Digitální transformace: Nastává čas, kdy se průmysl dostává do vysokých otáček

Digitální transformace: Nastává čas, kdy se průmysl dostává do vysokých otáček

Digitální transformace je o změně a vytvoření nových, lepších způsobů, jak vykonávat byznys v budoucnu. 

Nejjednodušší definicí digitální transformace je využití digitálních technologií, jako jsou počítače, sítě, databáze a internet, k řešení všelijakých problémů spojených s podnikáním. I když je to správné, nejedná se ani zdaleka o kompletní popis této problematiky.

V rámci procesu digitální transformace jsou využívány digitální technologie k proměně způsobů, jak se bude v budoucnu vykonávat byznys. Digitální transformace přispívá k vytváření nových schopností a procesů, ke snižování kapitálových a provozních nákladů, zplnomocňování týmů, zlepšování metodiky rozhodování a k vytváření nových, lepších produktů a služeb pro zákazníky.

V jádru je digitální transformace více o lidech a procesech než o digitálních technologiích. Využívá sílu digitální technologie ke zlepšení a transformaci obchodních procesů a úkolů, které lidé provádějí. Zplnomocňuje pracovníky, přináší hodnotu zákazníkům a poskytuje akcionářům vyšší výnosy.

Většina průmyslových oborů již nějakým způsobem vykročila cestou vedoucí k digitální transformaci. Výrobní sektor není výjimkou. Ve většině průmyslově vyspělých zemí využívají výrobní společnosti k přeměně svých podniků na ekonomicky soběstačné jednotky nesčetné množství digitálních technologií spolu s inteligentní pracovní silou. Jaké druhy digitálních technologií vedoucích k rozvoji procesu digitální transformace se používají ve výrobním sektoru?

 • Systémy umělé inteligence (AI): Tyto systémy analyzují obrovské množství dat a extrahují trendy a znalosti ze zdánlivě nesoudržných čísel.
 • Průmyslový internet věcí (IIoT): Inteligentní zařízení, inteligentní stroje a inteligentní čidla fungují a dávají smysl, pouze pokud jsou propojena a dokážou vzájemně komunikovat. Podávají lidem informace o tom, co se děje, a to neustále a v reálném čase.
 • Strojové učení (ML): Inteligentní stroje vytvářejí a rozšiřují své vlastní matematické modely pro rozhodování, a dokonce i předpovědi bez nutnosti programování; v podstatě se učí z minulých poznatků a ze světa, který je obklopuje.
 • Rozšířená realita (AR): V podstatě všechno v reálném světě lze nyní vylepšit nebo rozšířit prostřednictvím digitálních informací a nezůstává to pouze u vizuální oblasti – může to být jeden nebo všech pět základních lidských smyslů.
 • Virtuální realita (VR): Přestože je VR již nějakou dobu doménou počítačových her, je využívána rovněž k vytváření rozmanitých simulací, školicích postupů apod.
 • Digitální dvojče: Digitální dvojčata jsou připojena ke svým fyzickým protějškům a vytvářejí kybernetické systémy. Digitální dvojčata získávají z fyzického dvojčete nepřetržitý tok dat v reálném čase a stávají se tak digitální replikou.
 • Digitální vlákno: Jak se součásti a produkty pohybují výrobním zařízením, jsou během procesu spotřebovávány, vyráběny a transformovány. Digitální vlákno představuje souhrn detailů od úplného začátku do konce.
 • Podnikové informační systémy (MES): Zatímco systémy MES existují již dlouhou dobu, mají v rámci strategie digitální transformace vystavenu novou „nájemní smlouvu“ na celý život. Každý podnik, který provádí výrobní zakázky, potřebuje mít k dispozici fungující MES.
 • Radiofrekvenční identifikace (RFID): RFID a další elektronické identifikační systémy jsou v průmyslu všudypřítomné, identifikují cokoli, na co si vzpomenete, a jsou nezbytné pro funkční strategii digitální transformace.
 • Pokročilá robotika: Robotika se skokově vyvíjí. Je téměř nepředstavitelné, že by jakýkoli výrobní podnik mohl existovat i bez autonomních robotů.
 • Spolupracující roboti: Spolupracující roboti posouvají robotiku o krok dále tím, že spolupracují s lidmi bok po boku.
 • Mobilní internet: Mobilní chytré telefony lze snadno považovat za samozřejmost. V moderním výrobním podniku je každý a vše mobilní v maximální možné míře.
 • 3D tisk: Mnoho lidí ví, že 3D tisk vytváří 3D objekt dle návrhu sestrojeného na počítači. 3D tisk dal také podnět k novému typu výroby (aditivní výroba), kde jsou produkty vytvářeny přidáváním materiálu vrstvu po vrstvě, až se vytvoří finální produkt.
 • Cloud and edge computing: Ukládání dat na vyžádání a výpočetní výkon na vyžádání existují téměř všude. Technologie cloud and edge computingu umožňují provádění rozmanitých digitálních úloh, často kdekoli a kdykoli.

