S digitalizací nejdál dojdeš, vědí v Siemens Elektromotory Frenštát

S digitalizací nejdál dojdeš, vědí v Siemens Elektromotory Frenštát

Frenštátský odštěpný závod společnosti Siemens, zaměřený na výrobu a vývoj elektromotorů, slaví v roce 2017 krásné výročí. Letos uběhlo přesně 70 let od prvního zde vyrobeného elektromotoru (E6bV2-088). O tom, že zkušeností mají Frenštátští na rozdávání, jsme se v uplynulé době přesvědčili hned během dvou návštěv – nejprve jsme se zúčastnili mediálního setkání, jehož cílem bylo představit novou montážní linku pro digitální motory, a poté jsme přijali pozvání úseku údržby. Následujícím článkem bychom o obojím rádi referovali. 


Individualizace je tady!

Doby, kdy výrobu ochromovaly obrovské několikatisícové zakázky, jsou dávno pryč. Ačkoli z mnoha stran zaznívá, že jedním z trendů současnosti je masová individualizace výroby oproti sériové výrobě, faktem spíše zůstává, že v praxi podobné procesy již dávno probíhají. „Denně vyrábíme až 250 motorů, od každého maximálně dva kusy,“ potvrzuje Roman Valný, ředitel závodu Siemens Elektromotory Frenštát. Frenštátský Siemens vyvíjí, vyrábí a dodává elektromotory například pro chemický či těžký průmysl, produkty však můžete najít i u OEM partnerů, při výrobě lodí nebo v budovách či tunelech (například pražský tunel Blanka).

Ruku v ruce s individualizací se pak hovoří o digitalizaci průmyslu i výroby. „Díky digitalizaci v Siemensu Frenštát zlepšujeme logistické procesy – výrazně redukujeme dodací dobu, vybrané typy motorů jsme schopni doručit i do pěti dnů, což je opravdu vynikající čas,“ říká Valný a dodává, že díky digitálním technologiím je podnik rovněž flexibilnější, efektivnější a samozřejmě zvyšuje kvalitu svých výrobků.

Opravdovou perlou závodu je pak zbrusu nová montážní linka pro výrobu digitálních motorů. Její výstavba zabrala pouhých pár měsíců a stamilionová investice již funguje ve zkušebním provozu. „Linka obsahuje prvky tolikrát zmiňovaného Průmyslu 4.0; snažili jsme se o maximální digitalizaci pracoviště, kde spolu komunikují stroje a dopravní systémy, a používáme moderní zkušební zařízení i software,“ popisuje Roman Valný během prohlídky továrny hlavní přednosti nové montážní linky. Zajímavý je rovněž samotný vznik nové linky. Její finální podoba a výrobní tok byly nejdříve nasimulovány v digitálním softwaru, poté byla  pracoviště sestavena fyzicky z papírových krabic, posléze nastal čas připomínek ze strany zaměstnanců a operátorů, poté byly tyto připomínky zavedeny do modelu digitálního dvojčete linky a teprve následně byla linka postavena. Aby byla zajištěna výroba, zahájila továrna náborovou kampaň – do výroby i na technické pozice přijme až 200 nových uchazečů o zaměstnání. 

Obrázek 1: Montážní linka na výrobu motorů 1LE5, 1PH8 a speciální provedení motorů byla postavena v rekordním čase a v těchto chvílích již zřejmě opouští zkušební provoz a jede naplno


Chytrý jak rádio, nebo jako motor?

Nová linka = nový produkt. Touto poměrně jednoduchou rovnicí se ve Frenštátě řídí a zároveň rozšiřují výrobní kapacity o produkt s názvem Simotics SD 1LE5. „Jedná se o první digitální motor, který spadá do koncepce tzv. Smart Factory. Motory Simotics SD v osových výškách 315–355 mm jsou určeny pro těžké provozy, nevadí jim totiž vysoká prašnost, vibrace či agresivní prostředí, nabízejí robustní provedení, které však není náročné na prostor, a vysokou energetickou účinnost,“ vypočítává přednosti nového výrobku Roman Valný. K tomu dodejme, že součástí motorů je pak i jeho „rodný list“, tedy souhrn veškerých možných informací, k nimž má zákazník nepřetržitý přístup prostřednictvím sejmutí QR-kódu (DataMatrix Code) nebo údaji uloženými v cloudu. Může tak zjistit veškerá výrobní data, studovat dokumentaci, výkresy nebo návody, objednávat náhradní díly atd.

Aby toho nebylo málo, Simotics SD je navíc vybaven tzv. Smart Motor Conceptem, spadá tedy do kategorie chytrých zařízení. V praxi si lze tuto přidanou hodnotu představit jako schopnost zařízení monitorovat samo sebe. Analýza stavových dat v motoru (vibrace, otáčky, teplota, účinnost) umožňuje motoru monitorovat svůj vlastní stav, provoz a parametry. V případě, že je zaznamenaná odchylka od normálního chodu, motor sám vyšle informaci o svém stavu, což umožní mimořádně rychlou reakční dobu a včasný zásah obsluhy nebo údržby. 

