V údržbě je obtížné hledat optimální balanc mezi vynaloženými prostředky a jejich návratností

V údržbě je obtížné hledat optimální balanc mezi vynaloženými prostředky a jejich návratností

Není velkým tajemstvím, že oblast automotive byla, je a bezesporu také bude pro český průmysl jednou z hlavních priorit. Stejně jako v jiných oborech průmyslové výroby, tak i v údržbě často překračuje stín tuzemské praxe. Role údržbáře v automobilovém průmyslu je správně vnímána jako klíčová. Rád je za to bezesporu také Zdeněk Bejda, manažer údržby svařovny v Toyota Peugeot Citroën Automobile (TPCA), který se s námi zamyslel nad postavením údržby v podnikové hierarchii.

Jak byste vlastními slovy zhodnotil pozici údržby ve společnosti TPCA?

Údržba je služba zajišťující pro výrobu TPCA bezproblémový a bezpečný chod zařízení. Vyžaduje úzkou spolupráci všech úseků, ať je to sama údržba, či výroba, nebo inženýring.

Všeobecně lze říct, že právě automobilky mají k údržbě patřičnou úctu. Čím si to vysvětlujete? Je to tím, že při sériové výrobě jsou rychleji vidět škody, které nesystematická údržba může způsobit? Konzistentní výroba v krátkém takt-timu s minimálními „buffery“ mezi jednotlivými linkami je velice citlivá na jakékoli zastavení, které se okamžitě projeví na výsledné produkci. Nároky kladené na údržbu jsou proto vysoké a s nimi souvisí i její vnímání v rámci celé automobilky.

Jsou také patrné vlivy v nadnárodním pojetí?

Naše výrobní technologie je postavena na bázi koncernu Toyota, proto i naše spolupráce a sdílení informací napříč jednotlivými závody této značky je na vysoké úrovni. Za zmínku určitě stojí také pravidelné setkávání zástupců údržeb EMC (evropských výrobních závodů).

V čem tkví největší přínos údržby pro TPCA?

Údržba s minimálními investičními náklady zachovává zařízení ve stoprocentním stavu i vzhledem k tomu, že do současnosti již bylo v TPCA vyrobeno více než 2,67 milionu vozů. Díky standardizaci PM (permanentní údržby) a rychlé reaktivní údržbě dosahujeme vynikající vytíženosti linky LA (line availability).

Vzpomněl byste si na situaci, kdy údržba doslova zachránila den?

Naše aktivity jsou nastaveny tak, aby se minimalizovalo jakékoli zastavení linky. Každé zastavení zařízení trvající déle než dvacet minut je proto detailně analyzováno. Díky úsilí všech zainteresovaných pracovníků jsou naše dlouhodobá zastavení minimální. Při posledním podobném zastavení jsme dokázali díky rychlému a bezpečnému zásahu všech složek údržby obnovit provoz daleko dříve, než by tomu bylo, kdyby se problém řešil dodavatelsky.

Kde spatřujete slabiny a naopak silné stránky v programu údržby?

Silné stránky jsou bezesporu v reaktivní údržbě i našem systému PM. Stále je ale prostor pro zlepšování v oblastech analýzy příčin poruch a návrhu trvalých opatření.

Jakou pozornost věnujete školení údržby?

Odborná znalost údržbářů a s ní spojená školení jsou jednou ze zásadních priorit naší údržby. Proto právě údržbě věnujeme velkou pozornost. Důležitá je nejen její teoretická část, kde provádíme pravidelná školení a testy pracovníků údržby, ale především praktická část. V této oblasti je stále co zlepšovat především v osobní zodpovědnosti samotných údržbářů a jejich vedoucích. V posledním roce jsme také díky pomoci z fondů Evropské unie zvyšovali odbornost našich údržbářů a realizovali celkem sedmnáct vzdělávacích kurzů zaměřených na pracovníky údržby ze všech provozů TPCA. Naši údržbáři mají navíc možnost vzdělávat se i v zahraničí.

Jak byste rádi roli údržby rozšiřovali, případně přenášeli na další pracovníky, například na operátory?

Údržba prováděná operátorem (TPM – Total Productive Maintenance) je jednou ze standardních aktivit v TPCA. Snažíme se v rámci našich možností zapojovat do péče o zařízení všechny pracovníky výroby. Oni jsou totiž nejblíže zařízení, a proto dokážou odhalit jakoukoli abnormalitu nejdříve.

Jsou některé činnosti, které v rámci údržby outsourcujete?

Protože většina naší technologie pochází z Japonska, jsou naši údržbáři jediní na českém trhu, kteří jsou schopni zajišťovat servis našeho zařízení. Outsourcing proto využíváme jen u specifických činností.

Kolik údržbářů pracuje ve vašem týmu a kolik byste jich ideálně ještě potřebovali?

Údržba svařovny čítá v současnosti pět desítek pracovníků, což považuji při současném přechodu na dvousměnný režim výroby našich automobilů za optimální.

Které trendy sektoru údržby (u vás i všeobecně) dle vašeho mínění nyní ovlivňují její aktuální podobu?

Všeobecně lze říci, že na údržbu, stejně jako na všechny ostatní části výroby dopadá neustávající tlak na efektivitu nákladů, přičemž v oblasti údržby je asi nejvíce obtížné hledat optimální balanc mezi vynaloženými prostředky a jejich návratností.

Jak celkově hodnotíte úroveň údržby a její roli v českém průmyslovém prostředí?

Nemohu příliš hodnotit roli údržby v celém českém průmyslu, ale mám pocit, že na rozdíl od TPCA je údržba v mnoha jiných závodech v Česku v roli popelky a její role je upozaďována na úkor okamžitých ekonomických výsledků

Lukáš Smelík

Šéfredaktor časopisu Control Engineering Česko se soustřeďuje zejména na témata spojená s digitalizací, automatizací a robotizací průmyslu. Příspěvky se snaží odhalovat současné trendy a nálady na tuzemském i světovém trhu.