Továrna

Továrna

Původní Továrna periodicky mapovala vždy monotématicky různé segmenty tuzemského i světového průmyslu.

Před několika lety došlo v Paříži k nehodě v distribuční síti plynu, která si vyžádala několik vyhořelých domů a zranění dvou desítek osob. Příčinou bylo špatné nastavení tlaku v potrubí. Ačkoli v k němu došlo v důsledku lidské chyby, podobné incidenty se mohou stát i v důsledku kybernetického útoku.

Kyberbezpečnost 2024+

červen 01, 2023

Množství kyberútoků roste! MSP i veřejné instituce jsou cílem stále častěji! Co se šíří, co se na nás valí a jak se na to připravit?

EMO Hannover, přední světový veletrh výrobních technologií, se bude konat v německém Hannoveru od 18. do 23. září 2023. Představí nejmodernější mezinárodní výrobní technologie a vyhlídku na budoucí vývoj. „Jsme přesvědčeni, že tento přední veletrh může významně přispět k pokroku průmyslu v České republice,“ uvádí Martin Göbel, vedoucí oddělení veletrhů pořadatele veletrhu EMO Svazu německých výrobců obráběcích strojů VDW (Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken) v Německu u příležitosti tiskové konference k veletrhu EMO 24. května 2023 v Praze. Česká republika je jednou z celkem 40 zemí konání akce, které budou v rámci příprav veletrhu navštíveny.

Co se skrývá za oponou Digital Factory? Odpověď hledali řečníci na 22. ročníku konference Trends in Automotive Logistics (TAL), která se konala 16. května v Plzni a přilákala téměř čtyři sta účastníků. Organizátoři akce, společnost Aimtec ve spolupráci s IHK Regensburg a DTIHK, si dali za cíl nabídnout prostor ke sdílení reálných zkušeností a ověřených postupů z digitalizačních projektů v oblasti výroby, logistiky a IT v automotive. Jaká slova skloňovali řečníci konference nejvíce? Odolnost, flexibilita a standardizace.

Čtenáři portálu Vše o průmyslu jsou srdečně zváni na podnikatelské setkání a B2B jednání s tureckými firmami.

Rádi bychom vám představili historii výrobního závodu společnosti Endress+Hauser Temperature + System Products, dříve působící pod názvem Endress+Hauser Wetzer.  Zaměřuje se na výrobu kompaktních teploměrů, modulárních teploměrů, termojímek, měřicích vložek, převodníků teploty a dalšího příslušenství, takzvaných systémových produktů. Tyto výrobky nabízí Endress+Hauser na českém trhu pro všechna průmyslová odvětví a procesy, jako je například ropný & plynárenský průmysl, chemický průmysl, výroba potravin a nápojů, farmacie, zpracování surovin, hutnictví a energetika.

Zveme Vás na konferenci: 44. ročník konference NZEE  – NEKONVENČNÍ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE 2023.

Česká společnost pro údržbu oznámila, že na podzim tradičně odstartují tři vzdělávací kurzy.

Připravujeme pro vás tradiční podzimní konferenci ÚDRŽBA 2023.

Vzhledem k rostoucím výzvám ohledně změny klimatu se stává snižování emisí CO2 (oxidu uhličitého) jedním z hlavních cílů Evropské unie. Tento cíl je zakotven nejen v obecné vizi uhlíkové neutrality do roku 2050, ale také v konkrétních cílech stanovených v rámci plánu Fit for 55. Ocelářský průmysl je jedním z hlavních producentů emisí, přičemž jen v Evropě stojí za 4 %. Hledají se proto nové technologie a postupy, které by mohly přispět k revitalizaci životního prostředí. Dekarbonizace ocelářského průmyslu je však stále jednou z oblastí, kde se dosažení těchto cílů setkává s mnoha výzvami. Odpovědí na otázku o alternativě k tradiční výrobě oceli by ale přeci jen mohl být zelený vodík.