Trendy

Přísná opatření státu pomohla zabránit nekontrolovanému šíření epidemie koronaviru v Česku. Po Velikonocích ale už nastane vhodná doba pro alespoň částečné uvolňování těchto opatření a pro restart ekonomiky. Čím dříve se firmy vrátí k běžnému fungování, tím bude konečný účet…
O zavádění digitalizace v českých průmyslových firmách nejčastěji usilují dodavatelé některé z jednotlivých technologií. Podle odborníků by však podniky měly vyhledávat systémovější řešení. Kromě technologické stránky mají dbát i na to, aby digitalizaci svěřily správnému okruhu zaměstnanců. Nemusí se přitom jednat o…
Řešení případů použití ve výrobě, které se zabývají nestrukturovanými vstupy.
Ať již budeme na současnou situaci nahlížet jakoukoli optikou, je jasné, že vynucenou pauzu ve výrobách využívají podniky porůznu a stojíme na prahu velkých změn. Pomineme-li jasný negativní ekonomický dopad utlumení výroby se všemi jeho vazbami na zaměstnance, otevřely se…
Vzhledem k současnému dění kolem možné pandémie koronaviru, odemykáme starý článek z časopisu Řízení a údržba průmyslového podniku z roku 2010, který může být vhodným pomocníkem pro přípravu provozů na mimořádná opatření a doufáme, že za deset let bude stejně…
Strojírenské firmy vždy potřebovaly zejména zaměstnance, kteří mají odborné technické znalosti a zkušenosti. S érou digitalizace a robotizace se v posledních letech do popředí vedle těchto dovedností dostala také takzvaná digitální gramotnost. Aby však podnik přechod k technologiím Průmyslu 4.0…
Díky flexibilitě vysoké školy technického směru je umožněno technikům a kvalifikovaným pracovníkům pokračovat v rozvíjení dosavadních zkušeností.
Strana 1 z 5