Jak Asie, Evropa a Amerika investují do robotiky?

Jak Asie, Evropa a Amerika investují do robotiky?

Země po celém světě investují do robotiky, aby podpořily rozvoj v průmyslu a společnosti. Jaké jsou přesné cíle programů financování výzkumu robotiky (R&D), které dnes oficiálně řídí vlády v Asii, Evropě a Americe? To bylo zkoumáno Mezinárodní federací robotiky a zveřejněno v aktualizačním dokumentu z roku 2023 „World Robotics R&D Programs“.


Tip: Zajímají vás aktuální trendy a statistiky v oblasti robotizace? Přihlaste se na konferenci ROBOTY 2023, na které vystoupí také Susanne Bieler s daty od IFR!


Přehled ukazuje, že nejpokročilejší země v oblasti robotiky, pokud jde o roční instalace průmyslových robotů – Čína, Japonsko, USA, Jižní Korea, Německo – a EU řídí velmi odlišné strategie výzkumu a vývoje:


Čína

„Čtrnáctý pětiletý plán“ rozvoje robotického průmyslu, který vydalo Ministerstvo průmyslu a informačních technologií (MIIT) v Pekingu 21. prosince 2021, se zaměřuje na podporu inovací. Cílem je učinit z Číny globálního lídra v oblasti robotických technologií a průmyslového pokroku. Robotika je na příštích 5 let zahrnuta do 8 klíčových průmyslových odvětví. Za účelem implementace národních vědeckých a technologických inovačních opatření byl 23. dubna 2022 v rámci národního klíčového plánu výzkumu a vývoje spuštěn klíčový speciální program „Inteligentní roboti“ s finančními prostředky ve výši 43,5 milionů USD. Nedávná statistická ročenka „World Robotics“ od IFR ukazuje, že Čína dosáhla hustoty robotů 322 jednotek na 10 000 pracovníků ve zpracovatelském průmyslu: Země je v roce 2021 celosvětově 5. ve srovnání s 20. místem (140 jednotek) v roce 2018.

Japonsko

„New Robot Strategy“ si klade za cíl učinit z této země světovou jedničku v inovacích robotů. Japonská vláda poskytla v roce 2022 podporu více než 930,5 milionů USD. Klíčovými sektory jsou zpracovatelský průmysl (77,8 milionů USD), ošetřovatelství a lékařství (55 milionů USD), infrastruktura (643,2 milionů USD) a zemědělství (66,2 milionů USD). Akční plán pro výrobu a servis zahrnuje projekty jako autonomní řízení, pokročilá letecká mobilita nebo vývoj integrovaných technologií, které budou jádrem umělé inteligence a robotů nové generace. Na projekty související s robotikou byl v rámci „Moonshot Research and Development Program“ přidělen rozpočet 440 milionů USD na období 5 let od roku 2020 do roku 2025. Podle statistické ročenky „World Robotics“ od IFR je Japonsko světovým je jedničkou mezi výrobci průmyslových robotů a v roce 2021 dodal 45 % celosvětové dodávky.


Jižní Korea

Třetí základní plán pro inteligentní roboty tlačí na rozvoj robotiky jako klíčového odvětví ve čtvrté průmyslové revoluci. Korejská vláda vyčlenila 172,2 milionů USD na financování „Implementačního plánu 2022 pro inteligentní robotiku“. Od roku 2022 do roku 2024 je plánováno financování v celkové výši 7,41 milionu USD na „Projekt testovací platformy v plném rozsahu pro speciální pilotované nebo bezpilotní vzdušné prostředky“. Dle zrpávy „World Robotics“ vykázala v roce 2021 historické maximum 1 000 průmyslových robotů na 10 000 zaměstnanců. Díky tomu je Korea zemí s nejvyšší hustotou robotů na světě.


Evropská unie

Horizon Europe je klíčový rámcový program pro výzkum a inovace s rozpočtem 94,30 miliard USD na sedm let (2021–2027). Mezi hlavní cíle patří: posílení vědecké a technologické základny EU, posílení evropské inovační kapacity, konkurenceschopnosti a pracovních míst, jakož i plnění priorit občanů a udržení socioekonomických modelů a hodnot. Evropská komise poskytuje celkové finanční prostředky ve výši 198,5 milionu USD na pracovní program související s robotikou 2021–2022.


Německo

Strategie high-tech 2025 (HTS) je čtvrtým vydáním německého programu výzkumu, vývoje a inovací. Německá vláda bude do roku 2026 ročně poskytovat kolem 69 milionů USD – celkový rozpočet 345 milionů USD na pět let. V rámci mise HTS 2025 byl spuštěn program „Vytváření technologie pro lidi“. Tento program si klade za cíl využít technologické změny ve společnosti jako celku a ve světě práce ve prospěch lidí. Výzkumnými tématy jsou: digitální asistenční systémy jako datové brýle, spolupráce člověk-robot, exoskeletony pro podporu zaměstnanců při fyzické práci, ale také řešení pro flexibilnější organizaci pracovních procesů nebo podpora mobilní práce. Podle zprávy „World Robotics“ od IFR je Německo největším trhem robotů v Evropě – hustota robotů je celosvětově na 4. místě s 397 jednotkami na 10 000 zaměstnanců.


USA

Národní robotická iniciativa (NRI) byla spuštěna pro základní robotický výzkum a vývoj podporovaný vládou USA. Program NRI-3.0, oznámený v únoru 2021, usiluje o výzkum integrovaných robotických systémů a staví na předchozích programech NRI. Vláda USA podpořila fond NRI-3.0 v roce 2021 částkou 14 milionů USD. Spolupráce mezi akademiky, průmyslem, vládou, neziskovými a dalšími organizacemi je podporována. Projekt NASA „Moon to Mars“ například zdůrazňuje cíle pro vytvoření dlouhodobé přítomnosti v blízkosti Měsíce a na Měsíci. Projekty se zaměřují na výzkum a vývoj technologií, které výrazně zvýší výkon robotů, aby společně podpořili lidský průzkum hlubokého vesmíru a vědecké mise. Na lunární program Artemis plánuje americká vláda vyčlenit na roky 2020 až 2024 rozpočet ve výši 35 miliard USD. "World Robotics" od IFR ukazuje, že hustota robotů ve Spojených státech vzrostla z 255 jednotek v roce 2020 na 274 jednotek. v roce 2021. Země je na 9. místě na světě. V ročních instalacích průmyslových robotů zaujímají USA 3. místo.

Informační dokument „World Robotics R&D Programs“ od IFR ke stažení naleznete na adrese: https://ifr.org/r-and-d (ke stažení je nutná registrace).

 

 

Zdroj: Internatinaonal Federation of Robotics (IFR)

Lukáš Smelík

Šéfredaktor časopisu Control Engineering Česko se soustřeďuje zejména na témata spojená s digitalizací, automatizací a robotizací průmyslu. Příspěvky se snaží odhalovat současné trendy a nálady na tuzemském i světovém trhu.