Digitalizace zvyšuje výkonnost výrobce OSB desek

Digitalizace zvyšuje výkonnost výrobce OSB desek

Zaměstnanci jsou ve společnosti Norbord stavěni na první místo a díky tomu mají lepší přehled o fungování provozu. 

Norbord potřebuje, stejně jako řada jiných výrobců zboží, pevnou kontrolu nad procesy a platformami, aby si zjednodušil dohled nad provozem a dokázal se rychle a správně rozhodovat.

Společnost Norbord je největším světovým výrobcem OSB desek a odjakživa je organizovaná horizontálně a zaměřená na funkčnost provozu a čelí výzvám společným pro řadu celosvětových výrobních postupů:

  • Roztříštěnost provozních dat a zpracovávání manuálních dat, kvůli kterým je tato data těžké zasadit do kontextu a získat z nich hodnotu
  • Domácké a se skutečným provozem nesouvisející formy využití
  • Přísná pravidla preventivní údržby provozu

Norbord se pouští do digitalizace, aby mohl údaje o provozu využívat k nalézání správných řešení, která pozdvihnou výkonnost, sníží variabilní náklady, dají prostor hodnotným aktivitám a zvýší viditelnost upstream a downstream pracovních postupů.

Jednodušší cesta procesem digitální transformace 

Norbord se spojil se společností Rockwell Automation, aby mu pomohla pracovat s každodenními obchodními výzvami a poskytovala mu po celou dobu společné cesty širší perspektivu. Rockwell Automation nabízí hluboké odborné znalosti a komplexní uvažování, bez kterých by nebylo možné nahlédnout veškeré možnosti a přeměnit je ve skutečnost.

Služby a schopnosti řešení společnosti Rockwell Automation představují pro Norbord součást digitální transformace. Cesta neustálého zlepšování je možná díky aktivní spolupráci a podpoře ve všech fázích transformace, od konzultací po realizaci a od posouzení připravenosti infrastruktury po podpůrný servis.

Hluboké znalosti v oboru a vůdčí přístup k technologiím zprostředkovává síť partnerů Rockwell Automation, z níž vychází nabídky jako Balíček inovací FactoryTalk™ od PTC, a další inovace navržené pro podporu integrace OT a IT systémů. 

Celý proces začíná pilotem

Digitalizace firmy Norbord začala pilotním provozem a cílila na zásadní vylepšení celkové efektivnosti zařízení (OEE) a klesajícího trendu v problematice kvality a na podrobné vyobrazení nákladů a struktury receptur jednotlivých výrobků.

„Potřebujeme hlouběji porozumět tomu, jak naše provozy fungují, získat více informací a podrobných údajů,“ řekl ředitel řízení, automatizace a technologií Norbordu, Teja Schubert. „Tyto informace musíme také být schopni rychleji zpracovávat, ideálně v reálném čase, a zbavit se spousty administrativní práce, která našim lidem zabírá čas, například převádění údajů z jednoho systému do druhého, nebo jejich zpracovávání.“

Tento tým se s Rockwell Automation spojil, aby společně vybudovali systém digitálních řešení a získali informace od zaměstnanců. Cílem je zařídit, že tato digitální řešení poskytnou hodnotu a adekvátní spolehlivé výstupy, které lidem bezodkladně poskytnou lepší vhled do celého systému.

Mezi základní prvky patří digitální nit, která propojuje shromážděné zdroje dat, analytici napříč operacemi, kteří poskytují ucelené informace, a služby životního cyklu, které ukazují, díky čemu lze z této investice a nabízených analytických možností získat maximum.

V pilotním provozu je digitální transformace novinkou, která vše rozbíhá, maximalizuje pracovní výkonnost, optimalizuje jednotlivé operace a vytváří hodnotu prostřednictvím:

  • Výrobního informačního systému (MES), sjednocené výroby zaměřené na kontrolu chyb a jednotnost dat,
  • OEE s pokročilou, strojově podporovanou analýzou kořenových příčin (RCA), zaměřenou na období mimo provoz,
  • řešení modelového prediktivního řízení (MPC) zaměřených na odhad vývoje příjmů a změny, která zvyšují výkon a nabízí lepší systém kontroly vlhkosti v procesu sušení,
  • přístrojových desek na míru, nebo formou jediné obrazovky kombinující více zdrojů dat z více systémů, čímž vytváří do kontextu zasazený a související náhled.

Pilot je hotový a Schubert s týmem mohou digitalizaci v klidu rozšířit i do ostatních výroben OSB desek.

„Tato digitální transformace je perfektním příkladem podniku zaměřeného na lidi, který vychází vstříc potřebám zaměstnanců, buduje si odolnost a přizpůsobivost a vytváří příležitosti pro růst,“ uvedl Schubert.

