Čas šetření se investic do robotizace netýká

Čas šetření se investic do robotizace netýká

Pouze deset procent firem z unikátního průzkumu při konferenci ROBOTY 2023 očekává klesající objem investic do robotizace a přidružené automatizace.

Tradičně na začátku ledna pořádá společnost Trade Media International, vydavatel časopisu Control Engineering Česko, konferenci zaměřenou na trendy v robotizaci. U příležitosti desátého výročí konference provedla také vlastní šetření mezi průmyslovými firmami na téma Roboty proti inflaci. Cílem šetření, ale i samotné konference bylo odhalit aktuální náladu na průmyslovém trhu směrem k modernizaci provozů.

dodavatele spokojenost

Trh pod tíhou inflace i úrokových sazeb

Výčet důvodů, proč se obávat klesající míry investic do robotizace, ale také do nových technologií pro výrobu obecně, je nasnadě. Vysoká inflace, zejména pak ceny energií, často nutí firmy odklonit plánované investice do nečekaných provozních nákladů. Peníze pocházející z jiných než vlastních zdrojů se navíc stávají drahými vinou rostoucích úrokových sazeb. Celková nejistota, co se dalšího vývoje průmyslových trhů týče, je tedy v očích manažerů rozhodujících o implementacích nových technických řešení samozřejmě veliká.

I přesto nejen průzkum, ale i konference samotná ukazují, že vhodná investice je naopak správnou cestou. Průpovídka „z krize se lze jedině proinvestovat“ v průmyslu jistě projde i v oblasti nasazení robotů. Optimismus však může mírnit skutečnost, že objem těchto investic oproti světové konkurenci jistě nebude vždy jen růst (37 %), i když alespoň zůstane na stejné úrovni (53 %).

Investice

Nadšení, jež plyne z pozitivních výsledků a zpětných vazeb, může krotit i tvrzení, že tyto studie a konference častěji lákají firmy aktivní v politice modernizace, a také informace, že průzkum potvrzoval největší procentuální zastoupení ve sféře strojírenství, nejčastěji pak automotive. Investice v oborech, které energie sžírají nejvíce (potravinářství, těžký a chemický průmysl), jsou naopak v rozpouštění peněz do robotizace, automatizace a digitalizace méně velkorysé.

Nejaktivnější z hlediska dalších investic jsou pak firmy, které již své projekty v robotice stihly vyzkoušet, zaplatit a získaly návratnost. V rámci průzkumu považovaly takové firmy dřívější investice za smysluplné, a to v technickém i finančním ohledu (63 %) nebo alespoň technickém ohledu (31 %).

ocekavani

Vyplatí se investovat vždy (?)

Ano! Ledaže... Právě finanční očekávání je třeba rozlišovat. Zatímco většina firem se spokojí s návratností v řádu 1–4 let (celkem 73 % dotázaných), je potřeba investici vždy brát konkrétně pro danou aplikaci a samozřejmě nebrat v potaz pouze samotnou investici do robotu, ale i celkové náklady na pořízení a provozování.

Pozitivní je, že i přes vysokou míru inflace se robotická řešení stávají ekonomicky dostupnější. To je klíčové pro další rozšiřování robotizace a automatizace do malých a středních podniků, kde nyní v rámci globální konkurence zpravidla zaostáváme. Přitom v klasických příkladech užití, jako je manipulace (25 %), montáž (20,5 %), doprava/logistika (13,6 %) či kontrola kvality (13,6 %), jsou aplikace nových typů robotů finančně dostupnější než v minulosti.

uplatneni

Při výběru nekoukejte jen na barvu

Přestože firemně či personálně můžeme cítit náklonnost ke značkám/barvám, při investičních akcích nemůže rozhodně jít o hlavní kritéria výběru. Mezi nejdůležitější vlastnosti je třeba zařadit spolehlivost, bezpečnost a technickou podporu dodavatele. Nové trendy v robotice pak velí zvažovat i míru schopnosti kooperace s obsluhou a jednoduchost obsluhy.

Potvrzují to i preference firem zapojených do průzkumu; ty od dodavatelů očekávají v první řadě spolehlivost při řešení havarijních situací i dokonale zvládnutý servis. Velkou výhodou při výběru je i kompetentnost jednotlivých dodavatelů, kteří se stále častěji stávají i faktorem ovlivňujícím úspěšnost nasazení konkrétní aplikace u různorodých zákazníků. Možná trochu překvapivě je nyní u respondentů kladen důraz na dodací lhůty, které u řady komponent dosahují nevídaných termínů.

dodavatele vyber

Roboty (2023), kam jdete?

Při výběru správného robotického řešení se pak vždy vyplatí sledovat nejnovější trendy (třeba na půdě tradiční konference či v záznamu nabízeném níže). V roce 2023 půjde dle predikcí Mezinárodní federace robotiky (IFR) o několik směrů.

Nikoho zřejmě nepřekvapí, že stále větší tlak bude vyvíjen na výrobce robotů, aby zajistili jejich maximální energetickou účinnost. Stejně tak poroste i tlak na snadnější programování a hlavně užívání robotů, jelikož se značně mění kompetence pracovníků ve výrobě.

Samotné roboty pak bude měnit hlavně vliv umělé inteligence a digitální automatizace. Tlak na začlenění robotizace do komplexnější digitální transformace podniků nebyl doposud nikdy větší. Nástroje, jako je umělá inteligence, však umějí z robotiky vymáčknout novou dávku produktivity. A díky tlaku na prodlužování jejich živostnosti, včetně dodávání druhého života / repase robotů, lze očekávat i stále lepší návratnost. I ta bude robotická pracoviště postupně rozšiřovat do dalších firem a aplikací.

navratnost

TIP: Můžete si prohlédnout prezentaci: 

Návrh Roboty - pruzkum 2023 uživatele Trade Media

Pokud v trendu robotizace nechcete zůstat pozadu, můžete začít zhlédnutím záznamu konference ROBOTY 2023, který je dostupný na www.konference-roboty.cz

Lukáš Smelík

Šéfredaktor časopisu Control Engineering Česko se soustřeďuje zejména na témata spojená s digitalizací, automatizací a robotizací průmyslu. Příspěvky se snaží odhalovat současné trendy a nálady na tuzemském i světovém trhu.