V minulosti byly aplikace MOM (Manufacturing Operations Management), kam patří např. MES, nasazeny buď přímo na serverech ve výrobním závodě nebo v centralizovaných on-premise datových centrech obsluhujících více závodů jedné společnosti. Rozhodnutí o místním nasazení (uvnitř výrobních závodů) bylo dáno především obavami o bezpečnost a dostupnost internetového připojení.

ABB Ability Manufacturing Operation Management (MOM) je komplexní software, který orchestruje výrobní procesy a integruje svět výrobního závodu s ekonomikou podniku.