Obrázek 2: Ukázka nasazení monitorovacího modulu a vysílače signálu; vše pochází od českých dodavatelů, což přináší nesporné výhody


Dobře šlapající stroj

Při druhé návštěvě závodu Siemens Elektromotory Frenštát jsme navštívili útvar zdejší údržby a průvodcem se nám stal Petr Molinek, vedoucí úseku údržby. Útvar údržby strojů a zařízení plní funkci podpory nejen sekce výroby, ale i ostatních segmentů závodu. V portfoliu evidují přes 9 500 strojů a zařízení. „Pro řízení chodu údržby používáme systém SAP R3 a přímo na míru šitý PM modul. V tomto modulu máme zapojeno cca 1 000 nejdůležitějších strojů a zařízení, které se přímo podílejí na výrobě našich elektromotorů. Každý stroj a zařízení v péči úseku údržby je považován za hmotný majetek, má registrované inventární číslo a dle své důležitosti a priority se dělí na A stroj/zařízení, B stroj/zařízení či C stroj/zařízení,“ vypráví Molinek. Kriticky důležité jsou A stroje, jak napovídá logika věci.

Frenštátská údržba funguje na základě SPS (Siemens Production Systems), využívá metody 5S, Kaisen, LCD či TPM a provádí též všechny typy údržeb. „Kromě inspekcí a revizí, na něž využíváme nezávislé externí firmy a které probíhají v periodách daných platnou právní legislativou, u nás funguje autonomní, preventivní, prediktivní a samozřejmě reaktivní údržba,“ vypočítává Molinek. Veškeré činnosti jsou dány možnostmi a kapacitami pracovního kolektivu. „Počátek autonomní údržby u nás spadá do roku 2009, kdy jsme ke spolupráci oslovili společnost IPA Slovakia. Začínali jsme na dvou strojích, do současné doby nám tato údržba funguje na 140 strojích, a to na všech A strojích a několika B strojích,“ pokračuje Molinek.

Do autonomní údržby, tedy souhrnu zpravidla jednoduchých aktivit, které provádí školená a trénovaná obsluha, můžeme zařadit například čištění, seřizování, mazání či další. Podílí se na nich jak obsluha zařízení, tak údržba závodu. V současnosti se pracuje na novém konceptu, který se dotkne také údržby a bude zcela v souladu s probíhající digitalizací celého závodu. Postupy prediktivní údržby jsou zaváděny u těch strojů či zařízení, kde má její nasazení nějaké opodstatnění, u všech strojů rozhodně není třeba. Metody termodiagnostika, tribodiagnostika, vibrodiagnostika, dynamické měření, měření Cpk, Cmk a další jsou zajištěny interními i externími zdroji a prozatím vše funguje pochůzkovou metodou. „Výhledově, a to v rámci nového konceptu údržby, budeme postupně digitalizovat nasazování snímačů, které budou fyzikální veličiny pečlivě monitorovat,“ upozorňuje Petr Molinek. A pokud je vyžadována údržba reaktivní, vedoucí útvaru ji popisuje jako vyváženou především díky zkušenostem svého pracovního kolektivu: „Zkušenosti našich údržbářů, dostupnost náhradních dílů v Moravskoslezském kraji a unifikace strojů přináší doopravdy vynikající výsledky.“ Reakční doba a doby oprav jsou velmi krátké, Siemens ve Frenštátě se totiž snaží využívat stroje či aplikace tuzemských dodavatelů, což snižuje provozní náklady a zejména dostupnost náhradních dílů. Svůj podíl má i webová aplikace – obsluha nahlásí poruchu přes dotykové obrazovky, které jsou umístěny na všech pracovištích, do PM modulu; na vizualizačních monitorech a monitoru u dispečerky je pak možné on-line sledovat stav hlášených poruch a jejich prioritu. Tuto aplikaci je možno pozorovat i na Smart mobilu, což přináší velké výhody například během služebních cest v zahraničí. 

Obrázek 3: Moderní měřicí stůl, který elektroúdržbáři používají při své běžné pracovní činnosti


