Průmysl 4.0 a Covid-19: Díky novým technologiím a nástrojům mohou být dopady krize zmírněny

Následující článek je shrnutím odvysílaného webináře z produkce firmy MAINWARE Následující článek je shrnutím odvysílaného webináře z produkce firmy MAINWARE

Momentální situace přináší množství výzev, které výrazně ovlivní další směřování průmyslu. Co nás čeká a jak na současnou krizi můžeme co nejefektivněji reagovat? Přinášíme několik rad z pohledu výrobců a expertů na Průmysl 4.0., které zazněly v rámci webináře společnosti MAINWARE s.r.o., který se pokusil shrnout současné nejlepší anti-COVID postupy, praktické tipy a prozkoumal možné scénáře vývoje pro výrobní trh.

TIP: Zajujal Vás webinář? Připojete se k našemu vysílání 28. 4. na téma Výroba nové generace (v krizi i po ní) a poslechněte si krátké shrnutí, zapojte se do diskuze a získejte záznam celého původního vysílání. Více zde>>

Hned úvodní anketa jasně ukázala, že většina účastníků webináře využije situace a bude investovat do technologií tak, aby zvýšila podíl digitalizace a automatizace ve svých firmách. Zvláště v situaci, kdy i globální trh začíná přemýšlet nad tím, zda je stále vhodné mít strategická odvětví průmyslu mimo EU. Každý se aktuálně snaží zmírnit dopad pandemie na výrobní sektor, jednotlivé vlády podporují trh výzvami, jsou definovány kritické infrastruktury a vznikají aliance na podporu boje proti Covid-19, například při výrobě plicních ventilátorů. V současnosti tak většina firem razí strategii „Od efektivity k produktivitě“.

„Klíčové jsou flexibilita, výrobní kapacity a dostupnost vstupního materiálu. Roste význam 3D tisku, cloudových aplikací a vzdálené spolupráce nebo kolaborativních ekosystémů. Je třeba si ale uvědomit, že Covid - 19 je pouze jedním z prvků ovlivňujících novou tvář manufacturingu. Mezi jiné můžeme zařadit například Brexit, emisní limity, trade wars nebo různé politické vlivy,“ popsal aktuální situaci host webináře Jan Burian, research director analytické společnosti IDC Manufacturing Insights.

Očekávaných 5 klíčových změn v manufacturingu

Mezi zásadní klíčové změny, které lze v blízké budoucnosti v oblasti průmyslu očekávat, patří modernizace práce na dálku, centralizace monitoringu a diagnostika procesů, automatizace manuálních procesů a zvýšení podílů robotizace, nástup nových obchodních modelů a snaha o vytváření odolnějších dodavatelských řetězců.

Tyto změny sebou přinášejí i řadu nových příležitostí. Patří mezi ně stoupající důležitost cloudů, potřeba mít data kdykoliv a kdekoliv, využití nástrojů s umělou inteligencí pro vzdálené analýzy situace, interkonektivita mezi zařízeními a schopnost získávat data on-line v reálném čase v jakémkoli místě, IT/OT convergence. U robotizace lze předpokládat vzrůstající význam servisních robotů, vzdáleného monitoringu včetně analýz, seřízení či opravy na dálku. Svou roli zcela určitě sehraje i umělá inteligence při podpoře rozhodování nebo vznik kolaborativních ekosystémů, pod kterými si můžeme představit například spojování výrobců s univerzitami a dodavateli.

Předpoklad vývoje

Podle Buriana firmy, které budou muset na současnou situaci reagovat, budou muset projít vývojem a proměnou, aby zůstaly konkurenceschopné. K tomu definuje tři základní předpoklady vývoje:

Krátkodobé (1–2 měsíce) – zajištění bezpečného provozu, úprava pracovišť, cash management, převod maxima nevýrobních činností na remote, prověření a nastavení sledování dodavatelských řetězců, zajištění pracovníků.

Střednědobé (1-2 roky) – digitalizace procesů s vysokou přidanou hodnotou, automatizace a robotizace, posílení supply-chain, změna nejkritičtějších dodavatelských řetězců, definování ekosystémů, strategie pro cloud a hybridní cloud, nastavení organizace ve firmě.

Dlouhodobé (více než 2 roky) - plně automatizovaná výroba, přesunutí dodavatelů blíže k místu výroby a spotřeby, nové produkty postavené na využití dat.

Opatření právě teď

„Dnešní průmysl čelí hlavně nedostatečné diverzifikaci výroby, zavedení karanténních postupů a nejistotě z dalšího vývoje a poptávky,“ vidí aktuální stav Jan Hvížďala, jednatel společnosti JHV a další host webináře. Podle něj může za aktuální stav především závislost na Číně a problém s uzavřením hranic, se kterým nikdo nepočítal.

„Průmysl 4.0 nastavil hodně trendů, přestovale nedokázal nahradit lidský faktor. Firmy si to oťukávaly, ale nešly více do hloubky. Dobré ale je, že například v B2B sektoru spousta firem vidí krizi jako krátkodobou. Firmy chtějí investovat a poučily se z krize minulé. Důkazem jsou rostoucí investice do automatizace nebo rostoucí náklady na relokaci výroby. V dnešní utlumené době máme enormní přísun poptávek na automatizaci, což je dobře. Firmy chtějí automatizovat,“ vysvětluje Hvížďala a přidává několik rad, jaká opatření je potřeba zavést bezodkladně.

„Důležité je řešení finančních a likvidních problémů, fungování se snížením počtem zaměstnanců, zefektivnění výrobního procesu, ochrana klíčových zaměstnanců, předávání know-how mezi zaměstnanci, nastavení komunikačního plánu interně i externě. Samozřejmostí je čistota pracovišť, hygienická opatření, rozestupy atd… Většinu témat spojuje digitalizace, která umožňuje reagovat na výzvy právě teď. Není to otázka let. Lze ji vnímat jako rychlou náplast na některé problémy. Vyznačuje se snadnou implementací a okamžitými výsledky,“ dodává Hvížďala.

Chcete získat záznam? Registrujte se na webinář Výroba nové generace. Kromě dalších přednášek získáte i záznam této akce. 

Chcete se dozvědět více o možnostech Průmyslu 4.0 i v době Covid-19? Prozkoumejte řešení pořadatele na www.jhv.cz a www.mainware.com 

Vítězslav Fejfar

Vítězslav Fejfar je editor ve společnosti Trade Media International (vydavatel časopisů Contorl Engineering Česko a Řízení a údržba průmyslového podniku). Zaměřuje se na rozhovory, reportáže a příběhy z průmyslových firem. 

www.trademedia.cz