Výzva Průmysl 4.0 a její transformace do konceptu Údržba 4.0 dělá zodpovědným manažerům údržby mnoho vrásek na čele.

Setkání odborníků na údržbu v organizační režii České společnosti pro údržbu (ČSPÚ) mají již svou pravidelnou zastávku v Liblicích. Tamější konferenční centrum Akademie věd ČR na zámku v Liblicích hostilo tentokrát od 19. do 20. dubna 2017 zejména reprezentanty vedení úseků údržby. Pravidelné setkání vrcholných manažerů v hojném počtu přilákalo téma managementu a inženýrství údržby a jeho informačních systémů podle požadavků koncepce Průmyslu 4.0. O konferenci a zejména o tom, jaký dopad má iniciativa na úsek údržby, jsme si povídali s Ing. Janem Škarkou, tajemníkem ČSPÚ, a Ing. Janem Hrochem, výkonným ředitelem ČSPÚ.