Technology Days 2019: Svěží vítr tuzemské výstavní robotiky

Technology Days 2019: Svěží vítr tuzemské výstavní robotiky

První myšlenka uspořádat setkání pro zákazníky netradičním způsobem se zrodila zkraje roku 2017. O pár měsíců později pak návštěvníci v Pardubicích viděli množství expozic s doménou robotické nabídky společnosti Stäubli a dalších partnerů. Skvělý počin, zdálo se. Nikdo ovšem netušil, že v hlavách organizátorů se už tehdy rodila myšlenka na rozšíření pro rok 2019. Jednalo se o pokračování se všemi náležitostmi – všechno bylo větší, dražší a s lepšími efekty…

Zájem o robotiku potvrzen

Pobočka firmy Stäubli v Pardubicích řídí aktivity firmy v rámci celé střední a východní Evropy, celosvětově patří mezi nejdynamičtěji rostoucí pobočky. Tento popis byste našli v tradičním medailonku firmy. Prověřením tohoto tvrzení mohlo být právě druhé setkání odborné veřejnosti s názvem Technology Days, které se konalo ve dnech 17. až 20. června 2019. Ambice organizátorů byla jasná: Pokud v prvním roce přivábila průmyslová robotika pět stovek účastníků, letos mohla atakovat pomyslnou metu rovné tisícovky. Nepovedlo se, ale asi není jiná akce (i když počkejme na Roboty 2020), které by se podařilo dosáhnout čísla přesahující osm set odborných návštěvníků. A to se letos brány výstavy v pardubickém IDEONu otevřely také širší veřejnosti, takže meta byla ve skutečnosti přece jen překonána.

Více místa, více robotických aplikací

Během čtyřdenní akce návštěvníci nezkoumali pouze možnosti robotů z dílny Stäubli, i když ty bezesporu hrály prim. Zejména česká premiéra robotu HelMo, který přináší nové možnosti automatizace díky schopnosti přesouvat se mezi více pracovišti, patřila k největším lákadlům. Na výstavní ploše tak mohli hosté v praxi vidět přední výhody robotu HelMo, který pracuje mimo jiné ve švýcarském závodu Stäubli při výrobě elektrických konektorů CombiTac.

Snaha osmnácti partnerů ukázat zajímavé aplikační řešení utvářela celek kompaktní výstavy, která naplnila očekávání stovek návštěvníků. Kromě čistě robotických aplikací tak organizátoři ve spolupráci s partnery představili exponáty laserových aplikací, řídicí technologie, bezpečnostní prvky či kamerová řešení. Vlastní sekci pak představovala část zaměřená na potravinářský segment, který roboty z dílny Stäubli často opanovaly i v tuzemských podnicích.

Doprovodný program na odborné úrovni

V případě, že se někomu výstavní exponáty zdály málo, nebo jimi naopak byl již příliš znaven, nabízela se ještě neméně zajímavá aktivita. Přednáškový program ve dvou sálech kromě hlavního robotického proudu nově nabídl také specializaci na potravinářství.

I zde z větší části přispěli svým know-how hlavně partneři setkání, mimo jiné firmy Beckhoff, PILZ, Sanezoo, TMT Chrudim, Murrelektronik, Asyril, LASCAM či MATEX PM. Nabízela se tak možnost propojení přednášek s konzultací konkrétní technologie u výstavní expozice, což řada návštěvníků oceňovala nejvíce.

Z konceptu akce je sice patrné, že roboty zde hrály pouze jednou barvou, zato se dá ovšem říct, že hrály opravdu dobře a všestranně. Není tedy troufalé prohlásit, že v roce 2021, kdy se projekt s názvem Technology Days znovu vrátí, již nemusí atakovat pouze jednu tisícovku návštěvníků. Roboty jsou nadále na vzestupu a o produkty společnosti Stäubli je evidentní zájem.

staubli TD19 2
 

Lukáš Smelík

Šéfredaktor časopisu Control Engineering Česko se soustřeďuje zejména na témata spojená s digitalizací, automatizací a robotizací průmyslu. Příspěvky se snaží odhalovat současné trendy a nálady na tuzemském i světovém trhu.