Většina firem stále důvěřuje lidmi prováděné kontrole kvality

Guillermo Alda, člen managementu společnosti GoodAI Solutions Guillermo Alda, člen managementu společnosti GoodAI Solutions

The Cube je ale špičkové AI řešení pro malé, střední a velké společnosti.

GoodAI Solutions je společnost založená v říjnu 2019 jako výsledek strategického partnerství společností GoodAI a JHV Solutions. Zakládající členové GoodAI Solutions jsou součástí rodiny GoodAI od doby, kdy byly její první komerční projekty realizovány pod hlavičkou GoodAI Applied. O využití umělé inteligence a jejich možnostech nejen v průmyslu jsme hovořili s Ing. Guillermo Aldou, členem managementu společnosti GoodAI Solutions, který mimo jiné spoluzakládal komerční pobočku kultovního AI startupu, zajišťujícího partnerství pro přední společnosti jako ŠKODA AUTO, Innogy a T-Mobile.

TIP: Chcete se o technologii dozvědět více? Registrujte se na webinář Role údržby při hledání úspor zdarma a poslechněte si prezentaci s ukázkou technologie.

Počítal risk management vaší společnosti se současnou situací? Jak moc epidemie Covid-19 ovlivnila vaše podnikání?

Samozřejmě, stejně jako všichni ostatní jsme nuceni přijímat opatření k přizpůsobení se této situaci. Také pro nás existují rizika a přínosy. Co se rizik týče, pracujeme pro průmyslové společnosti, které nyní ve velkém omezují nové projekty a celkově jsou opatrné s investicemi. Proto je řízení peněžních toků klíčové a naším hlavním zaměřením je péče o naše lidi a zajištění jejich mezd. Pokud jde o výhody, dokážeme přizpůsobit naše AI rámce tak, aby přinášely nová řešení vhodná do období, ve kterém teď žijeme. Například jsme vyvinuli řešení pro zdraví a bezpečnost na pracovištích pomocí počítačového vidění, abychom se ujistili, že jsou implementována opatření proti Covid-19 (zjišťování, zda jsou používána osobní ochranná zařízení, detekce sociálních vzdáleností, měření teploty apod.). Je čas se přizpůsobit, naslouchat potřebám našich klientů a starat se o naše lidi. Krize samozřejmě výrazně ovlivnila naše podnikání v krátkodobém horizontu. Naši průmysloví klienti pozastavili projekty, protože byli nuceni přerušit výrobu. Sledujeme však, že se situace pomalu vrací k „novému normálnímu“ scénáři. Naštěstí naši klienti překonávají nejhorší část krize a společně navazujeme práci na pozastavených projektech. Ve střednědobém výhledu se domníváme, že budeme na stejné úrovni obchodní činnosti ve 4. čtvrtletí a z dlouhodobého hlediska jsme velmi optimističtí. V průmyslu se zrychlí implementace automatizace a snižování rizik a naše řešení v tom budou hrát klíčovou roli tím, že pomáhají automatizovat složité procesy a snižovat tak riziko nebezpečných narušení výrobních cyklů. Jsme často tázáni, zda je umělá inteligence hrozbou pro lidskou pracovní sílu, zejména v těchto časech, kdyby mohla ohrozit existenci mnoha pracovních míst. Tento pohled není zdaleka realitou, naopak. AI je příležitostí vytvářet nová pracovní místa a vzrušující kariérní příležitosti právě díky novým nástrojům. Všichni se budeme muset přizpůsobit „nové normálnosti“.

GoodAI solutions jak jej známe dnes funguje na trhu od roku 2019 díky propojení s JHV Solutions. Jaké možnosti vám tato fúze dala?

Náš tým za poslední čtyři roky úspěšně dodal přes 40 projektů a AI řešení pro klienty z celého světa. Partnerství s JHV Engineering, vzniklé v roce 2019, nám dalo příležitost rozšířit naše působení v Industry 4.0, a to nejen tím, že jsme schopni dodat kompletní řešení na klíč včetně hardwaru, automatizace a systémové integrace, ale také máme příležitost pracovat a učit se s jejich skvělým týmem profesionálů.

Váš core business je reprezentován řadou aplikací s využitím umělé inteligence. Co vše nabízíte a pro jaká odvětví?

Poskytujeme nejmodernější AI řešení, díky nimž podniky dosahují lepších, bezpečnějších a efektivnějších výkonů. Vyvinuli jsme vlastní AI rámce v oblasti počítačového vidění, strojového učení přirozeného jazyka a dále vytváříme software, abychom našim klientům poskytli kompletní řešení na klíč včetně hardwaru. Neustále vylepšujeme naše AI rámce díky výzkumnému a vývojovému týmu naší sesterské společnosti GoodAI, čímž zajišťujeme, že naši klienti mají vždy nejvýkonnější technologie přinášející nejvyšší obchodní hodnotu. V posledních letech jsme pracovali pro různé společnosti v různých oborech, od telekomunikací, bankovnictví, přes biologický výzkum až po maloobchod. V posledních dvou letech se zaměřujeme na Industry 4.0, kde spatřujeme největší potenciál, jak umožnit našim klientům zvýšit kvalitu jejich výrobků, zvýšit produktivitu a zároveň snížit náklady na provoz a údržbu.

Jaké jsou výhody prediktivní údržby pomocí umělé inteligence oproti jiným metodám?

