10 let po pandémii: H1N1 poučení pro koronavirus

10 let po pandémii: H1N1 poučení pro koronavirus

Vzhledem k současnému dění kolem možné pandémie koronaviru, odemykáme starý článek z časopisu Řízení a údržba průmyslového podniku z roku 2010, který může být vhodným pomocníkem pro přípravu provozů na mimořádná opatření a doufáme, že za deset let bude stejně zapadly v propadlišti dějin...


Pro některé odborníky z podnikové sféry bylo propuknutí chřipky H1N1 loni na jaře příležitostí pro doladění stávajících krizových plánů, zatímco pro ostatní to byl signál, že je třeba něco podniknout. Ať tak či onak, podniky by měly v plné míře využít časové lhůty, kterou mají, aby se v předstihu připravily na možná nebezpečí, která může vyvolat pandemie, která ještě nemusí být zažehnána. Světová zdravotnická organizace zvýšila v červnu roku 2009 stupeň pandemického rizika na šestý stupeň, signalizující začátek celosvětové pandemie chřipky, a prohlásila, že další šíření viru H1N1 je „nezvratitelné“.

TIP: Celé vydání dostupné zde>>

Ve 170 zemích světa bylo tehdy laboratorně potvrzeno 177 477 případů onemocnění virem H1N1 a tento počet stále roste (aktuální stav v ČR viz box na straně 14). Co předpokládané oživení viru znamená pro dnešní moderní podnik? Úplná pandemie může ztížit výkonnostní cíle podniku, zdraví a životní styl zaměstnanců a finálně ovlivnit finanční výsledky podniku. Na vše, co se týká vašeho podniku, se vyplatí být předem připravený. Zde je několik bodů, na které je třeba pamatovat při hodnocení vaší připravenosti. 

Vypracujte plán brzy

Při vytváření pandemického plánu je prvním krokem stanovení klíčových součástí, které by měl plán zahrnovat. Plán by měl obsahovat záležitosti, jako je výběr a objednání zásob produktů, které ochrání zaměstnance před infekcí, dále rozšíření stávajícíh  komunikačního plánu pro zaměstnance a zákazníky; měl by být vyvážený a připravený na spuštění vašeho plánu kontinuity pracovních činností v případě vysoké absence v rámci celé společnosti. Americká společnost Skyworks Solutions, známý inovátor v oblasti vysoce výkonných polovodičových prvků s analogovým a smíšeným signálem, která sídlí ve Woburnu ve státě Massechussets, vytvořila následující plán. Před propuknutím chřipky H1N1 iniciovala společnost Skyworks přechod na bezdotykové toalety, aby snížila náklady na spotřebu vody, toaletních potřeb a hygienických prostředků.

V létě roku 2008 zavedl bezdotykové systémy na svých toaletách závod Skyworks v Newbury Parku v Kalifornii. Společnost Skyworks zjistila, že přechodem na bezdotykovou alternativu zahrnující mýdlo, ručníky a zásobníky na dezinfekční prostředky rukou se celková úroveň hygieny v závodě zlepšila, a požádala ředitele technického vybavení Jeffa Frye a bezpečnostního manažera Brian Shaughnessy, aby toto úsilí dále rozvíjeli. „Náš provoz pracuje 24 hodin denně, sedm dní v týdnu, zaměstnanci pracují ve 12hodinových směnách,“ řekl Frye. „Jsme si vědomi, že je třeba, aby naši zaměstnanci byli zdraví, aby v našich provozech pracoval personál, který plní denní výrobní cíle. Tento plán se týká všech našich závodů.“

Na jaře roku 2009, než se objevilo téma viru H1N1, byli Frye a Shaughnessy coby členové korporátního týmu pověřeni přípravou plánu týkajícího se zdraví a zdravého životního stylu zaměstnanců. Společnost Skyworks iniciovala tento úkol s cílem ochránit životní podmínky zaměstnanců a zabránit narušení dodávek zákazníkům. Do tvorby svého plánu zapojila Skyworks i své servisní a provozní partnery. Plán se zabývá zejména zajištěním efektivního chodu společnosti, a to i v dobách potenciálně vysoké absence zaměstnanců. Frye se setkal s Graingerem, aby diskutovali o nejlepších průmyslových metodách a nových technologiích, které mohou pomoci udržet požadovanou produktivitu společnosti.

