Ještě než se otevřou registrační brány tradiční konference Roboty 2021, připravili jsme si pro Vás další díl ze série bonusových přednášek. Ty letos mapují postavení robotů nejen v této specifické době, ale s výhledem do budoucnosti. Věříme totiž, že ta robotice nabízí mnohé nové příležitosti. Stejně tak i vám. 

Díky speciálnímu příslušenství může neúnavný barman nalít až 20 sklenic piva za minutu – bez rozlití jediné kapky. V plně automatickém barmanském a míchacím systému připravuje robot KUKA nápoje přesně a spolehlivě stejně jako člověk.

Nová verze rozšiřuje možnosti produktu a umožňuje tak zákazníkům používat nástroje ve stále větším počtu aplikací.

Kombinací technologického rozvoje a nedostatku pracovních sil zažívá robotizace v posledních letech rozmach. Díky novým senzorům a funkcím mohou roboti realizovat stále složitější úlohy a díky tomu, že se průmyslu daří, si mohou koncoví uživatelé dovolit tyto technologie financovat. Vzhledem k tomu, že člověka není možné zatím úplně vyloučit z výrobního procesu, hraje důležitou roli také ochrana bezpečnosti a zdraví osob při práci. A to se týká nejen konvenčních robotických pracovišť, ale i kolaborativních robotů, neboť každé robotické pracoviště uváděné do provozu musí projít procesem pro zajištění shody s platnou Evropskou legislativou.

Špičkový model HD-1500 rozšiřuje možnosti autonomní přepravy materiálu.

Strana 1 z 19