Myslím, že všechny společnosti se mohou najít v následujícím příkladu. Představte si jednoho úžasného člena O&M týmu, který ví, jak diagnostikovat a předvídat problémy lépe než kdokoli jiný v týmu. Pokud tento odborník firmu opustí, odejde do důchodu nebo nemůže dočasně vykonávat svou práci, má tato společnost zaděláno na problém. A nyní si představte, že by bylo možné postavit model s odborností a know-how vašeho nejvýkonnějšího lidského experta. Přesně to umí umělá inteligence a strojové učení. Naše modely můžeme trénovat se všemi myslitelnými druhy dat pocházejících od různých značek, systémů a situací. Modely založené na neuronových sítích se naučí, co je “správné” a co ne a upozorní své uživatele, když nastanou nestandardní situace. A tyto modely se spolu s postupujícím časem zdokonalují díky interakcím s týmem údržby, který bude schopen určit o jaký druh problému jde a jeho možné důsledky. Firmy mohou v zásadě budovat expertní modely, jejichž prostřednictvím drží své nejlepší know-how takzvaně in-house, snižují riziko narušení a umožňují doladit údržbu do té míry, do jaké to nebylo dosud možné kvůli složitosti pevného kódování všech potenciálních problémů. Námi poskytované modely také dokáží komunikovat s různými protokoly různých značek. Nastavili jsme náš systém prediktivní údržby AI tak, aby vykonával různé úkoly. Například detekoval a předpovídal anomálie v robotických flotilách nebo včas rozpoznal opotřebení jednotlivých dílů v CNC strojích. Náš AI rámec přizpůsobujeme každému klientovi na míru včetně vývoje softwaru a vlastních vizualizací. Výsledkem jsou řešení, která předpovídají možná selhání zařízení, čímž prodlužují životnost výrobních zařízení a jejich jednotlivých dílů. Dále je z modelů možné vyčíst, které díly je třeba vyměnit, což opět zamezuje výpadkům ve výrobě. Je také možné snadno vyčíslit možné důsledky selhání a poskytnout kompletní manažerský přehled o stavu a výkonnosti provozních aktiv. Je velmi složité a drahé vytvářet taková řešení pomocí předchozích tradičních metod.

Jste také aktivní v oblasti počítačového vidění. Můžete uvést příklady svých úspěšných realizací?

Ano, v posledních letech vyvíjíme aplikace pro počítačové vidění v různých oborech. Například jsme autoři prvního AI asistenta pro výběr diamantů na světě, resp. odborné klasifikace diamantů pro stanovení hodnoty maloobchodních diamantů. Pracovali jsme také s velkými hráči v automobilovém průmyslu, a to na provádění složitých vizuálních inspekčních úkolů. Dalším příkladem by bylo využití současného kamerového systému CCTV k provádění různých úkolů, například ke sledování pohybu pracovníků a balíků za účelem optimalizace využití skladových prostor. Dále to jsou nejrůznější zdravotní a bezpečnostní opatření, vzdálená údržba pomocí detekce polohy ventilů nebo měřidel v zařízení, čímž se vyloučí nutnost provádět kontroly a inspekce na místě.

Právě uvádíme na trh nový produkt s názvem The Cube, což je špičkové AI řešení pro malé, střední a velké společnosti, které detekuje závady a nedokonalosti výrobků, dílů a povrchů. V uplynulých letech jsme od našich klientů zjistili, že současná řešení pro vizuální kontrolu jsou velmi nákladná, což vyžaduje velké investice nejen na nákup, ale také na provoz těchto systémů. Na druhou stranu existují inteligentní kamery, které jsou cenově dostupné a nenáročné na údržbu, ale mohou provádět pouze velmi omezený soubor jednoduchých inspekčních úkolů. V podstatě si jen málo společností mohlo dovolit zvýšit kvalitu počítačové vizuální inspekce a důsledkem je, že většina firem stále důvěřuje lidmi prováděné kontrole kvality, což vede k mnoha přehmatům. Ve skutečnosti dnes nikdo nechce být kontrolor kvality. Kdo by chtěl denně trávit osm hodin inspekcí malých částí, jednu po druhé? Naše řešení tento proces nejen automatizuje, ale rovněž i poskytuje nový nástroj pro společnosti, které tak mohou nabídnout vzrušující kariérní příležitosti v oddělení vizuální kontroly. Nyní budou pracovníci obsluhovat nejmodernější technologická zařízení. Jasným závěrem je, že nízká kvalita znamená nízký zisk. Nezjištěné vady a nedostatky v hotových výrobcích zasílaných klientům nebo v příchozím zboží používaném v návazném výrobním procesu mají za následek nevítané vícenáklady. Vysoká kvalita tedy znamená vysoký zisk, ale jen málokdo si to může dovolit. Cube řeší tento problém s bezkonkurenční přesností v inspekčních úkolech, s přátelsky nastaveným přístupem nejen v nákladech na vybavení a licencování, ale také v samotném provozu. Je to opravdu snadné, každý se naučí inspekční úkoly během několika minut a může jej použít libovolný operátor.

V současné době bude téma úspor aktuální. Jak může umělá inteligence výrazně ovlivnit spotřebu energie, správu budov nebo průmyslové úspory?

AI bude hrát zásadní roli při optimalizaci provozních výdajů výrobních společností, nyní bohužel více než kdy jindy, kdy se společnosti zaměří spíše na optimalizaci svých provozních výdajů než na velké kapitálové výdaje. Nicméně AI a strojové učení mohou optimalizovat a ladit provozní aktiva tak, aby fungovala s nejvyšším možným výnosem a nejnižšími provozními náklady. Optimalizace údržby a provozu sníží náklady na energie, prodlouží životnost dílů a nástrojů, nenastanou také nákladné prostoje, což ve výsledku povede k významným úsporám výrobních společností.

Vítězslav Fejfar

Vítězslav Fejfar je editor ve společnosti Trade Media International (vydavatel časopisů Contorl Engineering Česko a Řízení a údržba průmyslového podniku). Zaměřuje se na rozhovory, reportáže a příběhy z průmyslových firem. 

www.trademedia.cz