V plánu bylo uvedeno, že je třeba se v provozovnách zaměřit na hygienu rukou. Uvědomili si, že zavedení bezdotykových prostor bylo pro dosažení jejich cíle klíčové. Aby podpořili přijetí plánu, poskytli všem zaměstnancům osvětové informace o hygieně rukou a malé lahvičky dezinfekčního prostředku (sanitizéru) na ruce. „Reakce zaměstnanců byly pozitivní,“ poznamenal Shaughnessy. „Sanitizéry jsou rozmístěny na místech, která jsou dobře vidět, abychom přiměli zaměstnance k jejich použití. Jednoduchý pohyb ruky, když procházíte kolem, je snadný, spontánní a nestojí téměř žádné úsilí. Při mnoha příležitostech jsem byl svědkem používání sanitizérů na schůzkách, kde byli zaměstnanci shromážděni kolem konferenčního stolu a dávkovač sanitizéru byl umístěn uprostřed.

Zaměstnanci ho používali, protože tam byl. Rychle se stal součástí naší firemní kultury.“ Hygienická osvěta je důležitá. „I když nemůžeme kontrolovat, co se stane, když zaměstnanci opustí brány závodu, doporučujeme jim dodržovat stejné postupy i mimo zaměstnání,“ konstatoval Shaughnessy. Pokud váš podnik vyrábí choulostivá elektronická zařízení, budete mít pravděpodobně čisté pracovní prostředí. Zaměstnanci Skyworks musí při práci v čistých prostorech dodržovat striktní protokol. Protokol může vyžadovat kompletní oděv pro čisté prostory, rukavice, pokrývku hlavy a roušku. Kombinace protokolu pro zaměstnance pohybující se v čistém prostředí laminárního proudění vzduchu a vysoce účinné filtrace vzduchu v aseptických prostorech prakticky znemožňuje šíření chřipky v těchto oblastech.

Proto je úsilí o snížení rizika nebezpečí výskytu pandemické chřipky soustředěno na oblasti mimo čisté výrobní prostory, kde je větší pravděpodobnost, že se viry budou šířit. V souvislosti s blížící se podzimní sezónní chřipkou společnost Skyworks do svého plánu zavedla několik novinek. Společnost přidala germicidní lampy do vzduchotechnických rozvodů pro kontrolu výskytu bakterií a virů. Kromě toho zavedla ke všem klávesnicím suché dezinfekční rozprašovače. „Pokud je to možné, používáme ekologicky nezávadné produkty s certifikací Green Seal (zelená pečeť),“ připomněl Frye. „Snažíme se myslet ekologicky, jak je to jen možné, a zároveň zajišťujeme ochranu našich zaměstnanců.“

Buďte připraveni, jednejte rychle

Na rozdíl od jiných hrozeb a katastrof se pandemie týká každého, všude a současně. Její dopad na globální obchodní a investiční sféru ohrožuje přežití a obnovu každé organizace. Správná příprava krizových plánů vyžaduje, aby organizace předvídaly svou zranitelnost, měly připravený postup, jak zareagují, a když ke krizové situaci dojde, aby reagovaly rychle. Jaké jsou otázky, které musí vedení společnosti posoudit? První otázka, kterou si musíte položit, je, kdy aktivujete svůj pandemický plán a plán kontinuity činností. Všechny plány týkající se přenosných nemocí vyžadují nastavení aktivačních mechanizmů tak, že když k nějaké události dojde – ať již globálně, regionálně nebo ve vašem působišti – rozhodnutí musí být provedeno rychle a plány implementovány v přijatelném čase.

Osoby zodpovědné za rozhodnutí, kdy tyto plány aktivovat, musí mít odpovídající přípravu a oprávnění. Jakmile je aktivační bod identifikován, bude pro vedení podniku důležité prosadit všechny procedury, které by mohl plán vašeho boje s přenosnými nemocemi vyžadovat. Například se bude muset významně změnit způsob zásobování a vstupu do podniku. Vaši zaměstnanci musí být s těmito novými postupy srozuměni a být na ně připraveni a vyškoleni, aby je v případě potřeby dodržovali. Nové požadavky mohou zahrnovat vyplňování formulářů, jež budou od zásobovatelů a hostů vyžadovat informace o tom, kde se během posledních tří měsíců pohybovali, než se dostali do osobního kontaktu se zaměstnanci.

Může být nárokováno použití masky nebo vymezení jejich přítomnosti pouze na jedno místo. Zásady čistoty a hygieny a patřičné prostředky pro vaši lokaci je třeba určit předem; vše by mělo být součástí vašeho plánu pro boj s přenosnými nemocemi. Čisticími prostředky, maskami, rukavicemi a dalšími položkami se bude nutné předzásobit ještě před aktivací jakéhokoli plánu. Za normálních okolností lze tyto zásoby snadno doplnit. Když je však pandemie v plném proudu, stávají se tyto položky obtížně dostupnými. Zásoby jsou rychle vyčerpány vládními záchrannými týmy. Ačkoli některé z těchto postupů a protokolů mohou vyznívat nepříjemně a děsivě, školení a instruktáž, které vaši zaměstnanci dostávají dříve, než epidemie propukne, ovlivní, jakým způsobem budou tyto nástroje přijaty.

