Údržba 4.0 jako dílčí efekt Průmyslu 4.0

Údržba 4.0 jako dílčí efekt Průmyslu 4.0

Patnáctý ročník mezinárodní konference Údržba, kterou každoročně pořádá Česká společnost pro údržbu (ČSPÚ), proběhla ve dnech 24. a 25. 10. 2018 na již tradičním místě, zámku v Liblicích.

Základním posláním ČSPÚ, které se jasně prolíná s předmětem konference, je prezentovat nové myšlenky a umožnit výměnu zkušeností k otázkám, které souvisejí s managementem péče o hmotný majetek (HM).

Zvláštní pozornost pak v posledních letech ČSPÚ klade na tématav současné době souhrnně nazývanáÚdržbou 4.0. Právě rozvoj technologií pro údržbu, které posouvají údržbu na novou úroveň, byla předmětem řady příspěvků. Proč je téma pro tuzemský průmysltolik zásadní, vystihl již úvodní příspěvek Jiřího Holoubka ze Svazu průmyslu a dopravy ČR. Jeho přednáška se nezaměřila jen na avizované zhodnocení tříleté praxe při zavádění Průmyslu 4.0, ale právě na roli oddělení údržby, která při jeho zavádění patří často mezi premianty.

Jednání konference obohatila ale i celá řada dalších pozvaných odborníků v oblasti managementu majetku a jeho údržby z různých zemí. Organizační výbor se tak snažil o zprostředkování objektivního a aktuálního přenosu informací o vývoji údržby, údržbářských systémech, organizaci údržby a informačních systémech údržby ve světě a v ČR.

Svou měrou se o to zasadili také přední dodavatelé pro oblast údržby, aktivně přispěli podnikové praxi ve využití a prosazování nových poznatků v péči o HM na cestě ke snižování nákladů a zvyšování konkurenceschopnosti v souladu s výzvou Průmysl 4.0 a Údržby 4.0. A podařilo se jim to nejen v bohatém programu obou dní, ale také v prostoru výstavní plochy akce. Tam byla k vidění řada zajímavých řešení v praxi. Ostatně se o tom můžete přesvědčit na několika videích (omlouváme se za zhoršenou kvalitu, vyhrála rychlost a autentičnost).

Act-in: Rozšířená realita v údržbě

EY: Strategická údržba

ABB: Digitální nástroje pro údržbu

SKF: Role Údržby 4.0

Osobně mne zaujala ještě jedna prezentovaná technika, kterou bychom podrobili drobnohledu již brzy. Nyní jen krátké nahlédnutí...

Závěrem bychom mohli shrnout, jak tedy Průmysl 4.0 ovlivňuje Údržbu (4.0), slovy předsedy ČSPÚ, Václava Legáta:

10 požadavků na kvalitu pod tlakem Průmysl 4.0

  1. Pořizování majetku s vysokou spolehlivostí a nízkými náklady životního cyklu (asset management).
  2. Udržování hmotného majetku (HM) v provozuschopném a způsobilém stavu.
  3. Předcházení vzniku poruch a následujících poruchových stavů.
  4. Operativní odstraňování vzniklých poruch.
  5. Snižování environmentálních dopadů provozu výrobního zařízení.
  6. Zajištění bezpečnosti provozu a údržbářů.
  7. Snižování rizik.
  8. Eliminování kritických poruch.
  9. Vynakládání optimálních nákladů na údržbu.
  10. Vedení managementu majetku a jeho údržby v souladu s výzvou Průmysl 4.0.
Lukáš Smelík

Šéfredaktor časopisu Control Engineering Česko se soustřeďuje zejména na témata spojená s digitalizací, automatizací a robotizací průmyslu. Příspěvky se snaží odhalovat současné trendy a nálady na tuzemském i světovém trhu.