Součástí digitální transformace je více typů technologií, včetně blockchainu, dronů, většího internetu věcí (IoT), automatizace znalostní práce, sociálních médií, nových typů ukládání energie, další generace genomiky atd.

Digitální transformace a technologie přispívají v rámci výrobního sektoru k několika jevům:

 • Zvyšování kapacity

zvyšování kapacity na teoretické maximum a ještě i něco navíc

zvyšování kapacity bez nutnosti pořízení dalšího zařízení nebo navýšení lidských zdrojů

snížení prostojů a zvýšení celkové účinnosti zařízení (OEE)

 • Zvyšování propustnosti

zvyšování rychlosti toku materiálu napříč podnikem

zkrácení doby čekání a dodacích lhůt mezi procesy

zvyšování pracovní efektivity zkrácením neproduktivních čekacích časů

 • Bezpapírová výroba

podpora vyšší účinnosti a produktivity

poskytování rychlejší odezvy

zvyšování provozní flexibility

snížení chyb spojených se záznamem informací na papír

adresné poskytování dat v digitální formě odkudkoli a kdykoli

podpora informovaného způsobu rozhodování s viditelností do zakázek, úkolů, materiálů, kvality atd.

eliminace papírových tabulek, papírových průvodek apod.

 • Správa materiálových položek

snížení počtu „ztracených“ materiálových položek na zakázku, lokalitu atd.

zvyšování rychlosti materiálového toku napříč podnikem, včetně on-line viditelnosti

zvyšování přesnosti díky automatizovaným údajům na zabudovaných a použitých součástkách

 • Zvýšení úrovně kvality

zvyšování úrovně kvality výrobků procházejících první kontrolou díky okamžitému řešení problémů na místě

integrace kvality do procesů, nikoli následné kontroly

podpora procesů neustálého zlepšování s údaji o úrovni kvality

 • Zlepšení služeb pro zákazníky

zajištění viditelnosti do pracovních zakázek, aby bylo možné vyhovět zákazníkovi v případě vznesení speciálního požadavku

zkrácení dodacích lhůt

zvyšování přesnosti závazných termínů dodání s neustále aktuálním přehledem o stavu rozpracovaných zakázek

snižování počtu zpožděných dodávek a reklamací ze strany zákazníka

 • Zvyšování míry ziskovosti

zvyšování výrobní kapacity bez navýšení nákladů na pracovní sílu

snižování nákladů spojených se zpožděním, přepracováním, čekáním atd.

rozšiřování výrobního sortimentu, obsloužení většího počtu zákazníků širším portfoliem produktů

konsolidace výrobních operací za účelem získání vyšší efektivity

přesměrování náročné fyzické práce na strojní operace s vyšší přidanou hodnotou

snížení nákladů spojených s neshodnými produkty a dalšími problémy s kvalitou

rozšíření produktových řad, výrobků, spektra zákazníků atd.

Digitální technologie spolu s procesy digitální transformace se na zákazníka zaměřují inovativnějším způsobem. Pomáhají navazovat důvěrnější individuální vztahy se zákazníky, odměňovat a motivovat novými způsoby prodejní a marketingové kanály a poskytovat přidanou hodnotu díky vzájemně propojeným produktům.

S jejich přispěním jsou společnosti schopny jednodušeji přepracovávat provozní procesy, začleňovat data o využití do inovačních a marketingových procesů, zrychlovat a zjednodušovat automatizační procesy a předvídatelněji a aktivněji udržovat zařízení v provozuschopném stavu.

A co je nejdůležitější, díky úspěšnému procesu digitální transformace se společnosti vyvíjejí od společností zaměřených na produkt na společnosti směrované na služby, jež využívají získaná data ke zvyšování kvality, výkonu či výnosů a k rozšiřování zkušeností jak s fyzickými, tak i digitálními procesy.

Digitální transformace je realitou. Výrobcům je v současné době umožněno využívat digitálních technologií k transformaci a ke změně obchodních procesů. To vede ke snižování nákladů, k posílení pravomocí pracovníků, ke zdokonalení metod rozhodování a k vytváření nových, lepších způsobů, jak dodávat produkty a služby. Zákazníci se následně těší z vyšší přidané hodnoty a akcionáři z vyšších procent návratnosti.

Návratnost stojící za digitální transformací je skutečná a každým dnem se stává běžnou realitou. Tato technologie je k dispozici všem a je připravena jít stále kupředu. Neexistují žádné výmluvy. Je na čase, aby se výrobci přestali vymlouvat a pustili se do procesu digitální transformace s plným nasazením.

John Clemons je technický konzultant ve společnosti Rockwell Automation a Maverick Technologies. Maverick Technologies je mediální partner společnosti CFE. Editoval Chris Vavra, zástupce šéfredaktora, Control Engineering, CFE Media and Technology, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Řízení a údržba průmyslového podniku

Časopis Řízení a údržba průmyslového podniku již přes 10 let patří mezi neodmyslitelný zdroj informací v oblasti průmyslové údržby a diagnostiky. Část obsahu je z pera licenčních autorů Plant Engineering z USA.

www.udrzbapodniku.cz