Čas na vzdělávání zaměstnanců, obchodníků a klíčových dodavatelů je nyní  – před realizací plánu. Je důležité, abyste si uvědomili fyzické, emocionální a finanční důsledky, jaké by pro vaši společnost mohla taková závažná krize mít. Je možné, že kromě běžně nemocných zaměstnanců se mnozí z nich nebudou moci vrátit do práce, protože budou pečovat o nemocného manžela, manželku nebo dítě. Navíc ti, kteří nejsou nemocní, se mohou rozhodnout, že nepůjdou do práce, protože se obávají kontaktu s ostatními zaměstnanci. Podobně mohou problémy řešit i vaši hlavní dodavatelé. Nezbytnou součástí procesu, jenž vede k vytvoření plánu boje s nakažlivými nemocemi ještě před vypuknutím velké nákazy, je analýza dodavatelského řetězce a posouzení toho, jaký plán boje s nakažlivými nemocemi mají vaši dodavatelé.                                                             

Během pandemie mohou být všechny aspekty provozu podniku napjaté, včetně těch, které se týkají lidských zdrojů. Bude možná nutné přezkoumat zdravotní plány financované z vlastních zdrojů, tj. odškodnění zaměstnanců v rámci pojištění firmy, penzijní pojištění, příspěvky zaměstnavatele na penzijní plány zaměstnanců a všechny ostatní typy programů zaměstnaneckých požitků, a to s ohledem na potenciální „nárazovou vlnu“, která tyto plány může potkat. Kvůli měnícím se podmínkám ve vaší společnosti je rovněž velmi důležité zůstat po vypuknutí nákazy ve spojení.

Promluvte si se svými zaměstnanci, abyste se ujistili, že pochopili, že vše se děje kvůli zajištění bezpečného a zdravého pracovní prostředí. S důvěrou a jistotou, kterou ve vás zaměstnanci vloží, se vám pak podaří vše překonat a udržet podporu vašich podnikových operací. Největším poučením pro tým Skyworks bylo, když se dozvěděl, že musí být v tomto boji napřed. „Pokud budete čekat na pandemii, bude příliš pozdě,“ dodal Frye. „Toto není něco, co byste měli udělat jen pro případ pandemie. Je to něco, co je třeba udělat pro celkové zdraví zaměstnanců.“

Mamta Bhargarvaová je viceprezidentka společnosti Grainger Industrial Supply- Brand Segments. Grainger, čelní dodavatel zásob pro provoz a údržbu podniků, pracuje se zákazníky, aby jim pomohl udržet efektivitu a produktivitu jejich provozů, a současně jim pomáhá řídit a udržovat bezpečnost a spokojenost jejich zaměstnanců. Pro další zdroje a informace na téma krizové připravenosti a plánovacích pandemických listů navštivte internetové stránky na adrese www.grainger.com/pandemicinfo.


Pandemický chřipkový plán: postupy a metody

Závod společnosti Skyworks v Newbury Parku byl připraven, když byl anoncován celopodnikový pandemický chřipkový plán.

Plán prevence

• Vytvořte tým lidí z různých oblastí pro implementaci pandemického chřipkového plánu. Tým tvoří zástupci z oblasti zabývající se lidskými zdroji, zdravým a bezpečným prostředím, správy zařízení a kontrolor kvality poskytované lékařské péče ve společnosti Skyworks. Tým provádí implementaci plánu nebo jeho částí na základě aktuálních okolností a dle potřeb jednotlivých provozních jednotek. Členové týmu projednávají parametry pandemického preventivního plánu se svými mateřskými podniky v souladu s rozhodnutími týmu. To zaručuje, že implementace pandemického preventivního plánu ve Skyworks bude konzistentní.

• Zajistěte dostatečné zásobování ubrousky a dávkovači sanitizérů rukou ve všech společných prostorech a vyzvěte zaměstnance k provádění řádné osobní hygieny.

• Čistěte častěji vybavení, zejména běžně dotýkané předměty (kliky dveří atd.).

• Chraňte hosty a návštěvníky.

• Omezte dle potřeby služební cesty.

• Vytvořte základní identifikaci práce a personální plánování.

