Maple Leaf Foods zapojuje lídry v oboru do inovativního partnerství a spouští pilotní program pro zlepšení celkové efektivity zařízení (OEE) – školení a udržení zaměstnanců.

Chytré brýle s rozšířenou se stávají každodenním pracovním nástrojem, který zaměstnancům uvolňuje ruce pro práci a umožňuje prohlížet či sdílet informace v reálném čase. Přináší nové možnosti operátorům, technikům údržby a servisu v terénu a zvyšují produktivitu, kvalitu a bezpečnost práce.

Operátoři mají okamžitě k dispozici informace v reálném čase, což vede k lepší efektivitě, produktivitě i bezpečnosti.

Rozšířená realita je téma, které v průmyslu rezonuje již řadu let. Nicméně, až teprve v posledních měsících dochází k rozsáhlejšímu využití této technologie napříč všemi odvětvími. Z naší konference Digitální výroba 2022 vybíráme příspěvek právě o jejím zavádění do praxe, které se chopil Tomáš Vravko ze společnosti AYES. Součástí přednášky byla i prezentace úspěšné implementace ve společnosti Vitesco Technologies, kterou měl na starost Tomáš Mizera.

Snížení nákladů na provádění inspekcí a širší technická podpora umožňují efektivnější řešení problémů.

Strana 1 z 7