Vize v robotice 2019 probíhaly v prostorách Testbedu pro Průmysl 4.0 Vize v robotice 2019 probíhaly v prostorách Testbedu pro Průmysl 4.0

Co vše roboty umí a kde se mohou uplatnit, včetně nových moderních aplikací, se dozvěděli účastníci konference Vize v robotice, která se konala 10. - 11. 4. v prostorách Testbedu v Národním centru Průmyslu 4.0 v Praze.

„Proč jsme se tady vlastně sešli je nabíledni. Testbed pro průmysl 4.0 je místem, kde se realizují vize budoucnosti. Koncentrují se zde chytré technologie, které by v budoucnu měly najít uplatnění v průmyslu. Firmy si zde mají možnost tyto technologie otestovat a zjistit, jak je lze nasadit v reálné průmyslové výrobě. Naši partneři ze společností KUKA a SICK přivezli mnoho novinek, které je možné již nyní využívat. Musím ještě dodat jednu milou informaci. Centrum tohoto excelentního výzkumu, které zde budujeme, uspělo v projektu RICAIP. Jedná se o výzkumné a inovační centrum pro pokročilou výrobní produkci, které řeší distribuovanou a flexibilní výrobu. Evropské výzkumné centrum pro využití umělé inteligence v moderním průmyslu povede CIIRC ČVUT společně se Středoevropským technologickým institutem Vysokého učení technologického v Brně (CEITEC VUT). O podpoře projektu s názvem RICAIP rozhodla Evropská unie. Půjde na něj 50 milionů eur (asi 1,3 miliardy korun) a bude trvat šest let. Projekt je předpokladem k tomu, že ČR i CIIRC se stanou centrem evropské robotiky,“ uvedla v úvodu konference Alena Nováková, mluvčí Národního centra průmyslu 4.0., které je jednou z platforem Českého institutu robotiky a kybernetiky.

Jedním z hlavních trendů v Česku a na Slovensku je celkový růst počtu zákazníků, kteří instalují ve svých výrobních podnicích první průmyslové roboty. Tlak na efektivitu a nemožnost získat nové zaměstnance je z pohledu výrobních firem nejvýznamnějším důvodem pro pokračující automatizaci v aplikacích, kde lidská obsluha do procesu nepřináší přidanou hodnotu a může tak být snadno nahrazena. Statistika je neúprosná, nedostatek lidí na trhu práce dále poroste. Řada výrobců se proto dostává do rizikové situace. Pokud chtějí obstát v mezinárodní konkurenci, tak musí navyšovat výrobu při dodržení kritérií kvality a přesnosti, flexibility, rychlosti a energetické účinnosti. Řešení existuje, je jím průmyslová automatizace s využitím robotů. Jedná se investici do budoucnosti, která se rozhodně vyplatí.

„Kuka zde představila mnoho novinek ze svého portfolia. Jde hlavně o nové roboty QUANTEC II, řadu CYBERTECH a roboty s nižší hmotností AGILUS. Pro roboty QUANTEC II je to dokonce premiéra na výstavách v ČR. Nabízíme rovněž technická řešení a disponujeme devíti kompetenčními centry, kde vyrábíme nové robotické buňky pro různé aplikace. Naší specialitou je robotické frikční svařování, které zde rovněž prezentujeme. Představujeme rovněž naši společnou aplikaci se společností SICK, která měří mezní síly na kolaborativních robotech nebo schopnosti robotické ruky, kterou zde demonstruje náš další partner, společnost SCHUNK,“ dodal k programu konference Jindřich Vaňous, Country Manager společnosti KUKA CZ&SK

„V oblasti robotiky se věnujeme zejména dvěma oblastem. Bezpečnosti a navádění. V našem portfóliu je na deset tisíc produktů, které mohou robota doprovázet,“ shrnul firemní prezentaci Jindřich Hašek, generální ředitel společnosti SICK pro ČR a SR.

Vývoj robotiky mění svět podobně jako internet a informační technologie. Dnes jsou roboty v rámci Průmyslu 4.0 klíčovým prvkem, který novými metodami výroby poskytuje odpovědi na velké výzvy naší doby, jako jsou úbytek přírodních zdrojů, klimatické změny, následky zrychlujícího se růstu populace a stárnutí společnosti v průmyslových zemích. Inovace směřují k tomu, že roboty budou více kompaktní a mobilní, s nižšími nároky na materiál a energii, vzájemně propojené sítí a budou mít schopnost vnímat a poznávat okolí.

