit, je přijetí našeho přístupu k řešení, který spočívá ve spolupráci s předními firmami na trhu, upřednostňování otevřených zdrojů (open source) a uplatnění modelu, který se skládá z jednotlivých stavebních bloků, mezi našimi zákazníky velmi vysoké. Je třeba toho ještě hodně udělat, ale výzvu, abychom získali tento technicky náročný trh, jsme přijali.

Jak jste vlastně prošli pandemií?

Jako Advantech Europe jsme už v rané fázi přijali opatření na ochranu našich zaměstnanců a připravili jsme se na situaci „práce z domova“. Intenzivně jsme investovali do zabezpečené digitální infrastruktury, abychom zajistili co nejplynulejší běh našich procesů. Na začátku to přineslo jistá zpoždění, protože i naši zákazníci se museli přizpůsobit změnám obchodních procesů, ale dnes jsme efektivnější než kdy jindy. Naštěstí jsme byli ušetřeni masivních infekcí, na celém světě jsme měli mezi našimi zaměstnanci jen asi 20 případů, což také potvrzuje účinnost našich preventivních opatření. Budeme i nadále dělat vše potřebné k ochraně našich zaměstnanců, zákazníků a dodavatelů.

Jako firma jsme prošli rokem 2020 relativně nezraněni, s nulovým růstem, ale stále velmi ziskoví. Pro rok 2021 jsme plánovali opět nějaký růst, což je vzhledem k současné globální alokaci komponent obtížné, ale i tak jsem ohledně dosažení tohoto cíle optimistický. Jaké jsou vaše osobní vize?

  • Do roku 2030 dosáhnout v Evropě obratu jedné miliardy eur
  • Stát se jedničkou v Evropě nejen z hlediska prodeje, ale také na všech vertikálních trzích
  • Být významným hráčem v oblasti průmyslového IoT a AI, mezi nejlepšími pěti v Evropě
  • Být mezi deseti nejlepšími zaměstnavateli v průmyslu
Lukáš Smelík

Šéfredaktor časopisu Control Engineering Česko se soustřeďuje zejména na témata spojená s digitalizací, automatizací a robotizací průmyslu. Příspěvky se snaží odhalovat současné trendy a nálady na tuzemském i světovém trhu.