Více provozů, transformace na více úrovních

Mezi první digitální řešení, která Norbord rozjel v pilotním provozu, patřil přístroj na analyzování průmyslových dat FactoryTalk Analytics for Devices. Ten ze zařízení přijme informace o stavu, vyhodnotí je a upozorní skupiny uživatelů na konkrétní události.

Dokáže rozpoznat i drobné změny stavu zařízení, které by pracovník nemusel zaznamenat, ale mohou předznamenávat větší problém. Údržba provozu díky tomu nemusí probíhat jen v reakci na problém, ale dokáže i předvídat nebo se řídit okolnostmi.

Tento přístroj byl do celkového systému začleněn, aby pomáhal těžit z informací o stavu zařízení ve vztahu k procesním informacím, podával upozornění a sjednotil vytváření automatických pracovních objednávek.

„Místo toho, abyste se museli snažit provoz hlídat na 12 obrazovkách najednou a čekat, jestli někde nezhasne světýlko, vás systém na případnou změnu upozorní,“ vysvětluje Schubert. „Zároveň vyhodnotí, kdo danou informaci potřebuje, a prostřednictvím zprávy do mobilu upozorní správnou skupinu uživatelů.“

Pilotní provoz zvyšuje efektivitu a výkonnost zjednodušením monitorování zařízení a využíváním kvalitnějších dat pro lepší rozhodování, zavedení napříč provozy ale vyžaduje modernizaci infrastruktury, analytických systémů, softwaru i vzdálených operací.

„Kromě generování množství dat máme i na míru uzpůsobené systémy, které je těžší ovládat a neustojí růst naší společnosti z hlediska potřeby dat a jejich zpracovávání,“ uvádí Schubert. „Hledali jsme příležitosti, jak zvýšit efektivitu, a zjistili jsme, že se potřebujeme dívat na celý proces napříč všemi provozy, nejen ve výrobě.“ 

Zaměření na lidi

Z prvních hodnocení pilotního provozu vyplývá výrazné zlepšení všech pracovních oblastí: lepší OEE i čas provozu, méně problémů v oblasti kvality a lepší vyobrazení nákladů a struktury receptur jednotlivých výrobků.

Od zaměstnanců vyžaduje digitální transformace přizpůsobení se nové a neznámé technologii, což dělají s podporou Rockwell Automation.

„Schopnosti Rockwell Automation, jejich partneři i inovativní a oddaný tým nám velmi pomáhají neustále vyhledávat nová a lepší řešení a technologie, díky kterým získáváme moderní a na lidi zaměřený přístup k datům, řízení a hlášení,“ řekl Schubert.

„Týmy Rockwell Automation prokázaly obrovské zkušenosti s navrhováním přístrojových desek s ohledem na naše zaměstnance,“ dodává. „Potřebovali jsme něco, co bude moci využívat jak obsluha, tak ředitel provozu, a díky čemu budou veškeré informace spolehlivější a adekvátnější a oceňujeme, že potřeby našich zaměstnanců byly vždy vnímány jako naprostá priorita.“

Balíček inovací FactoryTalk InnovationSuite a model jediné obrazovky v sobě snoubí úplně vše – údaje z OEE, MES, MPC i RCA – tak, jak je obsluha i manažeři potřebují vidět, aby s nimi mohli pracovat.

Management výrobních zakázek

Klíčovou součástí realizace byl FactoryTalk® ProductionCentre MES. Řídí organizaci výrobního procesu a sdílí výrobní zakázky se všemi úrovněmi provozu. Nahrává také údaje o nákladech, například na energii nebo suroviny, a poskytuje tak podrobnější přehled toho, jak efektivně provoz běží a zda splňuje očekávané ziskové rozpětí.

Partner napříč celým procesem

„Potřebovali jsme partnera, který nás touto cestou provede,“ říká Schubert. „Oceňujeme, že nám v Rockwell Automation nabídli kompletní balíček se všemi potřebnými součástmi, ještě, než jsme si uvědomili, které potřebujeme. Vše je pod jednou střechou. Do hloubky jsme sjednotili infrastrukturu, software, hardware i služby, abychom mohli na každém kroku této cesty získat potřebnou podporu.“

Rockwell Automation

Tým Rockwell Automation se věnuje zefektivnění a ziskovosti výrobních procesů. Spolupracuje partnery, systémovými integrátory, výrobci strojů a zařízení, aby přinesli řešení, které bude nejvíce vyhovovat požadavkům trhu. Nabízí širokou škálu produktů a služeb, které pomohou při získání konkurenčních výhod na globálních trzích. Budoucnost se skrývá v propojení všech dílčích prvků v rámci celého podniku a k tomu má napomoct řešení Connected Enterprise.

www.rockwellautomation.com/cs_CZ