Téma robotizace jednoznačně přesahuje lokální charakter. Není proto od věci podívat se na něj trochu více globálně a vypočíst si důvody robotizace obecně, nejen fakt, že lidi prostě nejsou. Naše redakce měla skvělou příležitost takovýto pohled získat při rozhovoru s odborníkem jménem Hui Zhang, který zastává pozici technického ředitele jednotky ABB Robotika a automatizace.

K rozhovoru jsme tentokrát přizvali Michaelu Škaroupkovou, obchodní a marketingovou manažerku laboratoře pro rentgenovou počítačovou tomografii.

Česká Skalice ve východních Čechách nenabízí pouze Rozkoš. Malebné město poblíž známé vodní nádrže, jíž se přezdívá také Východočeské moře, ukrývá sídlo společnosti Farmet. Ta se zabývá vývojem, výrobou, prodejem a servisem zemědělských strojů a technologií na zpracování olejnatých semen; jejich cílem je přinášet unikátní technická řešení většinou na základě přesných požadavků zákazníka. Právě při vývoji těchto zařízení jim poskytuje konkurenční výhodu soubor řešení EPLAN, který (byť ve fázi vývoje) exponenciálně urychluje cestu nového zařízení k zákazníkovi, jak nastínili v rozhovoru odborníci z Farmetu Ing. Pavel Wild (ředitel zákaznických projektů), Ing. Jiří Maslikiewicz (vedoucí automatizace a řízení procesů) a Ing. Daniel Erhart (zodpovědný projektant a realizátor).

O současných možnostech moderní automatizace, o novinkách, ale i o vnímání implementace fenoménu Průmysl 4.0 byl náš rozhovor s Ing. Vlastimilem Braunem, jednatelem Compas automatizace, spol. s r. o.

V ostravské huti LIBERTY OSTRAVA pracuje na 6 500 zaměstnanců. Práce v hutních provozech s sebou nese určitá bezpečnostní rizika, z tohoto důvodu každý zaměstnanec několikrát ročně absolvuje povinná školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Aby si zaměstnanci ze školení odnášeli reálnější pocity, začala huť nyní pracovat s virtuální realitou, ve které má pracovník za úkol odhalit bezpečností závady na konkrétním pracovišti a poradit si s nastolenými problémy v reálném čase. O populární novince, která je zatím v podobných provozech v ČR ojedinělá, jsme hovořili s Ing. Tomášem Pětvaldským, vedoucím oddělení B1 – Bezpečnost práce ve společnosti LIBERTY OSTRAVA, a. s.

Strana 1 z 9