Vize v robotice 2019: KR AGILUS druhé generaceKUKA na akci Vize v robotice 2019 představila robot KR AGILUS druhé generace

Novinky KUKA

Na stále náročnější potřeby a požadavky trhu reaguje inovovaný všestranný robot nové generace v oblasti vysoké nosnosti KR QUANTEC, který je nejprodávanějším výrobkem v rámci produktového portfolia průmyslových robotů KUKA. Od roku 2010 jich bylo dodáno více než 100 000 kusů. Výrobce v něm zúročil své zkušenosti z vysoce dynamického vývoje automatizační techniky. Nová generace KR QUANTEC nabízí nejvyšší nosnosti a dosahy ve své třídě na trhu a nastavuje nové standardy kvality a spolehlivosti pro výrobní procesy budoucnosti. Robot se vyrábí ve standardním provedení a speciálních variantách. Mezi novinky patří optimalizované výrobní portfolio s krátkými dodacími termíny, vylepšená pracovní obálka, modulární systém, maximální flexibilita - výkon, varianty robotů, prostředí, údržba a další, nízké TCO pro ekonomickou výrobu, o více než desetinu kratší pracovní cykly, o 10 % nižší spotřeba elektrické energie, snadná instalace, o polovinu menší počet náhradních dílů.

Další úspěšnou novinkou společnosti KUKA je robot KR AGILUS druhé generace. Je to kompaktní šestiosý robot, který je dimenzován pro maximální pracovní rychlosti. Různá provedení, montážní pozice, dosahy a nosnosti z tohoto malého robota dělají modifikovatelného specialistu na přesnost. Mezi jeho inovace patří nové motory, optimální umístění kabelů, nová ložiska, IP67 jako standard, lepší ovladatelnost díky nové poloze motorů a reduktorů, konfigurovatelný přívod energií a snadná náhrada za předcházející model.

Následující prezentace v Testbedu byla věnována speciálním technickým řešením v oblasti svařování a povrchových úprav s užitím robotů. Představeny byly svařovací buňky a kompletní linky pro obloukové, laserové a odporové svařování a řezání, progresivní svařovací metody jako je frikční svařování a magnet arc, řešení pro slévárny a kovárny včetně konceptu a aplikace na nanášení Extrudéru.

Vize v robotice 2019: Mobilní robotikaMobilní robotika je velkým trendem. Svou nabídku do této oblasti má také společnost KUKA.

„Svařování v pevné fázi je skupina spojovacích procesů, které vytvářejí spojení při teplotách pod bodem tání základních materiálů, u nichž má dojít ke spojení bez použití přídavného materiálu (pájky). Jeho principem je přivedení materiálů do tvárného stavu, v němž se materiály podrobí konstantnímu a kontrolovanému tlaku za účelem metalurgického spojení (‘slepení‘). Rozdíly mezi jednotlivými spojovacími metodami spočívají v tom, jakým způsobem se přivádějí materiály na teplotu, kdy se jejich stav změní z pevného na plastický, což s sebou přináší různá specifika: limity použitelnosti, přednosti, nedostatky aj. Mezi metodami svařování v pevné fázi najdeme více postupů: studené svařování, difuzní svařování, explozní svařování, kovářské svařování, frikční svařování, svařování magnetickým obloukem, horkým tlakem, rolováním a ultrazvukem,“ vysvětlil Lukáš Fikar, Solutions Sales Manager společnosti KUKA pro CZ&SK.

Robot je v principu stroj jako každý jiný, a proto potřebuje profesionální obsluhu, pravidelný servis a údržbu. I to bylo jedno z témat, o němž se hovořilo. Certifikované školení poskytuje KUKA College Zdiby, na Slovensku zahájilo činnost nové školící centrum - KUKA College Bratislava. V kurzech se účastníci naučí ovládat a programovat roboty i bez požadavků na předchozí praxi s roboty.

Servis poskytuje společnost po 365 dnů v roce, 24 hodin denně. Se zájmem si účastníci vyslechli prezentaci věnovanou digitálním službám KUKA Connect a Xpert. Pomocí simulačního softwaru KUKA.Sim Pro 3.0 lze simulovat layouty a koncepce a offline programovat roboty KUKA. Tento výrobek umožnuje díky spojení s KUKA.OfficeLite v reálném čase komunikovat s virtuálním kontrolerem KUKA KRC4, generovat programy v KRL a přesné analýzy dob taktu.

Krátká videa z konference Vize v robotice 2019

Vítězslav Fejfar

Vítězslav Fejfar je editor ve společnosti Trade Media International (vydavatel časopisů Contorl Engineering Česko a Řízení a údržba průmyslového podniku). Zaměřuje se na rozhovory, reportáže a příběhy z průmyslových firem. 

www.trademedia.cz