Hodně práce, málo lidí

Posledních osm let frenštátské údržby charakterizuje vedoucí údržby jako roky stabilní v oblasti finanční i personální, údržba dle Molinka pracuje kvalitně, zkracuje termíny oprav, sleduje a zavádí více prediktivních trendů, včetně digitalizace, a snižuje závodu náklady. Úsek ročně řeší cca 8 až 9 generálních či středních oprav, podílí se též na stěhování strojů. Údržbáři pracují na klíčových provozech závodu – svého zodpovědného údržbáře má předvýroba, navijárna, obrobna, montáž, nástrojárna, ale také sekce jeřábů, olejů či rozváděčů. „Pracujeme v dvojsměnném či trojsměnném provozu, máme zaměstnáno celkem 39 pracovníků. Věkový průměr dosahuje 49,5 roku a každý rok odchází do důchodu zhruba 2 zkušení údržbáři. Zatím se nám daří jejich pozice nahrazovat novými zaměstnanci,“ klepe symbolicky na dřevo Molinek. Vzápětí však dodává, že zatímco odborníků na strojní profese (typicky zámečníků) je poměrně dostatek a je z čeho vybírat, druhý nejvýznamnější obor frenštátské údržby, tj. elektroprofese, začíná pociťovat nedostatečný výběr. „Chybí kvalita, s tímto problémem se setkávám i u externích firem, které u nás ve výjimečných situacích provádějí servisní zásah. Nejlepší je jít vlastní cestou, vychovávat si vlastní mladé údržbáře. Dát jim šanci a adekvátní podmínky pro výkon jejich povolání je pak předzvěstí stabilního, efektivního a spolehlivého kádru. Spolupracujeme i s lokálními středními školami a umožňujeme jim vykonávat u nás odbornou praxi. Tady si dávám záležet, protože u mladých lidí je to v podstatě první kontakt s pracovní realitou a jejich první dojem pak hodně ovlivňuje volbu budoucího povolání. Práce na údržbě je velmi rozmanitá, občas jste v roli detektiva, v roli doktora a někdy taky v roli záchranáře. Ne nadarmo se říká, že i stroje mají duši a o ty duše je třeba se náležitě starat a pečovat,“ tvrdí Petr Molinek.

Velkým projektem posledních let je monitorování OEE, což vede ke zkrácení dodacích lhůt výroby elektromotorů. Nutno podotknout, že se nejedná o solitérní počin odborníků z Frenštátu, ale o týmovou práci všech závodů Siemens, které v Česku vyrábějí elektromotory (Mohelnice, Drásov); tato spolupráce zaznamenala mimořádný úspěch s takřka minimálními pořizovacími náklady. U strojů kategorie A jsou data monitorována pomocí jednoduchých IO modulů Quido a on-line zasílána přes Wi-Fi vysílače do podnikového serveru. Pomocí softwarových úprav řídicích systémů a vlastní aplikace pak probíhá analýza ztrátových časů a identifikace prostojů, která umožnila monitorovat mimo jiné dodržování rovnoměrné pracovní doby a zejména pravidelný výrobní takt jednotlivých strojů. Tím se mapuje správná zátěž a předchází se možným poruchám či problémům. „Máme obrovskou výhodu v tom, že naše stroje jsou osazeny řídicími systémy SIEMENS (Simatic a Sinumerik). Softwarové úpravy pak byly jednotné, což zkrátilo čas při samotné realizaci celého projektu,“ popisuje výhody použití interních produktů Molinek.

 Trendem nejbližších měsíců a let je pak nadále pokračovat ve zdokonalování interních procesů, zavést postupnou elektronizaci a digitalizaci veškeré dokumentace (průvodní i provozní), instalovat nový moderní informační systém řízení údržby (k efektivnímu plánování a k efektivní evidenci náhradních dílů) a nadále podporovat proaktivní vzdálené komunikace v condition monitoringu: „Rádi bychom veškeré dostupné informace shromáždili do jednoho velína, což nám poskytne přesnější data o stroji a umožní rychlejší a efektivnější reakce,“ dodává Molinek. A že již podobná vzdálená komunikace tak trochu probíhá, dokládá dvojí nezávislé monitorování na klíčových strojích závodu, které mají nepřetržitý provoz a nemohou se zastavit: na plynové tavicí a dávkovací peci a vodních nádržích v lakovnách. „Obě klíčová zařízení máme osazena snímači a čidly, které monitorují patřičné ukazatele. Při jakékoli výjimečnosti či odchylce od normy hlásí zařízení k tomu určená tento stav údržbě přes GSM modul a druhý systém zasílá pracovníkům na vrátnici oznamovací aplikaci, na kterou lze okamžitě reagovat.“

„Čeká nás nová etapa údržby, pro nás je to obrovská výzva a bude záležet pouze na nás, jak s touto skutečností naložíme. V současné době provádíme mapování údržby opět s firmou IPA Slovakia, pracujeme na novém konceptu údržby. Máme určitou vizi, kam bychom se chtěli s údržbou do budoucna posunout. Máme chuť i elán učit se novým trendům. Věřím a doufám, že tento nelehký a zdlouhavý proces všichni společně zvládneme a budeme se tak i nadále pyšnit tím, že jsme zde ve Frenštátě stále světovou jedničkou ve výrobě třífázových asynchronních elektromotorů,“ uzavírá Petr Molinek.

Obrázek 4: Petr Molinek se údržbě strojů a zařízení věnuje již osm let; ve společnosti rozhodně není nováčkem, předtím totiž působil jako projektant v úseku technologických projektů a svou kariéru zde začínal jako směnový mistr v sekci navijárny
Řízení a údržba průmyslového podniku

Časopis Řízení a údržba průmyslového podniku již přes 10 let patří mezi neodmyslitelný zdroj informací v oblasti průmyslové údržby a diagnostiky. Část obsahu je z pera licenčních autorů Plant Engineering z USA.

www.udrzbapodniku.cz