• Projednejte roční chřipkový plán společnosti. Vakcíny proti chřipce jsou každoročně k dispozici ve všech hlavních střediscích Skyworks a zaměstnanci jsou vyzýváni, aby se nechali naočkovat. V místech s malým počtem pracovníků dostávají zaměstnanci očkovací poukázky, které jim umožní nechat se naočkovat na místních klinikách.


Komunikační plán

• Zintenzivněte komunikaci se zaměstnanci – jak verbální tak písemnou – týkající se podpory řádných osobních hygienických návyků a etikety při kýchání a kašlání, abyste pomohli snížit výskyt pandemické chřipky na pracovišti.

• Rozvěste elektronické nástěnné tabule s informačními nápisy připomínajícími zaměstnancům, aby si myli ruce, zakrývali ústa při kýchání a kašlání a používali často sanitizér rukou.


Návrat do pracovního plánu

• Úzce spolupracujte s místními zaměstnaneckými klinikami a doktory při vytyčování a rozvíjení plánu „návratu do zaměstnání“. Je-li u zaměstnance zjištěna chřipka, není mu dovoleno vrátit se do práce po dobu nejméně jednoho týdne od diagnostikování prvních příznaků chřipky a nejméně 24 hodin po jejich odeznění.

• Vytvořte modifikovaný plán docházky s cílem podpořit nemocné zaměstnance, aby zůstávali doma.


Produkty, na které je třeba se zaměřit

Dle příruček ze Středisek pro kontrolu nákaz (Centers for Disease Control - CDC ) mohou šíření chřipky zbrzdit tyto typy zásob:

Bezdotykové produkty

• Bezdotykové baterie a splachovací mechanismy na všech toaletách.

• Bezdotykové dávkovače s antibakteriálním mýdlem na toaletách a v přestávkových prostorech.

• Bezdotykové zásobníky ručníků.

• Bezdotykové dávkovače dezinfekčních prostředků ve všech společných prostorech pracoviště (přestávkové místnosti, veškeré toalety a oblasti se zvýšenou koncentrací lidí).


Osobní ochrana

• Dávkovače sanitizérů rukou ve všech konferenčních, školicích a administrativních prostorech a v prostoru recepce.

• Rukavice.

• Zásobníky hygienických ubrousků ve vysoce frekventovaných oblastech, jako je recepce, konferenční místnosti, přestávkové místnosti a administrativní prostory.

• Roušky a respirátory.

Ochrana prostředí

• Vysoce účinné filtry.

• Dezinfekční a čisticí ubrousky.Prevence šíření H1N1

CDC (Centers for Disease Control) vydala následující pokyny, aby pomohla zaměstnavatelům zabránit šíření chřipkového viru H1N1 na pracovištích. Odkazy na této stránce se přímo vážou na webové stránky CDC, které obsahují širokou škálu materiálů k tomuto tématu. Má se za to, že šíření nového viru chřipky A (H1N1) probíhá stejným způsobem, jako se šíří běžná sezónní chřipka. Chřipkové viry se z člověka na člověka přenášejí především prostřednictvím kašle či kýchání nemocných lidí nakažených chřipkou. Někdy se lidé mohou nakazit dotykem.

Co mohou zaměstnavatelé udělat, aby ochránili zaměstnance?

• Vyzývat nemocné, aby zůstali doma či jinde mimo pracoviště, a dle potřeby poskytovat možnost odejít i během pracovní doby.

• Podporovat postupy pro kontrolu výskytu infekce na pracovišti a rozmisťovat plakáty, které oslovují zaměstnance a připomínají jim, aby si řádně myli ruce, poučují je o respirační hygieně a etiketě při kýchání. Takové plakáty jsou k dispozici na stránce „Germ Stopper: Posters and Other Materials“ (plakáty a jiné materiály proti šíření viru).

• Poskytovat písemná poučení (např. formou e-mailu) o nové chřipce typu A (H1N1), a to odpovídajícím způsobem vyjadřování, které je adekvátní úrovni vzdělání každého zaměstnance na pracovišti. Zaměstnavatelé by měli úzce spolupracovat s místními a státními úředníky ze sféry veřejného zdraví, aby se zajistilo, že poskytují nejvhodnější informace (např. webová stránka o chřipce H1N1 střediska CDC).

• Poskytovat dostatečné prostředky na mytí rukou a sanitizéry rukou na bázi alkoholu (minimálně 60procentního) nebo ubrousky ve společných prostorech pracoviště, jako jsou recepce, chodby a toalety.

• Poskytovat ubrousky, dezinfekční prostředky a ručníky na jedno použití pro čistění pracovních ploch stejně jako vhodné odpadkové nádoby .

• Jedna studie ukázala, že chřipkový virus může přežít na površích ve vnějším prostředí a infikovat člověka 2–8 hodin poté, co se tam dostal. Aby se snížilo nebezpečí šíření nového viru chřipky A (H1N1), dezinfikujte běžně dotýkané tvrdé povrchy na pracovišti, jako jsou pracovní stanice, desky pracovních stolů, dveřní kliky a koupelnové povrchy tak, že je otřete běžně používaným dezinfekčním prostředkem podle pokynů na etiketě výrobku.


Co mohou udělat zaměstnanci, aby zamezili šíření nového viru chřipky typu A (H1N1) na pracovišti?

• Zůstaňte doma, pokud jste nemocní. Máte-li příznaky chřipky, zůstaňte doma po dobu nejméně 24 hodin, dokud neodezní horečka, s výjimkou návštěvy lékaře (vaše horečka by měla ustoupit bez použití léků na její snížení). Vyhýbejte se kontaktu se zdravými, kteří jsou zatím bez primárních příznaků onemocnění.

• Zaměstnanci, kteří jsou zdraví, ale kteří mají doma člena rodiny, jenž onemocněl chřipkou H1N1, mohou jít do práce jako obvykle. Tito lidé by měli svůj zdravotní stav každý den sledovat; když onemocní, jsou povinni oznámit to svému nadřízenému a zůstat doma. Zaměstnanci, kteří trpí jinými nemocemi, nebo těhotné ženy by měli požádat o radu svého ošetřujícího lékaře, protože můžou potřebovat antivirotika pro prevenci před chřipkovým onemocněním.

• Chraňte si při kašlání nebo kýchání nos a ústa ubrouskem. Ubrousek po použití vhoďte do koše.

• Často si myjte ruce mýdlem a vodou, a to zejména poté, co jste kašlali nebo kýchali. Sanitizéry rukou na bázi alkoholu mohou být použity v případě, že není k dispozici mýdlo a voda.

• Nedotýkejte se očí, nosu nebo úst. Tímto způsobem se viry přenášejí nejúčinněji.

• Vyhněte se kontaktu s nemocnými lidmi. Má-li zaměstnanec podezření, že byl v kontaktu s nakaženým virem H1N1, může jít jako obvykle do práce. Tito zaměstnanci by měli svůj zdravotní stav každý den sledovat, a když onemocní, oznámit to svému nadřízenému a zůstat doma.


Co dělat, když zaměstnanec přijde do práce s příznaky chřipky, navíc z komunity, kde byl virus H1N1 již v minulosti potvrzen?

• Upozornit příslušnou lékařskou ambulanci nebo personál první pomoci.

• Umístit zaměstnance v izolační místnosti.

• Potřebuje-li jít zaměstnanec do společného prostoru, měl by si
chránit ústa a nos ubrouskem nebo sterilní rouškou, je-li k dispozici.

• Informovat nadřízeného nebo zaměstnavatele.

• Poslat zaměstnance co nejdříve domů.

• Zavolat lékařskou záchrannou službu v případě, že se u dané osoby projeví příznaky nemoci. Máte-li příznaky chřipky, zůstaňte doma po dobu nejméně 24 hodin, dokud neodezní horečka, s výjimkou návštěvy lékaře (vaše horečka by měla ustoupit bez použití léků na její snížení).


Co udělat pro spolupracovníky zaměstnance, u něhož byla přítomnost viru H1N1 prokázána? A jak se chovat v případě, kdy diagnóza nebyla potvrzena?

• Informovat zaměstnance o jejich kontaktu s potvrzeným, pravděpodobným nebo podezřelým nositelem nového viru chřipky H1N1 během infekčního období dané osoby. Takové poskytování informací by mělo být provedeno citlivě a důvěrně v souladu s požadavky příslušného zákona, který stanovuje, že zaměstnavatelé jsou povinni nakládat se všemi lékařskými informacemi o zaměstnancích jako se soukromými a důvěrnými údaji.

• Zaměstnanci vystaveni kontaktu s infikovaným mají sami sledovat, neobjeví-li se u nich příznaky nákazy.

• Doporučit zaměstnancům návštěvu svého ošetřujícího lékaře, aby se informovali o zvláštní péči, kterou mohou potřebovat např. těhotné ženy nebo pacienti trpící chronickými nemocemi, jako je cukrovka, onemocnění srdce, astma nebo rozedma.

Lukáš Smelík

Šéfredaktor časopisu Control Engineering Česko se soustřeďuje zejména na témata spojená s digitalizací, automatizací a robotizací průmyslu. Příspěvky se snaží odhalovat současné trendy a nálady na tuzemském i světovém trhu.